Un nou standard pentru sistemele de management anti-mită – ISO 37001

Luarea și darea de mită sunt unele dintre cele mai mari provocări pentru dezvoltarea la nivel internațional şi eliminarea sărăciei. Consecințele sale pot fi catastrofale pentru economie, infrastructură, sănătate, educație, calitate și siguranță.

În ultimii 15 ani, multe țări au făcut eforturi la nivel national și international pentru a lupta împotriva mitei. S-au semnat tratate și s-a îmbunătățit legislația și multe tăți pot acum să condamne delictele legate de luarea și darea de mită. Cu toate acestea, mai este mult de lucru. La nivel organizational, mita afectează licitațiile și implementarea contractelor și sporește costurile și riscurile. O modalitate prin care organizațiile pot ajuta la rezolvarea acestei probleme este prin implementarea controalelor din cadrul managementului anti-mită, echivalente celor de calitate sau siguranță.

Cum pot lupta organizațiile împotriva luării și dării de mită?

ISO lucrează la standardul 37001 pentru sisteme de management anti-mită pentru a ajuta organizațiile mari, mijlocii și mici, atât din sectorul public cât și din cel privat, din orice țară, să prevină luarea și darea de mită și să promoveze cultura afacerilor în mediu etic. Standardul specific măsuri anti-mită și controale include îndrumări pentru implementarea acestora. Printre problemele dezbătute se numără modalitățile prin care:

 • se adoptă și se comunică politica anti-mită;
 • se câștigă și se asigură responsabilitatea managementului de la cel mai înalt nivel;
 • se desemnează un manager sau o funcție responsabilă de managementul anti-mită;
 • se realizaeză cursuri de pregătire pentru personal;
 • se întreprind evaluări periodice privind riscul de luare și dare de mită și se depun eforturile necesare în cadrul proiectelor și ale afacerilor cu asociații (clienți, părți contractante, părți subcontractante, furnizori, consultanți, firme partenere, agenți) ;
 • se implementează controlul prealabil și controlul personalului pentru a preveni luarea și darea de mită;
 • se controlează cadourile, caracterul ospitalier, donațiile și alte beneficii similare pentru a avea asigurarea că acestea nu sunt folosite în scopuri de corupție;
 • se cer angajamente anti-mită din partea firmelor asociate;
 • se implementează controalele financiare pentru a reduce riscurile de luare și dare de mită (de ex. două semnături la efectuarea plăților, restricționarea utilizării banilor în numerar, etc.);
 • se implementează controlul la achiziții, controlul comercial și alte tipuri non-financiare de control (de ex. Licitațiile competitive, două semnături pe aprobările de lucru și combinații ale acestora, etc.);
 • se asigură proceduri confidențiale de raportare (metoda informatorilor);
 • se înființează un proces pentru a cerceta și a trata cazurile suspectate sau dovedite de luare și dare de mită.

Standardul ISO 37001 va ajuta organizațiile să respecte bunele practici și cerințele legale internaționale anti-mită. Acesta nu va impune un sistem birocratic greoi și inutil în cadrul organizațiilor deoarece impune ca măsurile anti-mită să fie implementate într-o manieră rezonabilă și proporționată față de un număr relevant de factori, cum ar fi mărimea și structura organizației, locațiile și sectoarele în care operează, natura, scara și complexitatea activităţilor sale și riscurile de luare și dare de mită cu care se confruntă.

Pot organizațiile să își certifice conformitatea cu standardul ISO 37001?

ISO 37001 este un standard de cerințe de Tip A și, prin urmare poate fi referenţial de certificare.

Când va fi publicat?

Mai mult de 80 de experți din 44 de țări sunt implicați în elaborarea standardului. În prezent, standardul a ajuns în faza de proiect (ISO/DIS) și ar putea fi aprobat spre sfârșitul anului 2016.