Specialist în domeniul sistemului de management al calității conform SR EN ISO 9001:2015

Obiectivele cursului:

 • Înţelegerea cerinţelor ISO 9001 în contextul High Level Structure;
 • Implementarea şi îmbunătăţirea unui sistem de management al calităţii având în vedere rezultatele pe care organizaţia doreşte să le atingă.

Tematică:

 • Scurt istoric al apariţiei preocupărilor privind calitatea;
 • Standarde şi standardizare în managementul calităţii;
 • Apariţia standardelor ISO în domeniul calităţii.
 • Principiile SMC;
 • Termeni şi definiţii utilizate în cadrul SMC;
 • SR EN ISO 9001:2015 Sisteme de management al calităţii. Cerinţe – Introducere;
 • Înţelegerea organizaţiei şi specificul ei. Înţelegerea nevoilor şi aşteptărilor părţilor interesate;
 • Leadership şi angajamentul faţă de SMC;
 • Cum abordăm riscurile şi oportunităţile;
 • Cum se planifică SMC în cadrul unei organizaţii în noua viziune prezentată de SR EN ISO 9001:2015;
 • Resursele necesare planificării şi implementării unui SMC în conformitate cu SR EN ISO 9001:2015;
 • Comunicare;
 • Documentaţia SMC;
 • Realizarea activităţilor operaţionale;
 • Cum evaluăm performanţele unui SMC în viziunea SR EN ISO 9001:2015;
 • Realizarea auditului intern;
 • Imbunătăţire sau îmbunătăţire continuă?
 • Ce este şi cum a apărut noţiunea de „calitate”?
 • Sistemul de management al calităţii:
 • Implementarea cerinţelor SR EN ISO 9001:2015 în cadrul unei organizaţii:
 • Tehnici şi instrumente de îmbunătăţire utilizate în cadrul SMC:
 • Brainstorming, Diagrama Pareto, Diagrama cauză-efect, Diagrama Ischikawa, Diagrama afinităţilor QFD – casa calităţii

Cursurile în sistem online se pot organiza pentru minim 6 cursanți, maxim 12 persoane.

PREȚ DE BAZĂ CURS: 1.050 lei + TVA – ASRO acordă un discount de 10% din prețul de bază al cursului, + reducerile deja practicate de către ASRO în cadrul ofertei de cursuri de formare profesională descrise mai jos:

Avantajele participării la cursurile de formare profesională organizate de ASRO:

1) pentru formare profesională:

5% reducere pentru participarea la al doilea curs din programa ASRO;

10% reducere pentru participarea la al treilea curs din programa ASRO;

5% reducere pentru 2 persoane înscrise din cadrul aceleiași firme, pentru același curs;

10% reducere pentru minim 3 persoane din cadrul aceleiași firme, pentru același curs.

2) pentru achiziționare standarde:

10% reducere la achiziționarea standardului de bază al cursului, pe perioada desfășurării acestuia;

5% reducere pentru achiziționarea, pe perioada desfășurării cursului, a unuia sau a mai multor standarde naționale din domeniul sistemelor de management (familia de standarde ISO 9000, familia ISO 14001, familia ISO 45001).

*reducerile se cumulează doar dacă sunt mixte (pct.1 cu pct.2).

Plata se face în avans prin ordin de plată, transfer bancar sau card.

Perioada de desfășuare va fi stabilită în curând.

Detalii și înscrieri:

Florentina Stancu, email: florentina.stancu@asro.ro, tel. 0374.999.185