15 martie – Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorului

Cu ocazia Zilei Mondiale a Drepturilor Consumatorului, Asociaţia de Standardizare din România salută acţiunile naţionale de promovare şi de recunoaştere a drepturilor cumpărătorilor de bunuri şi servicii şi accentuează importanţa relaţiei dintre activitatea de standardizare şi eforturile de protecţie a consumatorului.

Calitatea şi siguranţa produselor şi serviciilor oferite consumatorilor reprezintă unul dintre scopurile majore ale activităţii de standardizare.

Consumatorul este direct interesat ca serviciile şi produsele pe care le utilizează să fie de calitate, să fie durabile şi sigure. În acest scop, standardele sunt realizate în urma analizei modului de utilizare finală şi a caracteristicilor esenţiale ale produselor. De asemenea, unele standarde includ lista caracteristicilor şi a valorilor stabilite sau a atenţionărilor, declararea acestora de către producător putându-se face în forme variate, respectiv prin etichetă, instrucţiuni de utilizare, etc.

Comitetul ISO pentru Politica în domeniul Consumului – COPOLCO a fost înfiinţat în anul 1978 şi include 105 organismele naţionale de standardizare din ţări din întreaga lume, printre care şi România. Delegaţii sunt reprezentanţi ai organismelor naţionale de standardizare şi ai organizaţiilor de protecţie a consumatorilor din diverse ţări şi regiuni.

COPOLCO elaborează politici şi strategii de susţinere a drepturilor consumatorilor, stabileşte ghiduri de elaborare a standardelor, publicaţii de informare pe probleme de importanţă pentru consumatori, cum ar fi:

 • siguranţa şi securitatea produselor pentru copii;
 • încercări comparative pentru produsele de consum şi servicii;
 • siguranţa produselor alimentare;
 • accentuarea participării consumatorilor la activitatea de standardizare;
 • informaţii cu privire la produse şi instrucţiunile de utilizare;
 • necesităţile persoanelor în vârstă şi ale persoanelor cu handicap;
 • elaborarea de standarde pentru servicii – recomandări pentru abordarea aspectelor de consum.

Standardele asigură şi promovează calitatea produselor şi serviciilor puse la dispoziţia consumatorului, o mai bună compatibilitate operaţională între produse şi o stabilitate sporită în furnizarea serviciilor.

Certificarea este procesul prin care se atestă conformitatea produselor şi serviciilor cu standardele de calitate aplicabile.

Asociaţia de Standardizare din România stă la dispoziţia tuturor organizaţiilor, în vederea furnizării de informaţii privind activitatea de standardizare ataât de la nivel naţional cât şi european şiinternaţional. De asemenea, ASRO vine în întâmpinarea lor prin oferta de standarde şi colecţii de standarde aplicabile în domenii conexe:

 • siguranţa alimentelor;
 • managementul calităţii;
 • securitatea produselor şi serviciilor;
 • responsabilitatea socială;
 • managementul mediului etc

Datorită informaţiilor provenite din partea consumatorilor, programul de standardizare se poate extinde dincolo de standardele tradiţionale de produs, pentru a cuprinde şi alte preocupări sociale cum ar fi: protecţia mediului înconjurător, responsabilitatea socială şi standardizarea serviciilor.

Implicarea consumatorului în elaborarea standardelor

Activitatea de standardizare permite tuturor celor interesaţi să se implice în procesul de elaborare a standardelor, să fie informaţi corect, să beneficieze de toate avantajele.