Curs – Implementarea cerințelor sistemelor de management al siguranței alimentelor conform SR EN ISO 22000:2019. Cerințe pentru orice organizație din lanțul alimentar

Obiectivele cursului:

Cursul prezintă modul de adaptare a sistemului de management al siguranței alimentelor în conformitate cu standardul SR EN ISO 22000:2019 atât din punct de vedere al informațiilor documentate, cât și al implementării.

Cerințele standardului sunt destinate să fie aplicabile tuturor organizațiilor din lanțul alimentar, indiferent de dimensiune sau complexitate, și prezentate din perspectiva adoptării Anexei comune HCL, dar și a aspectelor specifice siguranței alimentului.

Noua versiune a standardului ISO 22000 este împărțită în 10 capitole, partea principală a standardului fiind capitolul 8, dedicat HACCP.

Cele două zile de curs sunt dedicate informațiilor teoretice, dar și a explicațiilor, pe marginea cerințelor noi apărute în standard.

Tematica abordată în timpul cursului:

În cadrul acestui curs vor fi prezentate cerințele din standardul SR EN ISO 22000:2019 cu accent pe abordarea PDCA,  ce este necesară acum la două niveluri: pentru sistemul global de management și la nivelul HACCP.

Vor fi clarificate conceptele programelor prealabile (PRP), programelor operaționale (PRPO) și punctelor critice de control pentru utilizatori.

Vor fi discuții pe marginea termenilor și definițiilor noi apărute în cerințele de standard, aspectelor legate de definirea contextului organizației, analiza părților interesate, atât intern cât și extern, punerea în aplicare a unei abordări bazate pe riscuri și oportunități, care influențează rezultatele intenționate.

Grup țintă:

 • Echipa de siguranța alimentului;
 • Reprezentanții managementului cu responsabilități în gestionarea tranziției;
 • Persoanele care fac parte din echipa de audit intern;
 • Alți responsabili de proces;
 • Auditori externi – siguranța alimentului.

Cursurile în sistem online se pot organiza pentru minim 6 cursanți, maxim 12 persoane.

PREȚ DE BAZĂ CURS: 1.050 lei + TVA – ASRO acordă un discount de 10% din prețul de bază al cursului, + reducerile deja practicate de către ASRO în cadrul ofertei de cursuri de formare profesională descrise mai jos:

Avantajele participării la cursurile de formare profesională organizate de ASRO:

1) pentru formare profesională:

 • 5% reducere pentru participarea la al doilea curs din programa ASRO (valabil pentru anul curent și cel anterior);
 • 10% reducere pentru participarea la al treilea curs din programa ASRO (valabil pentru anul curent și cel anterior);
 • 5% reducere pentru 2 persoane înscrise din cadrul aceleiași firme, pentru același curs;
 • 10% reducere pentru minim 3 persoane din cadrul aceleiași firme, pentru același curs.

2) pentru achiziționare standarde:

 • 10% reducere la achiziționarea standardului de bază al cursului, în perioada desfășurării acestuia;
 • 5% reducere pentru achiziționarea, pe perioada desfășurării cursului, a unuia sau a mai multor standarde naționale din domeniul sistemelor de management (familia de standarde ISO 9000, familia ISO 14001, familia ISO 45001).

*reducerile se cumulează doar dacă sunt mixte (pct.1 cu pct.2).

Plata se face în avans prin ordin de plată, transfer bancar sau card.

Înscrierile se fac până la data de 19 mai 2020.

 Detalii şi înscrieri:

 Florentina Stancu, email: florentina.stancu@asro.ro, tel. 0374.999.185, tel. 0769.74.69.69