2006/42/EC

28.01.2016 Standarde române ce adoptă standarde europene privind echipamentele tehnice
sub incidenţa directivei MD 2006/42/EC conform cu OJ C 014 din 2016-01-15
Tip Indicativ standard Titlu standard Standard înlocuit Data încetării prezumţiei de conformitate a standardului înlocuit
A SR EN 1127-2:2014 Atmosfere explozive. Prevenirea şi protecţia la explozie. Partea 2: Concepte fundamentale şi metodologie pentru minerit SR EN 1127-2+A1:2008 13.02.2015
A SR EN ISO 12100:2011 Securitatea maşinilor. Principii generale de proiectare. Aprecierea riscului şi reducerea riscului SR EN ISO 12100-1:2004;
SR EN ISO 12100-2:2004;
SR EN ISO 14121-1:2008
30.11.2013
B SR EN 349+A1:2008 Securitatea maşinilor. Distanţe minime pentru prevenirea strivirii părţilor corpului uman
B SR EN 547-1+A1:2009 Securitatea maşinilor. Dimensiuni ale corpului uman. Partea 1: Principii de determinare a dimensiunilor necesare deschiderilor destinate accesului corpului operatorului în maşini
B SR EN 547-2+A1:2009 Securitatea maşinilor. Dimensiuni ale corpului uman. Partea 2: Principii de determinare a dimensiunilor necesare deschiderilor de acces
B SR EN 547-3+A1:2009 Securitatea maşinilor. Dimensiuni ale corpului uman. Partea 3: Date antropometrice
B SR EN 574+A1:2008 Securitatea maşinilor. Dispozitive de comanda bimanuală. Aspecte funcţionale. Principii de proiectare
B SR EN 614-1+A1:2009 Securitatea maşinilor. Principii ergonomice de proiectare. Partea 1: Terminologie şi principii generale
B SR EN 614-2+A1:2009 Securitatea maşinilor. Principii ergonomice de proiectare. Partea 2: Interacţiuni între proiectarea maşinilor şi a sarcinilor de muncă
B SR EN 626-1+A1:2008 Securitatea maşinilor. Reducerea riscurilor pentru sănătate datorate substanţelor periculoase emise de maşini. Partea 1: Principii şi condiţii tehnice pentru producătorii de maşini
B SR EN 626-2+A1:2008 Securitatea maşinilor. Reducerea riscurilor pentru sănătate datorate substanţelor periculoase emise de maşini. Partea 2: Metodologie care conduce la proceduri de verificare
B SR EN 842+A1:2009 Securitatea maşinilor. Semnale vizuale de pericol. Cerinţe generale, proiectare şi încercări
B SR EN 894-1+A1:2009 Securitatea maşinilor. Cerinţe ergonomice de proiectare a surselor de informaţii şi a organelor de comandă. Partea 1: Principii generale ale interacţiunilor dintre operatorul uman, sursele de informaţii şi organele de comandă
B SR EN 894-2+A1:2009 Securitatea maşinilor. Cerinţe ergonomice de proiectare a surselor de informaţii şi a organelor de comandă. Partea 2: Surse de informaţii
B SR EN 894-3+A1:2009 Securitatea maşinilor. Cerinţe ergonomice de proiectare a surselor de informaţii şi a organelor de comandă. Partea 3: Organe de comandă
B SR EN 894-4:2010 Securitatea maşinilor. Cerinţe ergonomice de proiectare a surselor de informaţii şi a organelor de comandă. Partea 4: Amplasarea şi aranjarea surselor de informaţii şi a organelor de comandă
B SR EN 953+A1:2009 Securitatea maşinilor. Protectori. Cerinţe generale pentru proiectarea şi construcţia protectorilor ficşi şi mobili
B SR EN 981+A1:2009 Securitatea maşinilor. Sistem de semnale acustice şi vizuale de pericol şi de informare
B SR EN 1005-1+A1:2009 Securitatea maşinilor. Performanţa fizică umană. Partea 1: Termeni şi definiţii
B SR EN 1005-2+A1:2009 Securitatea maşinilor. Performanţa fizică umană. Partea 2: Manipularea manuală a maşinilor şi a părţilor componente ale maşinilor
B SR EN 1005-3+A1:2009 Securitatea maşinilor. Performanţa fizică umană. Partea 3: Limite de forţe recomandate pentru utilizarea maşinilor
B SR EN 1005-4+A1:2009 Securitatea maşinilor. Performanţa fizică umană. Partea 4: Evaluarea poziţiilor de lucru şi a mişcărilor în relaţie cu maşinile
B SR EN 1032+A1:2009 Vibraţii mecanice. Încercarea maşinilor mobile pentru determinarea valorii emisiei de vibraţii
