Performanța acustică a clădirii ne influențează sănătatea

Având în vedere că și zgomotul de orice fel este un element poluant care afectează starea de sănătate a oamenilor, mai ales prin stresul pe care îl produce, calculul performanței acustice a unei clădiri conduce la concluzii utile pentru alegerea măsurilor de izolare la zgomot.

Seria de standarde SR EN ISO 12354-Acustica în construcții. Calculul performanței acustice a clădirilor destinată experților în acustică furnizează un cadru pentru elaborarea documentelor de aplicare și a instrumentelor destinate altor utilizatori din domeniul construcțiilor.

Standardele din această serie sunt:

  • SR EN ISO 12354-1:2018, Acustica în construcții. Calculul performanței acustice a clădirilor pe baza performanței elementelor. Partea 1: Izolarea la zgomot aerian între încăperi
  • SR EN ISO 12354-2:2018, Acustica în construcții. Calculul performanței acustice a clădirilor pe baza performanței elementelor. Partea 2: Izolarea la zgomot de impact între încăperi
  • SR EN ISO 12354-3:2018, Acustica în construcții. Calculul performanței acustice a clădirilor pe baza performanței elementelor. Partea 3: Izolarea la zgomot aerian împotriva zgomotului exterior
  • SR EN ISO 12354-4:2018, Acustica în construcții. Calculul performanței acustice a clădirilor pe baza performanței elementelor. Partea 4: Transmiterea zgomotului interior către exterior
  • SR EN 12354-5:2009, Acustica construcțiilor. Calculul performanței acustice a clădirilor pornind de la performanța elementelor. Partea 5: Nivelurile de zgomot datorate instalațiilor și echipamentelor de serviciu
  • SR EN 12354-6:2004, Acustica construcțiilor. Calculul performanței acustice a clădirilor pornind de la performanța elementelor. Partea 6: Absorbția acustică în spații închise

Deși aceste documente acoperă principalele tipuri de construcții de clădiri, acestea nu acoperă totuși toate variațiile în construcția clădirilor.

Exactitatea acestor documente poate fi specificată în detaliu doar după comparații pe scară largă cu datele in situ, care pot fi colectate numai după o perioadă de timp după stabilirea modelului de predicție. Pentru a ajuta între timp utilizatorul, s-au dat indicații referitoare la exactitate, pe baza comparațiilor anterioare cu modele de predicție comparabile și a fost prezentată o procedură de estimare a incertitudinii.

Acest standard poate fi achiziționat de la ASRO, Serviciul Vânzări: e-mail: vanzari@asro.ro.