Prezentarea cerințelor generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări conform SR EN ISO/IEC 17025:2018

Organismul Naţional de Standardizare – ASRO organizează în perioada 23 – 24 septembrie 2019 cursul de instruire: Prezentarea cerințelor generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări conform SR EN ISO/IEC 17025:2018

Lector: ing. Isabela NIŢĂ, cu experiență în domeniul încercărilor, auditor pentru evaluarea conformităţii sistemelor de management calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională şi pentru evaluarea conformităţii produselor, membru din 1996 în comitetele de standardizare ASRO: CT  56 – Sisteme de management și control statistic şi CT 374 – Evaluarea conformităţii, comitete române care preiau standardele din acest domeniu, din al cărui patrimoniu face parte și SR EN ISO/IEC 17025.

Obiectivele cursului:

Cursul are drept scop prezentarea cunoștintelor referitoare la noile cerinţe din SR EN ISO/IEC 17025:2018 – Cerințe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări referitoare la organizarea și funcționarea laboratoarelor de încercări în care accentul este pus pe noile cerințe introduse de ediția din 2018 a standardului și în special cele referitoare la imparțialitate, la abordarea bazată pe proces și la sistemul de management pe care și-l alege laboratorul.

Standardul SR EN ISO/IEC 17025:2018 prezintă elementele de bază pentru înțelegerea, funcționarea și menținerea competenței laboratoarelor de încercări și de etalonare atât din punct de vedere tehnic cât și al sistemului de management. Pentru prima dată acest standard conține și două anexe informative dar care sunt de mare ajutor pentru implementarea cerințelor. Accentul în prezentarea cerințelor standardului este orientat către punerea în practică de către laboratoarele de încercări și de etalonare a noilor cerințe ce se referă în cea mai mare măsură la sistemul de management implementat și la abordarea bazată proces care și în acest domeniu se bazează pe gândirea bazată pe risc.

Grup ţintă:

  • Specialiștii din domeniul evaluării conformității care doresc să își actualizeze cunoștințele în cazul noii ediții a standardului;
  • Angajații din laboratoare de încercări care sunt interesați de înțelegerea cerințelor din SR EN ISO 17025:2018.

Tematica abordată în timpul cursului:

În cadrul acestui curs vor fi prezentate cerinţele din SR EN ISO/ IEC 17025:2018 cu accent pe cerințele noi introduse și pe cele referitoare la sistemul de management al calității și la abordarea bazată pe proces.

La cele de mai sus se adaugă și discuții despre terminologie și concepte adecvate din SR ISO/IEC 17000:2010, SR EN ISO 17025:2018, SR EN ISO 31000:2018 şi SR EN ISO 9000:2015.

Atuuri ale participării la cursurile de formare organizate de ASRO:

  • 10% reducere la achiziţionarea oricărui standard menţionat în acest anunţ;
  • 10% reducere din preţul cursului pentru membrii ASRO;
  • conţinut bogat de informaţii axat pe dezvoltarea de competenţe concrete şi de mare actualitate;
  • pronunţat caracter practic, utilizarea metodelor interactive (studii de caz, lucrul pe grupe, elaborarea sub îndrumarea formatorilor a propriilor proiecte);
  • formatori cu solidă experienţă atât în tematica programului, cât şi în susţinerea sesiunilor de formare în respectivul domeniu;
  • reduceri pentru mai mulţi cursanţi din partea aceleiaşi instituţii;
  • locaţie centrală.

Finalizarea cursului se va face cu: Certificat de absolvire, eliberat de ASRO în urma susținerii unei examinări.

Durata: 2 zile

Data:  23 – 24 septembrie 2019

Preţul: 700 lei (la care se aplică TVA), taxa include examinarea, suportul de curs, sală + catering.

Plata se poate face în avans prin ordin de plată sau în ziua cursului la casieria ASRO.

Înscrierile se fac până la 20 septembrie 2019.

Detalii şi înscrieri:

Florentina Stancu, email: florentina.stancu@asro.ro,  tel: 0374/999.185 / 0743.030.213.