Protocol ASRO – Camera de Comert şi Industrie Bucureşti

Camera de Comert şi Industrie Bucureşti şi ASRO – organismul naţional de standardizare au încheiat, pe 29 februarie 2016, un protocol de colaborare. La semnarea acestuia au participat dl. preşedinte CCIB – prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, dl. preşedinte ASRO, Gheorghe Ţucu, dl. Dan Gabriel Mihuţ, director general CCIB şi dl. Mircea Martiş, director general ASRO.

Potrivit documentului: scopul acestei iniţiative este acela de a menţine şi dezvolta cooperarea bilaterală, acordarea de asistenţă, documentarea şi schimbul de informaţii în domeniul standardizării, în conformitate cu atribuţiile şi competenţele lor, respectiv cu reglementările corporative aplicabile.

Conştientizând relaţia dintre misiunile asumate de cele două părţi semnatare, precum şi necesitatea unei strânse colaborări, CCIB și ASRO înţeleg să îşi respecte reciproc drepturile şi interesele legitime, asumându-şi o serie de obiective şi acţionând proactiv pentru implementarea acestora.  

Principalele obiective convenite de părţile semnatare sunt: participarea la activitatea de standardizare naţională, europeană şi internaţională, asigurarea informării CCIB în domeniul standardizării, activităţile de instruire şi consultanţă în domeniul standardizării destinate CCIB, promovare şi comunicare.

Sperăm ca semnarea acestui document să constituie reluarea colaborării între cele două organizaţii, iar rolul standardelor, ca instrumente importante ale pieţei şi comerţului, să fie conştientizat de către toţi actorii economici şi să fie utilizate în procesele şi activităţile acestora, în vederea îmbunătăţirii afacerilor pe care le desfăşoară.

Cititi şi Standardele şi IMM-urile 

Biroul Relaţii Publice ASRO