Se revizuieşte ISO 22000, Managementul siguranţei alimentelor

Alimentele care nu prezintă siguranţă pentru consum pot avea consecinţe majore asupra consumatorilor şi organizaţiilor din întreaga lume.

Acum, când produsele alimentare trec numeroase frontiere, ISO 22000 este mai mult ca oricând indispensabil pentru siguranţa lanţurilor mondiale de aprovizionare cu alimente. O revizuire profundă a ISO 22000 este actualmente în curs de desfăşurare pentru ca acest standard să îşi păstreze întreaga relevanţă în faţa necesităţilor actuale.

După un deceniu de servicii eficiente, standardul internaţional referitor la sistemele de management al siguranţei alimentelor suferă o modificare completă pentru a-l adapta la cerinţele actuale în domeniul siguranţei alimentelor. Grupul de lucru internaţional ISO/TC 34/SC 17/WG 8, care are sarcina de a-l revizui, al cărui secretariat este asigurat de organismul danez de standardizare, membru al ISO pentru Danemarca, şi-a ţinut ce-a de-a patra reuniune la Buenos Aires (Argentina) în săptămâna începând cu 4 aprilie 2016. Standardul se află acum în stadiul de proiect de comitet (CD) şi experţii au lucrat la analiza a 1 000 de observaţii cu privire la textul proiectului de comitet. Ordinea de zi a reuniunii de la Buenos Aires prevedea examinarea a diferite observaţii în vederea integrării lor în document. În paralel, grupul de lucru WG 8 trebuia să clarifice anumite aspecte esenţiale precum:

  • Aplicarea noii structuri de nivel superior a ISO (HLS) la ISO 22000. Aceasta este de acum înainte obligatorie pentru elaborarea sau revizuirea standardelor pentru sisteme de management (MSS). Această structură nouă stabileşte un cadru care facilitează integrarea mai multor MSS în cadrul aceleiaşi întreprinderi.
  • Furnizarea de lămuriri pentru utilizatorii ISO 22000 cu privire la diferitele abordări bazate pe risc. Conceptul de risc intervine la diferite niveluri şi este important pentru ca organizaţiile agroalimentare să distingă evaluarea pericolelor, efectuată la nivel operaţional cu ajutorul metodei HACCP (sistem de analiză a pericolelor şi a punctelor critice de control), de riscul comercial care integrează noţiunea de oportunităţi;
  • Oferirea de lămuriri suplimentare cu privire la funcţionarea ciclului PDCA (Planifică, Realizează, Verifică, Acţionează), care include două cicluri PDCA distincte în standard şi care operează unul în cadrul celuilalt. Primul ciclu se va aplica sistemului de management, în vreme ce al doilea, care este inclus în primul, se va aplica operaţiilor menţionate în capitolul 8, care acoperă simultan principiile HACCP aşa cum sunt ele definite de Comisia Codex Alimentarius.
  • Descrierea clară pentru utilizatori a diferenţelor dintre punctele critice de control (CCP), programele de premise operaţionale (PRP operaţionale) şi programele de premise (PRP).

De la fermă în farfurie

Prevenirea, reducerea sau eliminarea pericolelor legate de siguranţa alimentelor sunt indispensabile pentru menţinerea unui mediu igienic de-a lungul lanţului alimentar. Standardul revizuit va integra elemente recunoscute ca esenţiale, care permit să se asigure siguranţa alimentelor la toate nivelurile lanţului alimentar, până la etapa finală de consum;

  • Comunicarea interactivă la toate nivelurile lanţului alimentar;
  • Abordarea sistematică a managementului;
  • Programele de premise;
  • Principiile HACCP.

Întrucât introducerea pericolelor legate de siguranţa alimentelor poate surveni în orice etapă a lanţului de aprovizionare, este esenţial să se prevadă măsuri de control adecvate în fiecare din aceste etape. O comunicare eficientă este esenţială pentru a se asigura că pericolele sunt identificate şi gestionate la nivel operaţional în mod adecvat. În consecinţă, siguranţa alimentelor este  rodul eforturilor îmbinate ale factorilor din lanţul alimentar, ale producătorilor de alimente pentru animale, ale producătorilor primari, ale fabricanţilor de alimente, ale operatorilor şi furnizorilor.

Către un al doilea proiect de comitet

Experţii care s-au reunit la Buenos Aires  au decis că va fi necesar să se elaboreze un al doilea proiect de comitet pentru a ajunge la un document de lucru reuşit. Sunt în joc interese majore ale diferiţilor factori ai lanţului alimentar mondial, ceea ce înseamnă că trebuie atins un nivel de consens. Grupul WG 8 trebuie să clarifice şi să comunice concepte fundamentale în termeni simpli şi concişi pentru a elabora un standard care să fie uşor de înţeles şi de implementat de către organizaţii, indiferent de dimensiunile lor, de la prima până la ultima verigă a lanţului alimentar.

Mai trebuie soluţionate câteva provocări. Următoarea revizuire, în cursul căreia va fi trecută în revistă cea de-a doua serie de observaţii împreună cu părţile interesate la nivel internaţional, va avea loc între 14 şi 16 iunie 2016 la Copenhaga (Danemarca).

Comunicat de presă ISO 2016/27 aprilie