Consiliul de standardizare

În baza Hotărârii nr. 1293 din data de 27.06.2013, Consiliul Director al ASRO a aprobat constituirea Consiliului de Standardizare al ASRO – structură de coordonare a activităţii tehnice de standardizare, care va funcţiona pe lângă Consiliul Director al ASRO.

Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Standardizare al ASRO

Misiunea şi atribuţiile Consiliului de Standardizare concură la luarea deciziilor privind organizarea şi funcţionarea Comitetelor Tehnice naţionale de standardizare şi programarea standardizării naţionale, pe bază de imparţialitate şi reprezentativitate.

Dl Prof. Dr. Ing MIRCEA BEJANPreşedintele Consiliului de Standardizare al ASRO
Membrii
Dl AURICĂ CALOTESCUconsilier în cadrul Min. Economiei, Dept. Energiei
Dna MIHAELA BONTEAconsilier în cadrul MDRAP
Dl Dr. Ing. HORIA-ALEXANDRU PETRANINCD URBAN INCERC
Dna Ing. NORICA ŞTIOPUArtemob International srl.
Dna Ing. DANA GRANCIUSC IOR SA
Dna Ing. Elena NECHIFORSC RAD CERT SRL
Dl Ing. LUDOVIC VASSSC URBAN SA
Dna Prof. Dr. Ing. MARIA ILEANA BĂRANUniversitatea Politehnica Bucureşti
Dna Prof. Dr. Ing. MARIANA ARGHIRUniversitatea Tehnică Cluj-Napoca