Cursul: Noua ediţie a standardului referitor la sisteme de management al siguranţei alimentelor, cerinţe pentru orice organizaţie din lanţul alimentar – SR EN ISO 22000:2019

Organismul Naţional de Standardizare – ASRO  organizează în data de 18 noiembrie 2019 cursul: Noua ediţie a standardului referitor la sisteme de management al siguranţei alimentelor, cerinţe pentru orice organizaţie din lanţul alimentar – SR EN ISO 22000:2019.

Lector: Ing. Valentina Dincă, responsabil cu coordonarea activităţii de standardizare în următoarele comitete tehnice: 95, 97, 180, 230, 298, 319, 367, 372, 377, persoană cu experienţă în proiectarea, dezvoltarea, implementarea şi menţinerea unor sisteme de management al calităţii şi siguranţei alimentelor conform unor diferite referenţiale (sisteme care au fost certificate de organisme acreditate corespunzător), lector în domeniul principiilor şi metodologiei standardizării, în domeniul siguranţei alimentelor şi în alte domenii.

Standardul SR EN ISO 22000:2019, Sisteme de management al siguranței alimentelor. Cerinţe pentru orice organizaţie din lanţul alimentar, a fost elaborat conform structurii cadru ISO (high level structure – HLS). Obiectivul HLS este acela de a îmbunătăţi corelarea între standardele ISO de sisteme de management. Acest document dă posibilitatea unei organizaţii să utilizeze abordarea pe bază de proces împreună cu ciclul PDCA şi gândirea pe bază de risc pentru a corela sau integra abordarea SMSA al său cu sau în cerinţele altor sisteme de management şi standarde conexe.

Acest document constituie principiul esenţial şi cadrul pentru SMSA şi stabileşte cerinţele specifice ale SMSA pentru organizaţii pe tot parcursul lanţului alimentar.

Obiectivele cursului:

Cursul urmăreşte înţelegerea noii structuri a standardului, a cerințelor şi a modificărilor aduse de ediţia SR EN ISO 22000:2019, Sisteme de management al siguranţei alimentelor. Cerinţe pentru orice organizaţie din lanţul alimentar, precum şi a consecinţelor acestora asupra organizaţiilor care proiectează, dezvoltă, implementează şi menţin sisteme de management al siguranţei alimentelor.

Grup ţintă:

–   personalul organizaţiilor care proiectează, dezvoltă, implementează şi menţin sisteme de management al siguranţei alimentelor – specialişti/responsabili cu SMSA, auditori interni, top management, personal cu responsabilităţi şi autorităţi privind SMSA;

–   personalul organsimelor de certificare a sistemelor de management al siguranţei alimentelor,

–   auditorii sistemelor de management al siguranţei alimentelor,

–   profesionişti în domeniul sistemelor de management al siguranţei alimentelor (consultanţi, experţi tehnici, evaluatori, etc.),

–  alte persoane interesate.

NOTĂ – Cursul este accesibil tuturor, dar, fiind realizat pe parcursul unei singure zile și desfășurându-se într-un ritm destul de susținut și de rapid, este mai ușor accesibil persoanelor cu experiență în domeniu.

Tematica abordată în timpul cursului:

– scurt istoric;

– noua structură a standardului;

– cerințe aduse de noua ediţie a standardului;

– modificări față de și corelarea cu ediţia anterioară;

– aspecte legate de implementarea noilor cerinţe, etc.

Atuuri ale participării la cursurile de formare organizate de ASRO:

1) pentru formare profesională:

  • 5% reducere pentru participarea la al doilea curs din programa ASRO;
  • 10% reducere pentru participarea la al treilea curs din programa ASRO;
  • 5% reducere pentru 2 persoane înscrise din cadrul aceleiași firme, pentru același curs;
  • 10% reducere pentru minim 3 persoane din cadrul aceleiași firme, pentru același curs.

2) pentru achiziționare standarde:

  • 10% reducere la achiziționarea standardului de bază al cursului, pe perioada desfășurării acestuia;
  • 5% reducere pentru achiziționarea, pe perioada desfășurării cursului, a unuia sau a mai multor standarde naționale din domeniul sistemelor de management (familia de standarde ISO 9000, familia ISO 14000, familia ISO 45001).

*reducerile se cumulează doar dacă sunt mixte (pct.1 cu pct.2).

Finalizarea cursului se va face cu: Certificat de absolvire, eliberat de Organismul Naţional de Standardizare.

Loc de desfăşurare curs: Str. Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, Bucureşti – etaj 4, sala 408 – sala de curs ASRO.

Durata:  1 zi
Data: 18.11.2019
Preţul: 450 lei /curs/cursant (la care se adaugă TVA), taxa include examinarea, suportul de curs, sală + catering.

Plata se poate face în avans prin ordin de plată sau în ziua cursului la casieria ASRO.
Înscrierile la curs se fac până la data de 13.11.2019.


Detalii şi înscrieri:

Florentina Stancu, email: florentina.stancu@asro.ro,  tel/fax. 0374.999.185.