SR 13572 – „Sistem de management al inovării. Cerinţe”, în anchetă publică în perioada 01.09.2016 – 30.10.2016

Proiectul de standard român SR 13572, Sistem de management al inovării. Cerinţe, se află în anchetă publică în perioada 01.09.2016 – 30.10.2016.

Acesta stabileşte cerinţele pentru proiectarea, implementarea, menţinerea, evaluarea şi îmbunătăţirea unui sistem de management al inovării (SMI) în orice tip de organizaţie de drept public sau privat, indiferent de domeniul de activitate, mărimea produselor, tehnologiile şi serviciile pe care le furnizează aceasta.

Proiectul de standard SR 13572 se adresează pe de o parte tuturor organizaţiilor în scopul îmbunătăţirii performanţelor prin aplicarea unui sistemul de management al inovării ca suport pentru iniţiative de dezvoltare sustenabilă, şi pe de altă parte organismelor de certificare, fiind destinat a fi un referenţial pentru activitatea de evaluare a conformităţii unui SMI.

Standardul cuprinde prevederi referitoare la:

 • Mediul organizaţiei
 • Leadership
  • Politica de inovare
  • Viziunea de inovare
  • Strategia de inovare
  • Obiectivele inovării
  • Responsabilităţi şi autorităţi
 • Identificare şi acţiuni de tratare a riscurilor şi oportunităţilor
 • Suport
  • Resurse
  • Competenţă
  • Conştientizare
  • Comunicare
  • Informaţii documentate
 • Implementarea şi operarea sistemului de management al inovării
  • Managementul ideilor,
  • Evaluarea procesului de inovare
   • Tehnici ale managementului inovării
   • Managementul inteligenţei strategice
   • Managementul colaborării
   • Gândirea inovativă
  • Managementul proprietăţii intelectuale
  • Identificare şi trasabilitate
  • Păstrare
 • Evaluarea performanţei sistemului de management al inovării
 • Îmbunătăţire

Proiectul se află în anchetă publică în perioada 01.09.2016 – 30.10.2016. Orice persoană interesată poate consulta proiectul (persoană de contact dna Florica-Elena Ionescu – florica.ionescu@asro.ro) şi poate face observaţii.

Pentru vânzarea proiectului de standard SR 13572 – Sistem de management al inovării. Cerinţe, aflat în ancheta publică, tariful este de 80% din valoarea stabilită pentru vânzarea la liber a standardelor, cu excepţia IMM-urilor care primesc acest document gratuit, în format electronic, în baza unei declaraţii pe propria răspundere privind statul de IMM.