Program de Standardizare Naţională (PSN) 2019

În conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale privind activitatea de standardizare şi cu cerinţele Regulamentului European 1025/2012, ASRO a publicat Programul de Standardizare Naţională (PSN) pentru anul 2019.

Aici puteţi consulta Programul de Standardizare Naţională din anul 2019.

Programul de Standardizare Naţională este planul de lucru al organismului naţional de standardizare care conţine lista de teme ce fac obiectul lucrărilor sale de standardizare.

Temele cuprinse în PSN sunt cele propuse a fi realizate în anul în curs, urmând ca în funcţie de interes să se identifice temele care vor fi realizate efectiv.

Programul de Standardizare Naţională cuprinde:

  • Standarde europene care vor fi adoptate ca standarde române în cursul anului 2019
  • Standarde europene armonizate care vor fi adoptate ca standarde române în cursul anului 2019
  • Proiecte de standarde şi documente de standardizare europeană aflate în programul de standardizare al organizaţiilor europene şi internaţionale de standardizare CEN, CENELEC, ISO şi IEC
  • Standarde române. Teme noi şi revizuiri iniţiate sau continuate în 2019
  • Standarde internaţionale care vor fi adoptate ca standarde române în cursul anului 2019.

Consultaţi aici Programul de lucru al Organismelor de Standardizare Europene CEN şi CENELEC

Arhivă PSN 2018

Arhivă PSN 2017

Arhivă PSN 2016

Arhivă PSN 2015

Arhivă PSN 2014