Expert Achiziții

A  N  U  N  Ţ

În baza prevederilor art. 12(1) b şi d, capitolul II din CCM-ASRO Asociaţia de Standardizare din România aduce la cunoştinţă celor interesaţi, că urmează să scoată la concurs:

1 post de Expert achiziții publice

Candidatul ideal trebuie să îndeplineasca următoarele cerințe minime:

 1. Absolvent de studii superioare, cu diploma de licență;
 2. Cursuri de perfectionare pentru achizitii publice;
 3. Experienta relevanta in domeniu;
 4. Limbi străine: Engleza – nivel mediu
 5. Competențe în utilizarea Ms Office
 6. Abilități de adaptare, comunicare si lucru in echipă;
 7. Persoana energică, motivată;

Descrierea postului:

Expert cu atribuții și responsabilități legate de achiziţii publice

Atribuții principale:

1.Gestionează activitatea de achiziţii publice,

2.Este responsabil de relaţia cu organismele implicate in achiziţii publice.

Concursul se va desfăşura astfel :

 1. Testare limbă engleză (traducere/retroversiune/oral),
 2. Testare operare Ms Office si utilizare Internet
 3. Interviu, în care se vor aborda subiecte privind cunoștințele de specialitate teoretice și practice, activitatea relevantă în domeniul achizitiilor publice precum si rezultate obținute, exemple de bune practici din activitatea anterioară.

Cererile se depun la Oficiul Resurse Umane sau prin e-mail la adesa cariera@asro.ro,  până la data de 02.04.2018. Concursul va avea loc pe data de 03.04.2018,  la ora 8,30 în sediul ASRO din str.Mendeleev nr.21-25, sector 1, Bucureşti.

TEMATICA- BIBLIOGRAFIE DE CONCURS 

 1. Legea nr. 163/2015 privind standardizarea naţională
 2. Statutul ASRO
 3. Regulamentul de Organizare si Funcționare ASRO
 4. Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații si fundații, cu modificările si completările ulterioare
 5. Legea 98/2016 privind achiziţiile publice
 6. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

DIRECTOR GENERAL

IULIANA CHILEA