ISO 14055-1 – privind combaterea degradării solului va fi publicat la începutul lui 2017

Combaterea degradării solurilor

Trăim într-o lume în care dezvoltarea demografică, exploatarea excesivă a solurilor şi clima în schimbare, îşi pun amprenta zi de zi

asupra pământului din jurul nostru.
Seceta, inundaţiile, despădurirea, drenarea surselor de apă şi epuizarea lor, precum şi practicile contrare unui management durabil sunt pe cale de a devasta terenurile. Un nou standard în curs de elaborare şi care îşi propune să lupte contra acestor distrugeri a trecut într-o etapă decisivă.

Degradarea solurilor se manifestă prin eroziune şi prin pierderea fertilităţii acestora, prin declinul biodiversităţii şi reducerea rezervelor de apă. Se estimează că până la 20% din zonele aride din lume şi 25% din terenurile cultivate, păşunile, pădurile şi regiunile împădurite suferă de pe urma acestei degradări.

Acest fenomen ameninţă securitatea accesului nostru la apă şi la hrană. În consecinţă, el are repercusiuni grave asupra economiilor, în mod deosebit în statele în curs de dezvoltare.

Ca măsuri de prevenire şi de combatere a deşertificării şi secetei se pot menţiona:

 • Scenarii de determinare a arealelor de manifestare a fenomenului de secetă;
 • Protecţia factorilor de mediu în condiţii de secetă;
 • Reabilitatea şi dezvoltarea sistemelor de irigaţii;
 • Crearea de perdele şi cordoane forestiere;
 • Îmbunătăţirea regimului hidrologic în zonele îndiguite ale râurilor;
 • Terasarea terenurilor în pantă pentru reţinerea apei pe versanţi;
 • Promovarea tipurilor de culturi agricole alternative, rezistente la secetă şi a măsurilor agrotehnice speciale;
 • Reconstrucţia ecologică a pădurilor afectate de uscare;
 • Gestionarea resurselor de apă în condiţii de secetă;
 • Monitorizarea zonelor afectate de deşertificare şi secetă;
 • Monitorizarea regiunilor cu terenuri degradate.

ISO/DIS 14055-1, Management de mediu. Linii directoare pentru stabilirea de bune practici pentru combaterea degradării şi deşertificării terenurilor. Partea 1: Cadru de bune practici, furnizează linii directoare care îşi propun să stabilească bune practici pentru a lupta contra degradării solurilor. Standardul se află în stadiul de DIS (proiect de standard internaţional), în cursul căruia organismele naţionale membre ale ISO sunt invitate să voteze şi să formuleze observaţii cu privire la textul documentului, înainte ca acesta să treacă în stadiul de proiect final, care precede publicarea sa.

Administratorii de terenuri, experţii tehnici, organizaţiile şi factorii politici de decizie interesaţi de lupta contra efectelor degradării solurilor vor putea beneficia de acest standard. El poate servi şi ca sprijin în cadrul activităţilor Convenţiei Naţiunilor Unite cu privire la lupta contra deşertificării  (UNCCD) în zonele aride, semiaride şi uscat-subumede.

Obiectivul principal al UNCCD este abordarea sistematică a problemelor legate de evitarea efectelor secetelor şi prevenirea şi combaterea degradării terenurilor, ale fenomenului de deşertificare, pentru ridicarea standardului de viaţă al comunităţilor umane din zone aflate sub risc de această natură.

„Degradarea solurilor ridică o problemă majoră în numeroase regiuni din lume şi poate influenţa direct agravarea sărăciei şi declinul economiilor”, a subliniat Marcia Franco, secretar al ISO/TC 207/WG 9, grupul de lucru care are sarcina de a elabora acest standard, al cărui secretariat este asigurat de ABNT – membru al ISO pentru Brazilia.

„Documentul va ajuta la combaterea degradării solurilor şi la reabilitarea terenurilor afectate de acest fenomen”, adaugă ea.

Publicarea lui ISO 14055-1 va avea loc la începutul lui 2017.

Traducere: Maria Bratu/Comunicat de presă ISO 2016