Cursuri organizate de ASRO în lunile februarie și martie 2020

Programul cursurilor organizate de ASRO în lunile februarie și martie 2020:

Curs Perioada Durata și Pretul cursului
Februarie
“Noua ediție a standardului referitor la sisteme de management al siguranței alimentelor, cerințe pentru orice organizație din lanțul alimentar - SR EN ISO 22000:2019”24.02.20201 zi
450 lei/curs/cursant+TVA


„Tranziție la cerințele noii ediții a standardului SR EN ISO 19011:2018 cu aplicații pentru auditori interni”25-26.02.20202 zile
700 lei/curs/cursant+TVA


Auditor intern pentru sistemul de management al energiei conform SR EN ISO 50001:2018 și SR EN ISO 19011:201825-27.02.20203 zile
1050 lei/curs/cursant+TVA
Martie
„Implementarea cerințelor generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări conform SR EN ISO/IEC 17025:2018 - Îndrumări în contextul noilor cerințe introduse de ediția curentă”
09-12.03.20204 zile
1250 lei/curs/cursant+TVA
„Prezentarea cerinţelor legale şi de reglementare în vigoare aplicabile dispozitivelor medicale în vederea preschimbării/obţinerii Avizului de funcţionare pentru activităţi de import/distribuţie/depozitare/ instalare/punere în funcţiune/service-mentenanţă-reparare”10-11.03.20202 zile
700 lei/curs/cursant+TVA
„Auditor intern în domeniul sistemului de management al calității conform SR EN ISO 9001:2015”18-20.03.20203 zile
1050 lei/curs/cursant+TVA
„Certificarea conformităţii produselor – O abordare cuprinzătoare și actualizată a cerinţelor referitoare la funcţionarea organismelor de certificare, la schemele de certificare şi documentele normative utilizate”
23-26.03.20204 zile
1250 lei/curs/cursant+TVA
„Auditor intern pentru sistemul de management al energiei conform SR EN ISO 50001:2018 și SR EN ISO 19011:2018”23-25.03.20203 zile
1050 lei/curs/cursant+TVA

* Datele din tabel sunt orientative şi pot suferi modificări.
* În conditiile în care nu se va întruni un număr de minim 8- 10 participanţi pentru un curs acesta va fi reprogramat.

Loc de desfăşurare curs: Sediul ASRO,  Str. Mihai Eminescu, nr. 238, sector 2, Bucureşti.

Persoana de contact: Florentina STANCU

Biroul Formare Profesionala – ASRO
Tel: 0769.746.969
E-mail: florentina.stancu@asro.ro