Invitaţie de depunere oferte de Servicii Juridice

Asociaţia de Standardizare din România – ASRO invită firmele de specialitate să transmită oferte de servicii juridice.

Obiectul contractului: Servicii juridice

Data limită pentru depunerea ofertelor: 11 martie 2016, ora 16,00, prin email: mihaela.vorovenci@asro.ro şi tatiana.axentuta@asro.ro .

Informaţii cu privire la contract:

Asociaţia de Standardizare din România – ASRO solicită servicii juridice specializate în realizarea următoarelor activităţi:

  1. Acordarea de servicii juridice în domeniul achiziţiilor publice şi fiscalitate;
  1. Acordarea de servicii juridice, pe viitor, cu privire la activităţile sus-menţionate, de tip abonament, pentru eventualele probleme care apar în legătura cu următoarele domenii: fiscalitate, dreptul muncii, achiziţii publice, precum şi legislaţia privind asociaţiile şi fundaţiile.

Informaţii cu privire la ofertă:

Contractul de consultanţă juridică va fi încheiat cu ofertantul care va propune o oferta de servicii juridice, flexibilă, necesară pentru prestarea rapidă şi eficientă a serviciilor juridice pentru activitatea ASRO, la preţuri convenabile.

Menţionăm că, firma câştigătoare va beneficia şi de un angajament, pe termen lung, de tip abonament, conform pct. 2.

Clarificări sau informaţii suplimentare pentru elaborarea şi prezentarea ofertelor pot fi solicitate prin email la adresele menţionate mai sus.

Persoane de contact: Mihaela Vorovenci, tel: 0748 112 145, Tatiana Axentuţă, tel: 0748 112 153