Managementul riscului

Nr. crt.
Denumirea cursului
Nr. de zile/
curs
RON/curs/persoană
(la care se adaugă TVA)
grupa minim 12 persoane
1.Managementul riscului - Evaluarea şi tratarea riscurilor în contextul creat de familia de standarde SR ISO 310003750
2.Gândirea bazată pe risc - cerință a ediției 2015 a standardelor sistemelor de management - abordarea ISO 310003750