Lectures

StandardizareAuditor intern în domeniul sistemului de management al calităţii conform SR EN ISO 9001:2015
CalitatePrezentarea cerinţelor legale şi de reglementare în vigoare aplicabile dispozitivelor medicale în vederea obţinerii/reînnoirii/ modificării/menținerii Avizului de funcţionare pentru activităţi de import/distribuţie, depozitare și pentru activități de instalare și/sau mentenanţă, service dispozitive medicale
StandardizareAuditor intern pentru sistemul de management integrat calitate-mediu-sănătate și securitate în muncă
36969777-f36c-4274-965b-623b354dfe6eCertificarea conformității produselor - O abordare cuprinzătoare și actualizată a cerințelor referitoare la funcționarea organismelor de certificare, la schemele de certificare și documentele normative utilizate

mscTranziție la cerințele noii ediții a standardului SR EN ISO 19011:2018 cu aplicații pentru auditori interni
StandardizarePrezentarea cerinţelor legale şi de reglementare în vigoare aplicabile dispozitivelor medicale în vederea obţinerii/reînnoirii/ modificării/menținerii Avizului de funcţionare pentru activităţi de import/distribuţie, depozitare și pentru activități de instalare și/sau mentenanţă, service dispozitive medicale

36969777-f36c-4274-965b-623b354dfe6eAuditor intern în domeniul sănătății și securității în muncă. Prezentarea cerințelor în domeniul sănătății și securității ocupaționale conform SR ISO 45001:2018 și a cerințelor pentru auditor intern conform SR EN ISO 19011:2018

Calitate*Auditor intern în domeniul calității Dispozitivelor Medicale SMC – DM conform SR EN ISO 13485:2016, IAF 9:2015 și SR EN ISO 19011:2018

Participation courses

Way of enrollment

Enrollment form

ASRO supports organizations in the application of standards through training by qualified staff.

Following these objectives, ASRO participates in the national effort to prepare Romanian producers for access to the single European market, which is the primary goal of our country.

At the same time, ASRO creates a modern training framework for audio and video equipment and a dynamic and interactive training system that aims to involve the participants directly by conducting case studies and simulating audits based on the appropriate documentation.