Principiile şi metodologia standardizării. Partea 10: Adoptarea standardelor europene pentru telecomunicaţii ca standarde române