B SR EN 1037+A1:2008 Securitatea maşinilor. Prevenirea pornirii neaşteptate
B SR EN 1093-1:2009 Securitatea maşinilor. Evaluarea emisiei de substanţe periculoase transportate de aer. Partea 1: Alegerea metodelor de încercare
B SR EN 1093-2+A1:2008 Securitatea maşinilor. Evaluarea emisiei de substanţe periculoase transportate de aer. Partea 2: Metoda cu gaz trasor pentru evaluarea debitului de emisie a unui poluant dat
B SR EN 1093-3+A1:2008 Securitatea maşinilor. Evaluarea emisiei de substanţe periculoase transportate de aer. Partea 3: Metodă de măsurare pe stand a debitului de emisie al unui poluant dat
B SR EN 1093-4+A1:2008 Securitatea maşinilor. Evaluarea emisiei de substanţe periculoase transportate de aer. Partea 4: Eficienţa captării unui sistem de aspiraţie. Metoda cu trasor
B SR EN 1093-6+A1:2008 Securitatea maşinilor. Evaluarea emisiei de substanţe periculoase transportate de aer. Partea 6: Eficienţa separării masice, evacuare liberă
B SR EN 1093-7+A1:2008 Securitatea maşinilor. Evaluarea emisiei de substanţe periculoase transportate de aer. Partea 7: Eficienţa separării masice, ieşire racordată
B SR EN 1093-8+A1:2008 Securitatea maşinilor. Evaluarea emisiei de substanţe periculoase transportate de aer. Partea 8: Concentraţia poluantului, metoda de încercare pe stand
B SR EN 1093-9+A1:2008 Securitatea maşinilor. Evaluarea emisiei de substanţe periculoase transportate de aer. Partea 9: Concentraţia poluantului, metoda de măsurare în încăperea de încercare
B SR EN 1093-11+A1:2008 Securitatea maşinilor. Evaluarea emisiei de substanţe periculoase transportate de aer. Partea 11: Indice de decontaminare
B SR EN 1127-1:2011 Atmosfere explozive. Prevenirea şi protecţia la explozii. Partea 1: Concepte fundamentale şi metodologie SR EN 1127-1:2008 31.07.2014
B SR EN 1299+A1:2009 Vibraţii şi şocuri mecanice. Izolarea maşinilor împotriva vibraţiilor. Informaţii privind realizarea izolării sursei
B SR EN 1837+A1:2010 Securitatea maşinilor. Iluminatul integrat al maşinilor
B SR EN ISO 3741:2011 Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică şi a nivelurilor de energie acustică ale surselor de zgomot utilizând presiunea acustică. Metode exacte în camere de reverberaţie pentru încercări SR EN ISO 3741:2009 30.04.2011
B SR EN ISO 3743-1:2011 Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică şi a nivelurilor de energie acustică ale surselor de zgomot utilizând presiunea acustică. Metode tehnice în câmpuri reverberante aplicabile surselor mici transportabile. Partea 1: Metoda comparaţiei în camere de încercare cu pereţi duri SR EN ISO 3743-1:2009 30.04.2011
B SR EN ISO 3743-2:2009 Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică emise de sursele de zgomot. Metode tehnice în câmp reverberant aplicabile surselor mici transportabile. Partea 2: Metode în camere de reverberaţie speciale
B SR EN ISO 3744:2011 Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică şi a nivelurilor de energie acustică ale surselor de zgomot utilizând presiunea acustică. Metode tehnice în condiţii apropiate de cele ale unui câmp liber deasupra unui plan reflectant SR EN ISO 3744:2009 30.04.2011
B SR EN ISO 3745:2012 Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică şi a nivelurilor de energie acustică ale surselor de zgomot utilizând presiunea acustică. Metode exacte pentru camere anecoice şi camere semianecoice SR EN ISO 3745:2009 30.09.2012
B SR EN ISO 3746:2011 Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică şi a nivelurilor de energie acustică ale surselor de zgomot utilizând presiunea acustică. Metodă de control care utilizează o suprafaţă de măsurare înconjurătoare, deasupra unui plan reflectant SR EN ISO 3746:2009 30.06.2011
