Standardizare pentru Smart City

Standardizarea influenţează pozitiv dezvoltarea oraşelor inteligente, sub rezerva aplicării standardelor europene şi internaţionale adecvate.

În acest context, se disting standarde aplicabile pentru proiectarea, construcţia şi performanţele echipamentelor şi componentelor integrate în reţelele inteligente şi în clădiri sau case inteligente. Conceptul de oraşe/reţele inteligente impune o preocupare permanentă pentru cercetare și inovare.  În strânsă legătură cu cele din urmă, atenţia comitetelor tehnice de standardizare este concentrată pe elaborarea şi revizuirea standardelor care asigură interoperabilitatea sistemelor în timp real, în scopul eficientizării serviciilor aferente comunităţilor urbane (de exemplu, alimentare cu energie electrică, alimentare cu apă potabilă şi alimente, sistemul de sănătate, reţele sigure de comunicaţii la toate nivelurile etc.).

Consultaţi aici lista de standarde relevante pentru proiectarea oraşului inteligent.