Strategia ASRO

Strategia ASRO 2014-2020

1. Dezvoltarea unui sistem naţional de standardizare coerent cu sistemul de standardizare europeană și internaţională
2. Coordonarea cu necesităţile pieţei şi creşterea capacităţii ASRO de a răspunde acestora în timp util
3. Asigurarea unei finanţări stabile a activităţii de standardizare naţională
4. Dezvoltarea relaţiei cercetare - inovare – standardizare
5. Promovarea educaţiei în domeniul standardizării în învăţământul superior şi în formarea profesională continuă
6. Dezvoltarea relațiilor de colaborare cu autoritățile publice.
7. Creșterea influenței României în standardizarea europeana și internațională.
8. Consolidarea imaginii ASRO ca organism naţional de standardizare şi creşterea vizibilităţii standardizării în mediul de afaceri din România