Publicatii

Standardele constituie rezultatul creaţiei intelectuale şi sunt protejate prin drepturi de autor.

În calitate de organism naţional de standardizare, ASRO este titularul drepturilor de autor asupra standardelor române şi urmăreşte respectarea drepturilor de autor asupra standardelor europene şi internaţionale în România.

Ca subiect al dreptului de autor asupra standardelor, ASRO are drepturi exclusive în ceea ce priveşte traducerea, reproducerea şi difuzarea standardelor.

Încălcarea oricăruia dintre aceste drepturi este calificată de lege ca infracţiune şi este sancţionată.

Respectarea drepturilor de autor asupra standardelor nu afectează libera lor utilizare şi aplicare.

Singura modalitate legală de a intra în posesia standardelor este achiziţionarea acestora de la ASRO sau de la cele 4 Centre Zonale de Informare în domeniul standardizării (CZI).