Noua ediție a standardului ISO 50001 oferă un impuls reducerii consumului de energie

Reducerea consumului de energie și îmbunătățirea eficienței energetice se află în prim-planul agendei globale privind schimbările climatice. Standardul ISO 50001, adoptat ca standard român SR EN ISO 50001:2019, Sisteme de management al energiei. Cerințe și ghid de utilizare prin notă de confirmare (textul este în limba engleză), a fost revizuit pentru a răspunde mai eficient provocărilor mondiale.

Consumul global de energie este în creștere. Acesta s-a dublat în ultimii 40 de ani și se estimează o creștere de până la 30% până în 2030. Producția și utilizarea energiei generează aproximativ 60% din emisiile de gaze cu efect de seră, aceasta fiind cauza predominantă a schimbărilor climatice. În același timp, mai mult de un miliard de oameni încă nu au acces la energie electrică și mulți se bazează pe surse nocive și poluante de energie. Prin urmare, nu este surprinzător faptul că abordarea provocărilor privind eficiența energetică și schimbările climatice reprezintă o parte esențială a obiectivelor de dezvoltare durabilă din Agenda Națiunilor Unite pentru 2030.

Scopul standardului SR EN ISO 50001:2019, Sisteme de management al energiei. Cerințe și ghid de utilizare este de a oferi organizațiilor posibilitatea să-și stabilească sistemele și procesele necesare îmbunătățirii performanței energetice, inclusiv a eficienței energetice. Implementarea eficientă a acestui standard conduce la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a oricărui alt impact asupra mediului, dar și la reducerea costurilor privind energia.

Standardul specifică cerințele pentru sistemul de management al energiei, pe baza cărora o organizație poate realiza și implementa o politică energetică și își poate stabili obiective, ținte și planuri de acțiune. El se aplică activităților pe care organizația le controlează și aplicarea lui poate fi adaptată pentru a corespunde cerințelor specifice ale organizației, incluzând complexitatea sistemului, nivelul de documentare și resursele.

Standardul SR EN ISO 50001:2019 cuprinde cerințe pentru stabilirea, implementarea, menținerea și îmbunătățirea unui sistem de management al energiei (EnMS). Rezultatul urmărit este de a permite unei organizații să respecte o abordare sistematică în vederea îmbunătățirii continue a performanței energetice și a EnMS.

Acest document:

a) este aplicabil oricărei organizații, indiferent de tipul, dimensiunea, complexitatea, localizarea geografică, cultura organizațională sau produsele și serviciile pe care le oferă;

b) este aplicabil activităților care afectează performanța energetică, gestionate și controlate de către organizare;

c) se aplică indiferent de cantitatea, utilizarea sau tipurile de energie consumată;

d) necesită demonstrarea îmbunătățirii continue a performanței energetice, dar nu definește nivele de îmbunătățire a performanțelor energetice;

e) poate fi utilizat independent, sau poate fi aliniat sau integrat cu alte sisteme de management.

Standardul mai cuprinde și două anexe: Anexa A care oferă îndrumări pentru utilizarea acestui document și Anexa B care oferă o comparație a acestei ediții cu ediția anterioară.


Acest standard poate fi achiziționat de la ASRO, Serviciul Vânzări: e-mail: vanzari@asro.ro.