Niveluri de calitate pentru imperfecțiuni în domeniul sudurii

În fabricația curentă, la îmbinările sudate, pot fi întâlnite și imperfecțiuni. Dimensiunile acestora sunt definite în standardul SR EN ISO 10042:2018, Sudare. Îmbinări sudate cu arc electric din aluminiu și aliaje de aluminiu. Niveluri de calitate pentru imperfecțiuni.

Standardul cuprinde o selecție simplificată de imperfecțiuni ale sudurilor realizate cu arc electric, pe baza notărilor date în SR EN ISO 6520-1:2007, Sudare și procedee conexe. Clasificarea imperfecțiunilor geometrice din îmbinările sudate ale materialelor metalice. Partea 1: Sudare prin topire. Unele dintre imperfecțiunile descrise în SR EN ISO 6520-1 au fost utilizate direct, iar altele au fost regrupate. Sistemul numeric de referință de bază utilizat este cel din SR EN ISO 6520-1.

SR EN ISO 10042:2018 furnizează trei seturi de valori dimensionale dintre care se poate efectua alegerea pentru o aplicație dată. Nivelul de calitate necesar în fiecare caz este definit în standardul de aplicație sau de către proiectant împreună cu producătorul, utilizatorul și/sau alte părți interesate. Nivelul de calitate trebuie stabilit înainte de începerea producției, de preferat în etapa cererii de ofertă sau a comenzii.

Nivelurile de calitate din acest standard furnizează date de bază referitoare la tipuri de îmbinări sudate din fabricație și nu la produsul sau componenta finită în sine. De aceea, este posibil ca diferite niveluri de calitate să fie aplicate la diverse îmbinări sudate individuale din același produs sau din aceeași componentă.

În mod normal, pentru o anumită îmbinare sudată, limitele dimensionale ale imperfecțiunilor ar putea fi integral acoperite prin specificarea unui singur nivel de calitate. În anumite cazuri totuși, poate fi necesară specificarea de niveluri de calitate diferite pentru imperfecțiuni diferite din aceeași îmbinare sudată.

Pentru orice aplicație, alegerea nivelului de calitate ține seama de considerente privind proiectarea, de prelucrarea următoare (de exemplu, încărcarea), de modul de solicitare (de exemplu, statică, dinamică), de condițiile de exploatare (de exemplu, temperatura, mediul), de consecințele ruperii. Factorii economici sunt, de asemenea, importanți și includ nu numai costul sudării, ci și cel al inspecțiilor, al încercărilor și al reparațiilor.

Imperfecțiunile sunt indicate în dimensiuni reale, iar detectarea și evaluarea lor pot necesita utilizarea uneia sau a mai multor metode de examinare nedistructivă. Detectarea și evaluarea dimensională a imperfecțiunilor depind de metodele de inspecție și de volumul de examinare, specificate în standardul de aplicație sau în contract.

Acest standard specifică niveluri de calitate pentru imperfecțiuni rezultate din îmbinările sudate cu arc electric din aluminiu și aliajele acestuia și se aplică grosimilor de material mai mari de 0,5 mm.

Sunt date trei niveluri de calitate pentru a permite aplicarea la o gamă largă de construcții sudate, notate prin simbolurile B, C și D.

Standardul se aplică la toate tipurile de suduri (de exemplu, suduri cap la cap, suduri în colț și racorduri), la sudarea manuală, mecanizată și automată și la toate pozițiile de sudare.

Acesta se aplică la următoarele procedee de sudare:

  • sudare cu arc electric în mediu protector de gaz cu electrod fuzibil (sudare MIG);
  • sudare cu arc electric în mediu protector de gaz cu electrod nefuzibil (sudare WIG);
  • sudare cu plasmă.

Standardul mai cuprinde și două anexe informative:

  • Anexa A – Exemple de determinare a procentajului de porozitate
  • Anexa B – Informații suplimentare și ghid pentru utilizarea acestui document

Acest standard poate fi achiziționat de la ASRO, Serviciul Vânzări: e-mail: vanzari@asro.ro.