Lectures

36969777-f36c-4274-965b-623b354dfe6ePrezentarea cerințelor generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări conform SR EN ISO/IEC 17025:2018

03-05.06.2020
CalitatePrezentarea cerinţelor legale şi de reglementare în vigoare aplicabile dispozitivelor medicale în vederea obţinerii/reînnoirii/ modificării/menținerii Avizului de funcţionare pentru activităţi de import/distribuţie, depozitare și pentru activități de instalare și/sau mentenanţă, service dispozitive medicale

09-10.06.2020
Auditor intern pentru sistemul de management integrat calitate-mediu-sănătate și securitate în muncă (SR EN ISO 9001/2015 & SR EN ISO 14001/2015 & ISO 45001/2018)

09-12.06.2020
MediuAuditor intern pentru sistemul de management al energiei conform SR EN ISO 50001:2018 și SR EN ISO 19011:2018
10-12.06.2020
36969777-f36c-4274-965b-623b354dfe6eCertificarea conformităţii produselor – O abordare cuprinzătoare a cerinţelor referitoare la funcţionarea organismelor, la procesele de certificare şi documentele normative conform SR EN ISO/CEI 17065:2013, SR EN ISO/CEI 17067:2014 şi SR ISO/CEI 17007:2010

15-17.06.2020
StandardizareAuditor intern în domeniul sistemului de management al calităţii conform SR EN ISO 9001:2015

15-17.06.2020
36969777-f36c-4274-965b-623b354dfe6eAuditor intern în domeniul sistemului de management de mediu conform SR EN ISO 14001:2015

24-26.06.2020
mscTranziție la cerințele noii ediții a standardului SR EN ISO 19011:2018 cu aplicații pentru auditori interni

25-26.06.2020

Participation courses

Way of enrollment

Enrollment form

ASRO supports organizations in the application of standards through training by qualified staff.

Following these objectives, ASRO participates in the national effort to prepare Romanian producers for access to the single European market, which is the primary goal of our country.

At the same time, ASRO creates a modern training framework for audio and video equipment and a dynamic and interactive training system that aims to involve the participants directly by conducting case studies and simulating audits based on the appropriate documentation.