Iniţiativa de Calitate pentru Standardizarea în domeniul Construcţiilor

Luând în considerare poziția predominantă a sectorului construcțiilor în cadrul Strategiei Pieței Unice și abordarea sectorială pe care Iniţiativa Comună în domeniul Standardizării dorește să o aibă, este important ca această acţiune să se concentreze și pe adecvanța și aplicabilitatea standardelor ce sprijină activitățile și companiile din sectorul construcțiilor.
Strategia Pieței Unice joacă un rol important în armonizarea anumitor aspecte ale statelor membre UE, în special, în ceea ce privește Piața Unică. Pentru acestea, Strategia asigură instrumentele și experiența pentru stabilirea nivelului de dezvoltare de ultimă oră pentru companii. Totuși, câteodată există o interacțiune dificilă între legislația obligatorie a Uniunii Europene și standardele europene cu caracter voluntar. În cele mai multe dintre țări, organizațiile naționale de standardizare sunt cele care implementează nu numai standardele armonizate (semi-obligatorii), ci și toate standardele cu caracter voluntar.

Sectorul construcțiilor este, prin definiție, predominant un sector local. Reglementările în domeniul construcțiilor țin de competența națională. De aceea, piețele naționale din domeniul construcțiilor tind să impună cerințe și ținte individuale. Standardele europene armonizate nu trec printr-un filtru național înainte de a deveni aplicabile. Aceasta înseamnă că standardele vor avea un impact direct asupra companiilor și trebuie să fie adecvate nevoilor lor. Procedurile de tipul Formal Objection route furnizează doar soluții pentru o problemă deja existentă care ar fi putut fi evitată de la început.

Din nefericire, în cazul în care apar noi cerințe ale UE ce trebuie îndeplinite, companiile din domeniul construcțiilor trebuie să muncească mai mult, iar cele mai multe sunt IMM-uri.  Mai mult, standardele europene au avut de rezolvat, câteodată, probleme legate de calitate și complexitate excesivă. Atunci când astfel de documente înlocuiesc standarde naționale funcționale și aplicabile, pot crea animozităţi, cu un impact nedorit, ce trebuie eliminat prin schimburi și colaborare.

În special, anumite exemple recente intră în această categorie, cum ar fi Eurocodurile și anumite standarde pentru produse pentru construcții.

În special, companiile ce activează în domeniul construcțiilor și sunt utilizatoare de produse și de standarde pentru construcții sunt cele mai afectate. În cazurile în care standardele europene nu sunt adecvate scopului, adesea, tocmai aceste companii sunt cele care trebuie să suporte costurile și responsabilitatea contractuală.

Din acest motiv, Strategia Pieței Unice își propune să adune toți factorii relevanți în jurul unei noi Iniţiative de Calitate pentru Standardizarea în domeniul Construcţiilor ce urmează a fi lansată la începutul anului 2016, pentru a contribui concret la Iniţiativa Comună în domeniul  Standardizării (PACT), consolidând astfel standardizarea europeană.

Scopul inițiativei

Scopul general al Iniţiativei de Calitate pentru Standardizarea în domeniul Construcţiilor este de a consolida competitivitatea companiilor din domeniul construcțiilor, de a asigura certitudinea legalității și protecția consumatorilor prin îmbunătățirea mediului de lucru la nivel normativ.

Inițiativa are ca scop să adune parteneri dedicați pentru a identifica aspecte specifice și orizontale rezultate din aplicarea European Construction Standardisation. După ce se identifică Strategia, ar trebui divizată în funcție de modalitățile de adresare. În special, vor trebui identificate responsabilitatea și contribuția fiecărui partener.
Au fost identificați trei pași pentru inițiativă: faza 1: identificarea problemelor; faza 2: propunerea de soluții și identificarea factorilor principali; faza 3: implementare. Fazele 2 și 3 sunt opționale și depind de rezultatul fazei 1.

Domeniul de aplicare și punctele de discuție ale Inițiativei

 1. Completitudinea standardelor armonizate pentru produse pentru construcții față de cerințele naționale
 2. Coerența standardizării europene în sectorul construcțiilor
 3. Aplicabilitatea marcajului CE pentru companiile din domeniul construcțiilor
 4. Rolul consultanților CEN pe Noua Abordare în standardizarea din domeniul construcțiilor
 5. Interacțiunea dintre Anexa ZA și restul standardelor europene

Partnerii Inițiativei

 • Organul de reglementare: Comisia Europeană/autoritățile statelor membre
 • Standardizatori: CEN/CENELEC /Organizații Naționale de Standardizare
 • Producători de Produse pentru Construcții: CPE/SBS
 • Utilizatori de produse pentru construcții: SBS/EBC/FIEC

Condiții inițiale pentru a face parte din Inițiativă

În ultimele luni, SBS a luat parte la mai multe ședințe – atât publice cât și private – pe parcursul cărora a dominat o stare contraproductivă, cu discuţii contraditorii. Din acest motiv, SBS este de părere că este fundamental să se stabilească un număr de angajamente cu caracter voluntar, ca o condiție inițială de participare, pe care o va respecta și SBS.

 • angajamentul de a identifica împreună mai întâi problemele, înainte de a propune remedii și soluții limitate numai la problemele identificate;
 • angajamentul partenerilor de a comunica conținutul dezbaterii numai la finalul inițiativei;
 • dorința de a colabora depășind pozițiile și cererile stabilite;
 • implicarea activă a practicienilor și profesioniștilor;
 • nici un subiect nu va fi taboo, dar se vor aborda, de preferință, aspectele care pot fi rezolvate.

Pentru informaţii legate de subiect, vă rugăm să vă adresaţi expertului ASRO la adresa de email: international@asro.ro