B SR EN ISO 3747:2011 Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică şi a nivelurilor de energie acustică ale surselor de zgomot utilizând presiunea acustică. Metode tehnice/de control pentru utilizare in situ într-un mediu reverberant SR EN ISO 3747:2010 30.06.2011
B SR EN ISO 4413:2011 Acţionări hidraulice. Reguli generale şi cerinţe de securitate pentru sisteme şi componentele lor SR EN 982+A1:2009 30.11.2011
B SR EN ISO 4414:2011 Acţionări pneumatice. Reguli generale şi cerinţe de securitate pentru sisteme şi componentele lor SR EN 983+A1:2009 30.11.2011
B SR EN ISO 4871:2010 Acustică. Declararea şi verificarea valorilor emisiei de zgomot a maşinilor şi echipamentelor
B SR EN ISO 5136:2010 Acustică. Determinarea puterii acustice radiate într-o conductă de ventilatoare şi alte dispozitive de circulare a aerului. Metoda în conductă
B SR EN ISO 7235:2010 Acustică. Proceduri de măsurare în laborator a atenuatoarelor de zgomot în conductă şi a unităţilor terminale. Pierdere prin inserţie, zgomot de curgere şi pierdere de presiune totală
B SR EN ISO 7731:2009 Ergonomie. Semnale de pericol pentru locurile publice şi locurile de muncă. Semnale acustice de pericol
B SR EN ISO 9614-1:2010 Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică a surselor de zgomot utilizând intensitatea acustică. Partea 1: Măsurarea în puncte discrete
B SR EN ISO 9614-3:2010 Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică a surselor de zgomot utilizând intensitatea acustică. Partea 3: Metodă exactă pentru măsurare prin baleiere
B SR EN ISO 11145:2008 Optică şi fotonică. Laseri şi echipamente cu laseri. Vocabular şi simboluri
B SR EN ISO 11161:2007 Securitatea maşinilor. Sisteme integrate de fabricaţie. Cerinţe de bază
B SR EN ISO 11161:2007/A1:2010 Securitatea maşinilor. Sisteme integrate de fabricaţie. Cerinţe de bază 30.09.2010
B SR EN ISO 11200:2014 Acustică. Zgomotul emis de maşini şi echipamente. Ghid de utilizare a standardelor de bază pentru determinarea nivelurilor de presiune acustică a emisiei la locul de muncă şi în alte poziţii precizate SR EN ISO 11200:2010 13.02.2015
B SR EN ISO 11201[2010]:2010 Acustică. Zgomotul emis de maşini şi echipamente Determinarea nivelurilor de presiune acustică ale emisiei la locul de muncă şi în alte poziţii precizate, în condiţii apropiate de cele ale unui câmp liber deasupra unui plan reflectant, cu corecţii de mediu neglijabile SR EN ISO 11201[2009]:2010 30.11.2010
B SR EN ISO 11202[2010]:2010 Acustică. Zgomotul emis de maşini şi echipamente Determinarea nivelurilor de presiune acustică ale emisiei la locul de muncă şi în alte poziţii precizate, aplicând corecţii de mediu aproximative SR EN ISO 11202[2009]:2010 30.11.2010
B SR EN ISO 11203:2010 Acustică. Zgomotul emis de maşini şi echipamente. Determinarea nivelurilor de presiune acustică ale emisiei la locul de muncă şi în alte poziţii precizate din nivelul de putere acustică
B SR EN ISO 11204[2010]:2010 Acustică. Zgomotul emis de maşini şi echipamente. Determinarea nivelurilor de presiune acustică ale emisiei la locul de muncă şi în alte poziţii precizate, aplicând corecţii de mediu exacte SR EN ISO 11204[2009]:2010 30.11.2010
B SR EN ISO 11205:2010 Acustică. Zgomot emis de maşini şi echipamente. Metodă tehnică de determinare a nivelurilor de presiune acustică ale emisiei in situ la locul de muncă şi alte poziţii precizate, utilizând intensitatea acustică
B SR EN ISO 11546-1:2010 Acustică. Determinarea performanţelor de izolare acustică ale carcaselor. Partea 1: Măsurări în condiţii de laborator (pentru declarare)
B SR EN ISO 11546-2:2010 Acustică. Determinarea performanţelor de izolare acustică ale carcaselor. Partea 2: Măsurări in situ (pentru acceptare şi verificare)
B SR EN ISO 11554:2008 Optică şi fotonică. Laseri şi echipamente asociate laserilor. Metode de verificare a puterii, energiei şi caracteristicilor temporale ale fasciculului laser
