Proiectul de Twinning cu Republica Moldova 2017 – 2018

Proiectul de Twinning Light „Oferirea suportului Uniunii Europene pentru Institutul de Standardizare din Republica Moldova, în vederea îndeplinirii cerinţelor pentru a deveni membru cu drepturi depline la CEN-CENELEC”, este un proiect castigat si derulat de ASRO.
Ținând cont de parcursul european al Republicii Moldova și de angajamentele asumate prin semnarea Acordului de Asociere RM-UE, ISM face toate eforturile să își alinieze activitatea sa la practicile europene, beneficiind în cadrul acestui proiect de suportul ASRO, în vederea obținerii statutului de membru cu drepturi depline al organizațiilor europene de standardizare CEN și CENELEC.