Participare în standardizare

Activitatea de standardizare naţională se desfăşoară în cadrul comitetelor tehnice de standardizare, organizate pe domenii de activitate.
Activitatea acestora se desfăşoară atât pe plan naţional, cât şi pe plan european şi internaţional. Comitetele tehnice naţionale sunt în cea mai mare parte organizate ca oglindă a comitetelor tehnice europene şi/sau internaţionale.

Ce sunt comitetele tehnice?

Comitetele tehnice sunt entităţi fără personalitate juridică organizate pe lângă organismul naţional de standardizare. Standardul SR 10000-3 stabileşte structura şi modul de lucru ale comitetelor tehnice. Comitetele tehnice ASRO sunt formate din grupuri de experţi care reprezintă factorii interesaţi din economie în procesul de elaborare a standardelor, pe diferite domenii de activitate, coordonaţi de un reprezentant ASRO.

Componenţa comitetelor tehnice

Componenţa comitetelor tehnice trebuie să asigure reprezentarea echilibrată a factorilor interesaţi din domeniu: producători, utilizatori, consumatori, autorităţi etc.

Fiecare comitet are un Președinte și un Secretar.

Pentru aceeștia există un Cod de conduită – aici

Scopul comitetelor tehnice

Scopul comitetelor tehnice este elaborarea lucrărilor de standardizare la nivel naţional, participarea la lucrările organismelor europene şi internaţionale de standardizare, în domeniul de activitate specific fiecărui comitet.

Organizarea comitetelor tehnice

 • Comitetele tehnice sunt înfiinţate de ASRO la cererea factorilor interesaţi din economie sau ca urmare a existenţei comitetelor europene sau internaţionale similare.
 • Au un număr de ordine, un titlu şi un domeniu de activitate, delimitând competenţele lor.
 • Încetarea activităţii unui CT, de exemplu în cazul reorganizării domeniului, se hotărăşte de către ASRO.
 • Patrimoniul de standarde în vigoare se redistribuie de către ASRO altor CT, după convenirea cu acestea.
 • Adoptarea hotărârilor se face prin consens.
 • Secretariatul CT este deţinut de către instituţiile care îndeplinesc condiţiile menţionate în convenţia care se semnează în acest sens cu ASRO.

Vezi lista comitetelor tehnice ASRO

Activităţi desfăşurate de comitetele tehnice

 • Adoptarea de standarde europene ratificate;
 • Adoptarea de standarde internaţionale publicate;
 • Participarea la elaborarea de standarde europene sau internaţionale ce vor fi adoptate ca standarde române;
 • Elaborarea, revizuirea sau modificarea unor standarde române din patrimoniu;
 • Examinarea periodică a standardelor în vigoare din patrimoniu;
 • Anularea standardelor conflictuale.

Cine poate face parte din comitetele tehnice?

Orice persoană fizică sau juridică, interesată într-un anumit domeniu, care are dorinţa să participe la această activitate, are acces la Internet, cunoaşte
limbi de circulaţie internaţională şi se obligă să respecte regulamentele de funcţionare ale organizaţiilor europene şi internaţionale, standardele metodologice şi plăteşte taxa anuală de membru.

Cum puteți deveni membru?