Cursul: Cerinţe legale aplicabile dispozitivelor medicale – protezare(ortopedică/auditivă), optică medicală

Organismul Naţional de Standardizare – ASRO organizează în perioada 04-06.03.2019 Cursul: Prezentarea cerinţelor legale şi de reglementare în vigoare aplicabile dispozitivelor medicale în vederea preschimbării/obţinerii Avizului de funcţionare pentru activităţi de import/export/distribuţie/ depozitare instalare/service/punere in funcţiune/întreţinere protezare(ortopedică/auditivă), optică medicală. Lector: ing. Dipl.

Creşterea competenţelor de standardizare ale experţilor din comitetele tehnice

Organismul Naţional de Standardizare – ASRO organizează în data de 19.02.2019 cursul: „Creşterea competenţelor de standardizare ale experţilor din Comitetele Tehnice”       AGENDA Detalii şi înscrieri: Florentina Stancu, email: florentina.stancu@asro.ro, tel. 0743.030.213

Cursul: Cerinţe legale aplicabile dispozitivelor medicale – protezare(ortopedică/auditivă), optică medicală

Organismul Naţional de Standardizare – ASRO organizează în perioada 04-06.02.2019 Cursul: Prezentarea cerinţelor legale şi de reglementare în vigoare aplicabile dispozitivelor medicale în vederea preschimbării/obţinerii Avizului de funcţionare pentru activităţi de import/export/distribuţie/ depozitare instalare/service/punere in funcţiune/întreţinere protezare(ortopedică/auditivă), optică medicală. Lector: ing. Dipl.

Cursul – Cerinţele legale şi de reglementare aplicabile dispozitivelor medicale în vederea obţinerii Avizului de funcţionare

Organismul Naţional de Standardizare – ASRO organizează în perioada 04-05.02.2019 Cursul: Prezentarea cerinţelor legale şi de reglementare în vigoare aplicabile dispozitivelor medicale în vederea preschimbării/obţinerii Avizului de funcţionare pentru activităţi de import/distribuţie/depozitare/ instalare/punere în funcţiune/service-mentenanţă-reparare.   Lector: ing. Dipl. Ana DIN,

Cursul: Promovarea unei politici anti-mită – SR ISO 37001:2017

Organismul Naţional de Standardizare – ASRO organizează în data de 01 februarie 2019 cursul: Promovarea unei politici anti-mită prin implementarea unui sistem de management în conformitate cu SR ISO 37001:2017. Lector: Ing. Diana Iorga, expert principal standardizare, responsabil cu coordonarea activităţii de

Curs: Auditor intern în domeniul sănătății și securității în muncă – SR EN ISO 45001:2018

Organismul Naţional de Standardizare – ASRO organizează în perioada 11-13 februarie 2019 cursul: Auditor intern în domeniul sănătății și securității în muncă. Prezentarea cerințelor în domeniul sănătății și securității în muncă conform SR EN ISO 45001:2018 și a cerințelor pentru auditori