Evaluarea conformităţii produselor

Nr. crt.
Denumirea cursuluiNr. de zile/cursLei/curs/persoană
(la care se adaugă TVA)
1Scheme de certificare şi documente normative utilizate în certificarea conformităţii produselor conform
SR EN ISO/CEI 17067:2014 şi SR ISO/IEC 17007:2010
2700
2Certificarea conformităţii produselor – O abordare cuprinzătoare a cerinţelor referitoare la funcţionarea organismelor, la procesele de certificare şi documentele normative - SR EN ISO/IEC 17065:2013,
SR EN ISO/IEC 17067:2014 şi SR ISO/IEC 17007:2010
31050