Un nou comitet tehnic european – Substanțe chimice reglementate în produse (Regulated chemicals in products)

Suntem înconjurați de substanțe chimice sub diferite forme, acasă și la locul de muncă. Acestea sunt o parte integrantă a vieții noastre de zi cu zi. Nu există aproape nicio industrie unde substanțele chimice să nu fie utilizate într-o mare varietate de produse și procese. Numărul de produse crește în fiecare an, la fel și cantitățile de substanțe și amestecuri chimice folosite.

Substanțele chimice din produse sunt din ce în ce mai controlate și reglementate. Identificarea și trasabilitatea substanțelor din produse este obligatorie prin reglementările europene. Contractele private pot stabili, de asemenea, cerințe suplimentare. Astfel, la fabricarea unui produs, producătorii trebuie să se asigure că au un proces robust de trasabilitate care acoperă întregul lor lanț de aprovizionare.

La Comitetul European de Standardizare – CEN – s-a propus crearea unui nou comitet tehnic european (CEN/CT) – Regulated chemicals in products.

Noul CT propus va avea ca domeniu de activitate standardizarea proceselor și a metodelor de verificare a conformității cu cerințele din Regulamentul (CE) 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice, cu referire la substanțele chimice din produsele de cauciuc și material plastic.

În special, se vor avea în vedere pregătirea eșantioanelor și determinarea cantitativă a substanțelor reglementate în matrice sau produs. Excepție vor face deșeurile și produsele specifice deja abordate de alte comitete tehnice.

Dacă sunteți interesați de activitatea acestui nou comitet tehnic propus, vă rugăm să ne contactați: Mihaela Moescu, Expert Standardizare (mihaela.moescu@asro.ro).

Vă așteptăm să dezvoltăm împreună acest domeniu!