Reuniunea la Bucureşti a ISO TC 172, SC1 şi SC 3 – Optică şi Fotonică

ASRO  –  GAZDĂ  A  REUNIUNII  ISO/TC 172  OPTICĂ ŞI  FOTONICĂ 

În perioada 10-12 octombrie 2016 s-a desfăşurat la Bucureşti reuniunea Subcomitetului 1 – Standarde fundamentale şi a unor grupuri de lucru ale Subcomitetului 3 – Materiale şi componente optice, din cadrul Comitetului Tehnic 172 Optică şi fotonică al ISO.

Pentru a sublinia importanţa evenimentului trebuie spus că optica şi fotonica ocupă un rol din ce în ce mai important în viaţa modernă şi nu întâmplător 2015 a fost declarat Anul Internaţional al Luminii şi al Tehnologiilor bazate pe Lumină.

Ca domeniu al ştiinţei şi ingineriei, care abordează fenomenele fizice şi tehnologiile asociate cu generarea, transmiterea, manipularea, detecţia şi utilizarea luminii, optica ne influenţează în prezent activitatea în moduri pe care nici nu ni le puteam imagina înainte cu câteva decenii. În secolul XXI lumina va juca un rol şi mai important – în multe cazuri rolul principal – în felul în care comunicăm, în practicarea medicinei, în asigurarea apărării naţionale şi în instrumentele prin care explorăm frontierele ştiinţei. Optica va sta la baza tehnologiilor din foarte multe domenii, datorită rolului său extrem de important, de suport sau mijlocitor tehnologic, de componentă de bază într-un sistem mai larg.

20161012_092122

Creşterea explozivă a tehnologiilor optice în foarte multe ramuri industriale oficializează începutul unei noi ere tehnologice. După cum este menţionat şi în Planul de Afaceri Strategic elaborat şi aprobat de ISO/TC 172 ”Optică şi fotonică”, este de aşteptat ca fotonul să stea la baza revoluţiei tehnice din secolul XXI, aşa cum electronul a stat la baza celei din secolul XX.

Nu surprinde faptul că optica devine rapid un focar de noi afaceri în cadrul economiei mondiale. Sectoarele în care se constată o creştere spectaculoasă sunt optica medicală, laserii, aparatele optoelectronice de observare şi detecţie, sistemele de iluminare. Se aşteaptă o dezvoltare importantă a sistemelor optice pentru domenii spectrale din afara celui vizibil, sistemelor zoom, sistemelor pentru fotolitografie, senzorilor multispectrali, opticii integrate şi holografice, display-urilor, componentelor optice fotovoltaice, a celor pentru tehnologia informaţiei.

Conform datelor publicate în Planul de Afaceri Strategic al ISO/TC 172 ”Optică şi fotonică”, piaţa mondială a produselor optice civile a fost de aproximativ 350 miliarde Euro (480 miliarde $) în anul 2011, cu o creştere estimată de 6,5% pe an. În anumite sectoare (laseri, diode laser, senzori optici, display-uri, camere multispectrale etc.) ritmul de dezvoltare s-a dovedit a fi chiar mai mare, depăşind 20% pe an. Dacă se adaugă şi segmentul de piaţă al produselor optice şi optoelectronice militare, cifrele devin impresionante.

În acest context putem afirma că rolul ISO/TC 172 ”Optică şi fotonică” este unul foarte important, asigurând standardizarea terminologiei, cerinţelor tehnice, interfaţării şi metodelor de testare pentru domeniul opticii şi fotonicii. De altfel, activitatea acestui comitet tehnic, înfiinţat în anul 1978, este remarcabilă, numărul total al standardelor publicate fiind de 298.

Ca o recunoaştere a performanţelor superioare, a unei activităţi bine organizate, laborioase şi nu de puţine ori vizionară, desfăşurată de către toţi cei implicaţi în standardizarea pentru acest domeniu de înaltă complexitate, Comitetul Tehnic TC 172 ”Optică şi fotonică” a fost distins în anul 2009 cu premiul de excelenţă Lawrence D. Eicher Leadership Award.

