Standarde metodologice

Nr. crt.

Indicativ standard

Titlu standard

1SR 10000-10:2004

Principiile şi metodologia standardizării. Partea 10: Adoptarea standardelor europene pentru telecomunicaţii ca standarde române

2SR 10000-10:2004/A91:2016

Principiile şi metodologia standardizării. Partea 10: Adoptarea standardelor europene pentru telecomunicaţii ca standarde române

3SR 10000-3:2016

Principiile şi metodologia standardizării. Partea 3: Reguli privind organizarea şi activitatea comitetelor tehnice

4SR 10000-4:2012

Principiile şi metodologia standardizării. Partea 4: Forma de prezentare a standardelor române

5SR 10000-4:2012/A91:2015

Principiile şi metodologia standardizării. Partea 4: Forma de prezentare a standardelor române

6SR 10000-6:2004

Principiile şi metodologia standardizării. Partea 6: Reguli de redactare a standardelor

7SR 10000-8:2006

Principiile şi metodologia standardizării. Partea 8: Adoptarea standardelor internaţionale şi a altor documente internaţionale (altele decât standardele internaţionale) ca standarde române

8SR 10000-8:2006/A91:2009

Principiile şi metodologia standardizării. Partea 8: Adoptarea standardelor internaţionale şi a altor documente internaţionale (altele decât standardele internaţionale) ca standarde române

9SR 10000-8:2006/A92:2016

Principiile şi metodologia standardizării. Partea 8: Adoptarea standardelor internaţionale şi a altor documente internaţionale (altele decât standardele internaţionale) ca standarde române

10SR 10000-9:2007

Principiile şi metodologia standardizării. Partea 9: Adoptarea şi redactarea documentelor europene ca standarde române

11SR 10000-9:2007/A91:2009

Principiile şi metodologia standardizării. Partea 9: Adoptarea şi redactarea documentelor europene ca standarde române

12SR 10000-9:2007/A92:2016

Principiile şi metodologia standardizării. Partea 9: Adoptarea şi redactarea documentelor europene ca standarde române