Cursuri online organizate de ASRO în lunile august – septembrie 2020

Programul cursurilor la distanță organizate de ASRO în lunile iulie-august 2020:

Curs Perioada Durata și Pretul cursului
CURSURI ONLINE AUGUST 2020
Certificarea conformității produselor - O abordare cuprinzătoare și actualizată a cerințelor referitoare la funcționarea organismelor de certificare, la schemele de certificare și documentele normative utilizate04-06.08.20203 zile
1.050
lei/curs/cursant+TVA
Tranziție la cerințele noii ediții a standardului SR EN ISO 19011:2018 cu aplicații pentru auditori interni05-06.08.20202 zile
700
lei/curs/cursant+TVA
**Prezentarea cerinţelor legale şi de reglementare în vigoare aplicabile dispozitivelor medicale în vederea obţinerii/reînnoirii/ modificării/menținerii Avizului de funcţionare pentru activităţi de import/distribuţie, depozitare și pentru activități de instalare și/sau mentenanţă, service dispozitive medicale
10-11.08.20202 zile
700
lei/curs/cursant+TVA
Auditor intern în domeniul sănătății și securității în muncă. Prezentarea cerințelor în domeniul sănătății și securității ocupaționale conform SR ISO 45001:2018 și a cerințelor pentru auditor intern conform SR EN ISO 19011:201810-12.08.20203 zile
1.050
lei/curs/cursant+TVA
**Auditor intern în domeniul calității Dispozitivelor Medicale SMC – DM conform SR EN ISO 13485:2016, IAF 9:2015 și SR EN ISO 19011:201817-21.08.20205 zile
1.500
lei/curs/cursant+TVA
Auditor în domeniul sănătății și securității în muncă pentru sistemul de management al sănătății și securității în muncă conform SR ISO 45001:2018
24-26.08.20204 zile
1.250
lei/curs/cursant+TVA
Auditor intern pentru sistemul de management integrat calitate-mediu-sanatate si securitate in munca (SR EN ISO 9001/2015 & SR EN ISO 14001/2015 & ISO 45001/2018)25-28.08.20204 zile
1.250
lei/curs/cursant+TVA
CURSURI ONLINE SEPTEMBRIE 2020
TRANZIȚIA LA NOILE REGULAMENTE UE: a.Regulamentul 745/2017 - privind dispozitivele medicale - MDR, aprilie 2020b. Regulamentul 746/2017 - privind dispozitivele medicale in vitro diagnostic - IVD-MDR
31.08-04.09.20205 zile
1.500
lei/curs/cursant+TVA
Auditor intern în domeniul sistemului de management al calităţii conform SR EN ISO 9001:2015
07-09.09.20203 zile
1.050 lei
lei/curs/cursant+TVA
Prezentarea cerințelor generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări conform SR EN ISO/IEC 17025:2018 14-15.09.20202 zile
1.050
lei/curs/cursant+TVA
„Auditor intern pentru laboratoare de încercări conform SR EN ISO/IEC 17025:2018” 14-18.09.2020 5 zile
1.500
lei/curs/cursant+TVA
**Prezentarea cerinţelor legale şi de reglementare în vigoare aplicabile dispozitivelor medicale în vederea obţinerii/reînnoirii/ modificării/menținerii Avizului de funcţionare pentru activităţi de import/distribuţie, depozitare și pentru activități de instalare și/sau mentenanţă, service dispozitive medicale 17-18.09.20202 zile
700
lei/curs/cursant+TVA
Auditor intern în domeniul calității Dispozitivelor Medicale SMC – DM conform SR EN ISO 13485:2016, IAF 9:2015 și SR EN ISO 19011:2018 21-25.09.20205 zile
1.500
lei/curs/cursant+TVA
Certificarea conformităţii produselor – O abordare cuprinzătoare și actualizată a cerinţelor referitoare la funcţionarea organismelor de certificare, la schemele de certificare şi documentele normative utilizate22-24.09.20203 zile
1.050 lei
lei/curs/cursant+TVA
Auditor intern pentru sistemul de management al energiei conform SR EN ISO 50001:2018 și SR EN ISO 19011:201823-25.09.20203 zile
1.050
lei/curs/cursant+TVA
CURSURI SELF STUDY
Auditor intern în domeniul sistemului de management al calităţii conform SR EN ISO 9001:20151.050
lei/curs/cursant+TVA
Specialist al sistemului de management al calităţii conform cerințelor SR EN ISO 9001:20151.050
lei/curs/cursant+TVA
Auditor intern în domeniul sistemului de management de mediu conform SR EN ISO 14001:2015 și SR EN ISO 19011:20191.050
lei/curs/cursant+TVA
Specialist al sistemului de management al mediului conform cerințelor SR EN ISO 14001:20151.050
lei/curs/cursant+TVA
Tranziția la cerințele noii ediții a standardului SR EN ISO 19011:2018 cu aplicații pentru auditori interni700
lei/curs/cursant+TVA

*Cursurile online se pot organiza pentru minim 6 cursanți, maxim 10 persoane. Pentru cursurile online ASRO acordă un discount de 10% din prețul de bază al cursului, la care se adaugă reducerile deja practicate de către ASRO în cadrul ofertei de cursuri de formare profesională.

**Pentru cursurile referitoare la dispozitive medicale se aplică doar reducerile deja practicate de către ASRO în cadrul ofertei de cursuri de formare profesională.

Pentru cursurile Self Study se acordă o reducere de 15% la prețul obișnuit al cursului, la care se adaugă reducerile deja practicate de către ASRO în cadrul ofertei de cursuri de formare profesională.

Mod de desfășurare al Cursurilor online, self study, e-learning

Formular de înscriere

Persoana de contact:

Florentina STANCU, Biroul Formare Profesională – ASRO

Tel: 0374.999.185, 0769.74.69.69

E-mail: florentina.stancu@asro.ro