Structura comitetului tehnic ISO/TC 172 ”Optică şi fotonică” cuprinde un număr de şapte subcomitete (fiecare având mai multe grupuri de lucru), şi anume: SC1 – Standarde fundamentale; SC3 – Materiale şi componente optice; SC4 – Sisteme telescopice; SC5 – Microscoape şi endoscoape; SC6 – Instrumente geodezice şi de supraveghere; SC7 – Optică şi instrumente oftalmice; SC9 – Sisteme electro-optice.

La Bucureşti au fost prezenţi membrii ai SC1 şi SC3. ASRO a găzduit reuniunea Subcomitetului 1 – Standarde fundamentale, care a inclus două şedinţe plenare şi şedinţe de lucru ale mai multor grupuri, respectiv WG1 – Metode generale de testare, WG2 – Elaborarea desenelor tehnice pentru elemente şi sisteme optice, precum şi o şedinţă comună WG1 & WG2.

De asemenea, au avut loc şedinţe ale grupurilor de lucru WG1 – Sticlă optică brută şi WG3 – Caracterizarea materialelor pentru domeniul IR, din cadrul Subcomitetului 3 – Materiale şi componente optice. În vederea rezolvării unor subiecte referitoare la condiţiile prescrise pentru sticla optică, s-a ţinut o şedinţă comună a grupurilor SC1/WG2 şi SC3/WG1.

În total, la reuniunea de la Bucureşti au fost prezenţi 45 de delegaţi din şapte ţări: China, Elveţia, Franţa, Germania, Japonia, România şi SUA. ISO/TC 172 ”Optică şi fotonică” a fost reprezentat de secretara comitetului, doamna Elisabeth Beck, director al Comitetului pentru mecanică fină şi optică din cadrul DIN (Germania).

România participă la reuniunile de standardizare ale ISO/TC 172 ”Optică şi fotonică” de peste 20 de ani, experţii români contribuind la elaborarea standardelor în cadrul subcomitetelor SC1 – Standarde fundamentale, SC3 – Materiale şi componente optice, SC4 – Sisteme telescopice, SC5 – Microscoape şi endoscoape, SC7 – Optică şi instrumente oftalmice.

Activitatea de standardizare pentru domeniul opticii a fost promovată şi susţinută financiar de-a lungul anilor în special de IOR S.A. şi de PRO OPTICA S.A.

????????????????????????????????????

Ing. Dana Granciu, cercetător ştiinţific la IOR S.A. şi membru în Consiliul de Standardizare al ASRO este implicată de 30 de ani în activitatea de standardizare din România, fiind unul dintre experţii români cu o contribuţie importantă în cadrul ISO/TC 172 ”Optică şi fotonică”. Din anul 2006 participă la reuniunile de lucru ale SC4, SC1 şi SC3. Referitor la evenimentul care a avut loc la Bucureşti, doamna Dana Granciu subliniază prezenţa numeroasă, în special din partea Japoniei (15 delegaţi), Germaniei (10 delegaţi), Statelor Unite ale Americii (6 delegaţi) şi Chinei (5 delegaţi). Au venit la această reuniune specialişti ai unor companii renumite din industria optică mondială (Zeiss, Leica, Nikon, Canon, Olympus, Fisba, Schott, Ohara, Sumita, Hoya etc.) şi reprezentanţi ai organismelor naţionale de standardizare din Germania, China, SUA, Japonia, Franţa şi România. Trebuie remarcat faptul ca ţara noastră face parte din grupul ţărilor care îşi aduc contribuţia la elaborarea standardelor într-un domeniu atât de important şi de actual pentru dezvoltarea în ansamblu a societăţii omeneşti, cum este optica şi fotonica.