Conferința de lansare a Proiectului de Twinning Light dintre România și Republica Moldova

Astăzi, 11 octombrie, a avut loc la Chișinău, conferința de lansare a proiectului Twinning Light „Oferirea suportului Uniunii Europene pentru Institutul de Standardizare din Republica Moldova, în vederea îndeplinirii cerinţelor pentru a deveni membru cu drepturi depline la CEN-CENELEC”, eveniment organizat de Institutul de Standardizare din Moldova (ISM) în colaborare cu Asociația de Standardizare din România (ASRO).

La evenimentul de lansare au participat șeful delegației UE în Republica Moldova, Excelența Sa, domnul Peter Michalko, Excelența Sa, domnul Ambasador al României în Republica Moldova – Daniel Ioniță, Viceministru al Economiei, Vitalie Iurcu, reprezentanți ai ISM, reprezentanți ai ASRO, precum și președinți ai comitetelor tehnice de standardizare.

Ținând cont de parcursul european al Republicii Moldova și de angajamentele asumate prin semnarea Acordului de Asociere RM-UE, ISM face toate eforutile să își alinieze activitatea sa la practicile europene, beneficiind în cadrul acestui proiect de suportul ASRO, în vederea obținerii statutului de membru cu drepturi depline al organizațiilor europene de standardizare CEN și CENELEC.