B SR EN ISO 11688-1:2010 Acustică. Recomandări practice pentru proiectarea maşinilor şi echipamentelor cu zgomot redus. Partea 1: Planificare
B SR EN ISO 11691:2010 Acustică. Măsurarea pierderii prin inserţie a atenuatoarelor de zgomot în conducte, în absenţa curgerii fluidului. Metodă de control în laborator
B SR EN ISO 11957:2010 Acustică. Determinarea performanţei de izolare acustică a cabinelor. Măsurări în laborator şi in situ
B SR EN 12198-1+A1:2009 Securitatea maşinilor. Aprecierea şi reducerea riscurilor datorate radiaţiilor emise de maşini. Partea 1: Principii generale
B SR EN 12198-2+A1:2009 Securitatea maşinilor. Aprecierea şi reducerea riscurilor datorate radiaţiilor emise de maşini. Partea 2: Proceduri de măsurare a emisiilor de radiaţii
B SR EN 12198-3+A1:2009 Securitatea maşinilor. Aprecierea şi reducerea riscurilor datorate radiaţiilor emise de maşini. Partea 3: Reducerea radiaţiilor prin atenuare sau ecranare
B SR EN 12254:2010 Ecrane pentru locuri de muncă cu laseri. Cerinţe şi încercări de securitate SR EN 12254+A2:2008 30.09.2010
B SR EN 12254:2010/AC:2012 Ecrane pentru locuri de muncă cu laseri. Cerinţe şi încercări de securitate
B SR EN 12786:2013 Securitatea maşinilor. Cerinţe pentru elaborarea articolelor de vibraţii din standardele de securitate
B SR EN 13478+A1:2008 Securitatea maşinilor. Prevenirea şi protecţia împotriva incendiului
B SR EN 13490+A1:2009 Vibraţii mecanice. Autovehicule industriale. Evaluarea în laborator şi specificarea vibraţiilor transmise operatorului prin scaun
B SR EN ISO 13732-1:2009 Ergonomia ambianţelor termice. Metode de evaluare a răspunsului uman la contactul cu suprafeţele. Partea 1: Suprafeţe fierbinţi
B SR EN ISO 13732-3:2009 Ergonomia ambianţelor termice. Metode de evaluare a răspunsului uman la contactul cu suprafeţele. Partea 3: Suprafeţe reci
B SR EN ISO 13753:2008 Vibraţii şi şocuri mecanice. Vibraţii mână braţ. Metodă de măsurare a factorului de transmitere a vibraţiilor pentru materialele elastice solicitate de sistemul mână braţ
B SR EN ISO 13849-1:2008 Securitatea maşinilor. Părţi referitoare la securitate ale sistemelor de comandă. Partea 1: Principii generale de proiectare SR EN ISO 13849-1:2007;
SR EN 954-1:2000
31.12.2011
B SR EN ISO 13849-1:2008/AC:2009 Securitatea maşinilor. Părţi referitoare la securitate ale sistemelor de comandă. Partea 1: Principii generale de proiectare
B SR EN ISO 13849-2:2013 Securitatea maşinilor. Părţi referitoare la securitate ale sistemelor de comandă. Partea 2: Validare SR EN ISO 13849-2:2008 30.04.2013
B SR EN ISO 13850:2008 Securitatea maşinilor. Oprire de urgenţă. Principii de proiectare
B SR EN ISO 13855:2010 Securitatea maşinilor. Poziţionarea mijloacelor de protecţie în raport cu viteza de apropiere a părţilor corpului SR EN 999+A1:2008 30.11.2010
B SR EN ISO 13856-1:2013 Securitatea maşinilor. Dispozitive de protecţie sensibile la presiune. Partea 1: Principii generale pentru proiectarea şi încercarea covoarelor şi pardoselilor sensibile la presiune SR EN 1760-1+A1:2009 28.11.2013
B SR EN ISO 13856-2:2013 Securitatea maşinilor. Dispozitive de protecţie sensibile la presiune. Partea 2: Principii generale pentru proiectarea şi încercarea muchiilor şi barelor sensibile la presiune SR EN 1760-2+A1:2009 28.11.2013
B SR EN ISO 13856-3:2013 Securitatea maşinilor. Dispozitive de protecţie sensibile la presiune. Partea 3: Principii generale pentru proiectarea şi încercarea paraşocurilor, plăcilor, cablurilor şi dispozitivelor similare, sensibile la presiune SR EN 1760-3+A1:2009 31.01.2014
B SR EN ISO 13857:2008 Securitatea maşinilor. Distanţe de securitate pentru prevenirea pătrunderii membrelor superioare şi inferioare în zonele periculoase
