Noi standarde pentru plăţile de pe telefonul mobil

Până nu demult, telefoanele mobile serveau doar pentru transmiterea şi recepţionarea apelurilor.

Ele ne însoţesc acum pretutindeni, în toate activităţile de zi cu zi: pentru a ne orienta, pentru a ne plăti facturile sau pentru a ne administra conturile în bancă. Plăţile şi serviciile bancare efectuate pe telefonul mobil sunt una dintre cele mai utilizate aplicaţii ale sale. Pentru ca aceste funcţionalităţi să poată opera însă pe multiplele platforme disponibile, este indispensabil să armonizăm procesele şi să garantăm transparenţa. Acestea fac obiectul unui nou standard, în curs de elaborare.

Dispozitivele mobile au evoluat de când au apărut brusc în viaţa noastră, în urmă cu câţiva ani. Să luăm exemplul serviciilor bancare: de acum înainte, putem deschide un cont în bancă, putem consulta istoricul tranzacţiilor, efectua viramente, plăti cumpărăturile în magazin sau online sau plăti impozitele cu ajutorul telefonului nostru mobil. Aceste tehnologii progresează pe măsură ce utilizatorii adoptă aceste funcţionalităţi noi şi, având în vedere toţi aceşti factori implicaţi, trebuie să constatăm că este indispensabil să te dotezi cu o interfaţă standardizată între diferitele dispozitive şi sisteme de plată.

Standardul ISO 12812 şi specificaţiile tehnice care îl însoţesc îşi propun să stabilească o terminologie şi cerinţe comune pentru a extinde şi a perfecţiona interoperabilitatea. Diferitele părţi ale standardului definesc componentele tehnice şi interfeţele lor, precum şi rolul diferiţilor factori implicaţi.

Documentul este elaborat de comitetul ISO/TC 68/SC 7/WG 10, al cărui secretariat este asigurat de AFNOR, membru al ISO pentru Franţa.

Patrice Hertzog, preşedinte al ISO/TC 68/SC 7, consideră că îmbunătăţirea securităţii tranzacţiilor va constitui unul din numeroasele avantaje pe care le va furniza aplicarea acestui standard.

„Există astăzi de trei ori mai multe telefoane mobile decât conturi bancare în lume, iar utilizatorii se servesc tot mai mult de aceste aparate pentru a-şi efectua toate operaţiile bancare. Dacă numărul de aplicaţii şi de funcţionalităţi nu încetează a creşte, capacităţile sunt încă şi mai mari. Pentru ca recurgerea la plăţile şi serviciile financiare de pe mobil să se generalizeze – precum cardurile de credit şi de debit – trebuie elaborate standarde în acest domeniu.

Ele vor permite facilitarea şi promovarea interoperabilităţii şi crearea unui mediu securizat pentru plăţi efectuate pe telefonul mobil, dar şi pentru identificarea lacunelor în ceea ce priveşte standardizarea, în vederea eliminării lor”.

ISO 12812 cuprinde următoarele părţi şi specificaţii tehnice:

  • ISO 12812-1, Operaţii bancare de bază. Servicii financiare pe telefonul mobil. Partea 1: Cadru general;
  • ISO/TS 12812-2, Operaţii bancare de bază. Servicii financiare pe telefonul mobil. Partea 2: Securitatea şi protecţia datelor pentru serviciile financiare pe telefonul mobil;
  • ISO/TS 12812-3, Operaţii bancare de bază. Servicii financiare pe telefonul mobil. Partea 3: Managementul ciclului de viaţă al aplicaţiilor financiare;
  • ISO/TS 12812-4, Operaţii bancare de bază. Servicii bancare pe telefonul mobil. Partea 4: Plăţi de pe telefonul mobil efectuate persoanei;
  • ISO/TS 12812-5, Operaţii bancare de bază. Servicii financiare pe telefonul mobil. Partea 5: Plăţi efectuate de persoană pentru afaceri pe telefonul  mobil.

Standardul ISO 12812 sub formă de proiect este disponibil la cerere la ASRO: vanzari@asro.ro, iar versiunea finală va fi publicată până la sfârşitul anului 2016.

Comunicat de presă ISO 2016/25 mai