Managementul Energiei – ISO 50001

Energia este esențială pentru organizații, dar adesea, generează costuri semnificative – atât pentru producerea energiei cât și pentru mediu. Consumul mondial de energie este în creștere. El s-a dublat în ultimii 40 de ani și se estimează o creștere de până la 30 % până în 2030. Producția și utilizarea energiei generează aproximativ două treimi din emisiile de gaze cu efect de seră (GHG) care sunt cauza predominantă a schimbărilor climatice.
Reducerea utilizării energiei este una dintre cele mai sigure căi de scădere a emisiilor GHG, reducând astfel impactul
nostru asupra climei, susținând în același timp creșterea economiei și stimulând securitatea energetică pentru toți. În plus, aceasta ajută la economisire. Conform unui studiu, recent comandat de fundația Climate Works, o organizație neguvernamentală care este ca o pârghie pentru puterea filantropiei colective în lupta împotriva schimbărilor climatice, punând eficiența energetică în fruntea agendelor, până în 2030 vor scădea costurile totale pentru reducerea gazelor de seră până la 2,5 trilioane USD.

ISO 50001 furnizează un set de cerințe care permit organizațiilor:
• să elaboreze o politică pentru utilizarea mai eficientă a energiei,
• să stabilească ținte și obiective pentru a satisface această politică,
• să colecteze date pentru o mai bună înțelegere și să ia decizii privind utilizarea și consumul de energie,
• să măsoare rezultatele obținute,
• să analizeze eficacitatea politicii,
• să îmbunătățească continuu managementul energiei.

Afla mai multe răsfoind Broşura
Brosura ISO 50001