Participare în Standardizare

Condiţii de participare în Comitetele Tehnice naţionale de standardizare:

 1. Membru al unui Comitet Tehnic naţional de standardizare poate fi orice persoană juridică română interesată. În mod excepţional, pot fi membri ai Comitetelor Tehnice naţionale persoane fizice române cu reputaţie în domeniu sau care au desfăşurat sau desfăşoară o activitate profesională recunoscuta în domeniul de activitate al CT. Se pot solicita recomandări în acest sens, dacă este cazul.
 2. Calitatea de membru în Comitetele Tehnice naţionale de standardizare se obţine prin completarea şi transmiterea către ASRO a formularelor de înscriere de mai jos. Menţinerea calităţii de membru în Comitetele Tehnice naţionale de standardizare este condiţionată de plata taxei anuale de membru.
 3. În cazul în care o persoană fizică/juridică se regăseşte în două sau mai multe din categoriile de mai sus, va achita taxa cea mai mică.
 4. Persoanele juridice, membri ai unor asociaţii reprezentate în CT naţionale de standardizare, pot deveni membri în cadrul aceloraşi CT cu plata taxei anuale aferente categoriei din care fac parte, redusă cu 25%.
 5. Taxa anuală de membru se plateşte de către toţi membrii Comitetelor Tehnice naţionale de standardizare, cu excepţia preşedinţilor şi secretarilor CT.
 6. Achitarea taxei se face în termen de 30 de zile de la emiterea facturii de către ASRO. Factura se emite în primul trimestru al fiecărui an pentru toţi membrii CT înscriși în baza de date a membrilor CT şi în termen de 5 zile pentru persoanele juridice ce doresc să devină membri ai CT în cursul anului.
 7. Taxa anuală de membru în CT are caracter indivizibil. Plata taxei anuale de membru de către cei care s-au înscris în CT naţionale de standardizare în ultimul trimestru al anului va acoperi participarea acestora şi pentru anul următor.
 8. Persoanele fizice sau juridice străine pot să participe la lucrările CT ASRO numai în calitate de observatori, ca reprezentanţi ai organismelor de standardizare din alte ţări.
 9. Membrii CT beneficiază de Cursuri gratuite pentru creşterea competenţelor de standardizare.
 10. Calitatea de membru în CT naţionale de standardizare se pierde în următoarele situaţii:
 • neplata taxei anuale de membru;
 • compromiterea imaginii ASRO si/sau încălcarea drepturilor şi intereselor legitime ale ASRO;
 • retragerea


Decizie a CD ASRO cu privire la condiţiile de participare în Comitetele Tehnice naţionale de Standardizare – Aprobată prin hotărârea Consiliului Director nr. 1031 din 29.09.2010 modificată de Hotărârea CD ASRO 1242 din 18.12.2012/ Hotărârea CD ASRO nr.1448 din 16.12.2014/ Hotărârea CD ASRO nr.1487 din 26.03.2015

Angajament membru CT ASRO