Standarde străine

ASRO vă oferă spre vânzare standarde internaţionale, europene şi ale altor organisme naţionale de standardizare (DIN, BSI, AFNOR etc.) cu care ASRO are încheiate acorduri de colaborare şi anume:

  • Standarde ISO, în limba engleză, ultima ediţie conform Catalog ISO (Organizaţia Internaţională de Standardizare),
  • Standarde IEC, în limba engleza, ultima ediţie conform Catalog IEC (Comisia Electrotehnică Internaţională),
  • Standarde BS, ultima ediţie conform Catalog BSI (Organismul naţional de standardizare al Marii Britanii),
  • Standarde NF, ultima ediţie conform Catalog AFNOR (Organismul naţional de standardizare al Franţei),
  • Standarde DIN, ultima ediţie conform Catalog DIN (Organismul naţional de standardizare al Germaniei),
  • Standarde GOST, ultima ediţie conform Catalog GOST (Organismul naţional de standardizare al Rusiei),
  • Standarde ONORM (Austria), ultima ediţie conform Catalog ONORM (Organismul naţional de standardizare al Austriei),
  • Standarde EN, ultima ediţie conform Catalog CEN (Comitetul European de Standardizare),
  • Standarde ETS, ultima ediţie conform Catalog ETSI (Institutul European de Standardizare pentru Telecomunicaţii),
  • Standarde ASTM, ultima ediţie conform Catalog ASTM (Societatea Americană pentru Încercări şi Materiale) etc.

ASRO este singurul abilitat să comercializeze standarde internaţionale, europene şi ale altor ţări pe teritoriul României.
Pentru achiziţionarea standardelor internaţionale, vă rugăm să transmiteţi o solicitare pentru oferta de preţ la: