Protejarea patrimoniului cultural cu ajutorul standardelor

Patrimoniul cultural reprezintă expresia valorilor, credințelor, cunoștințelor și tradițiilor care au rezultat de-a lungul timpului din interacțiunea interumană. Acesta este o comoară neprețuită care exprimă identitatea unui popor.

Patrimoniul cultural cuprinde monumente și ansambluri istorice și de arhitectură, situri arheologice, bunuri cu valoare istorică, artistică, etnografică, științifică și tehnică, tradiții.

De la mănăstirile din nordul Moldovei până la clădirile cu valoare istorică din centrul Bucureștiului, de la Sarmisegetuza până în Delta Dunării, de la bisericuțele din lemn până la castelele din Transilvania, toată țara este împânzită de elemente ale patrimoniului cultural.

Datoria noastră, a tuturor, este să ne protejăm patrimoniul național. În timp ce  Ministerul Culturii gestionează activitatea de protejare, conservare, restaurare și valorificare a patrimoniului cultural, ASRO, prin comitetul tehnic ASRO/CT 380 – Conservarea bunurilor culturale, a elaborat 39 de standarde specifice.

Standardele acoperă o gamă largă de probleme care pot apărea în procesul conservării și transmiterii în bune condiții a patrimoniului cultural către generațiile următoare.

Câteva exemple de standarde și subiectele abordate în cadrul lor sunt următoarele:

SR 13561:2013 – Patrimoniu cultural. Artefacte din lemn. Structuri portante. Inspecții în situ pentru diagnosticarea elementelor de lemn care stabilește obiectivele, procedurile și criteriile pentru evaluarea stării de conservare și estimarea performanțelor materialului lemnos utilizat la structurile de rezistență ale clădirilor aparținând patrimoniului cultural, prin realizarea de inspecții in situ și utilizarea unor tehnici și metodologii de încercare nedistructive.

SR EN 16141:2013 – Conservarea bunurilor culturale. Ghid pentru managementul condițiilor de mediu. Amenajări de conservare deschise: definiții și caracteristici ale centrelor de colectare destinate conservării și managementului bunurilor culturale care poate fi utilizat pentru proiectarea și crearea de noi spații deschise de depozitare sau pentru îmbunătățirea spațiilor de depozitare existente.

SR EN 16648:2016, Conservarea bunurilor culturale. Metode de transport care,ținând cont de creșterea mobilității globale a patrimoniului cultural și apariția unor noi consecințe importante asupra ambalării și transportului, stabilește cerințele și recomandările pentru un transport sigur.

SR EN 15759-1:2012, Conservarea bunurilor culturale. Climat interior. Partea 1: Recomandări pentru încălzirea bisericilor, capelelor și a altor locașuri de cult precizează recomandări cu privire la selectarea strategiilor de încălzire și a sistemelor de încălzire în biserici, capele și alte lăcașuri de cult în scopul de a preveni deteriorarea bunurilor culturale și în același timp, de a crea un climat interior care permite o utilizarea durabilă a acestor clădiri.

Lista celor 39 de standarde o puteți accesa aici.

Aceste standarde pot fi achiziționate de la ASRO, Serviciul Vânzări: email: vanzari@asro.ro.