B SR EN ISO 14119:2014 Securitatea maşinilor. Dispozitive de interblocare asociate cu protectori. Principii de proiectare şi alegere SR EN 1088+A2:2008 30.04.2015
B SR EN ISO 14122-1:2002 Securitatea maşinilor. Mijloace permanente de acces la maşini. Partea 1: Alegerea mijloacelor fixe de acces între două niveluri
B SR EN ISO 14122-1:2002/A1:2010 Securitatea maşinilor. Mijloace permanente de acces la maşini. Partea 1: Alegerea mijloacelor fixe de acces între două niveluri. Amendament 1 31.10.2010
B SR EN ISO 14122-2:2002 Securitatea maşinilor. Mijloace permanente de acces la maşini. Partea 2: Platforme de lucru şi pasarele
B SR EN ISO 14122-2:2002/A1:2010 Securitatea maşinilor. Mijloace permanente de acces la maşini. Partea 2: Platforme de lucru şi pasarele. Amendament 1 31.10.2010
B SR EN ISO 14122-3:2001 Securitatea maşinilor. Mijloace permanente de acces la maşini. Partea 3: Scări pentru construcţii civile, scări industriale şi balustrade
B SR EN ISO 14122-3:2001/A1:2010 Securitatea maşinilor. Mijloace permanente de acces la maşini. Partea 3: Scări pentru construcţii civile, scări industriale şi balustrade. Amendament 1 31.10.2010
B SR EN ISO 14122-4:2005 Securitatea maşinilor. Mijloace permanente de acces la maşini. Partea 4: Scări rapide fixe
B SR EN ISO 14122-4:2005/A1:2010 Securitatea maşinilor. Mijloace permanente de acces la maşini. Partea 4: Scări rapide fixe 08.04.2011
B SR EN ISO 14159:2008 Securitatea maşinilor. Cerinţe de igienă pentru proiectarea maşinilor
B SR EN ISO 14738:2009 Securitatea maşinilor. Cerinţe antropometrice pentru proiectarea poziţiilor de lucru la maşini
B SR EN ISO 15536-1:2009 Ergonomie. Manechine informatizate şi şabloane ale corpului uman. Partea 1: Cerinţe generale
B SR EN 15967:2012 Determinarea presiunii maxime de explozie şi a vitezei maxime de creştere a presiunii gazelor şi vaporilor
B SR EN 16590-1:2014 Tractoare şi maşini agricole şi forestiere. Părţi componente ale sistemelor de comandă referitoare la securitate. Partea 1: Principii generale pentru proiectare şi dezvoltare
B SR EN 16590-2:2014 Tractoare şi maşini agricole şi forestiere. Părţi componente ale sistemelor de comandă referitoare la securitate. Partea 2: Faza de concepţie
B SR EN ISO 20643:2008 Vibraţii mecanice. Maşini ţinute în mână şi ghidate cu mâna. Principii pentru evaluarea emisiei de vibraţii
B SR EN ISO 20643:2008/A1:2012 Vibraţii mecanice. Maşini ţinute în mână şi ghidate cu mâna. Principii pentru evaluarea emisiei de vibraţii. Amendament 1: Poziţiile accelerometrului 31.01.2013
B SR EN 30326-1:2003 Vibraţii mecanice. Metodă de laborator pentru evaluarea vibraţiilor scaunului de vehicul. Partea 1: Cerinţe de bază
B SR EN 30326-1:2003/A1:2007 Vibraţii mecanice. Metodă de laborator pentru evaluarea vibraţiilor scaunului de vehicul. Partea 1: Cerinţe de bază. Amendament 1 28.12.2009
B SR EN 30326-1:2003/A2:2012 Vibraţii mecanice. Metodă de laborator pentru evaluarea vibraţiilor scaunului de vehicul. Partea 1: Cerinţe de bază. Amendament 2 30.06.2012
C SR EN 81-3+A1:2008 Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Partea 3: Ascensoare mici de materiale electrice şi hidraulice
C SR EN 81-3+A1:2008/AC:2009 Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Partea 3: Ascensoare mici de materiale electrice şi hidraulice
C SR EN 81-31:2010 Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Ascensoare de materiale. Partea 31: Ascensoare pentru materiale accesibile
C SR EN 81-40:2009 Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Ascensoare speciale de persoane şi de materiale. Partea 40: Ascensoare pentru scări şi platforme de ridicare înclinate pentru persoane cu dizabilităţi de mişcare
C SR EN 81-41:2011 Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Ascensoare speciale de persoane şi de materiale. Partea 41: Platforme de ridicare pentru utilizarea de persoane cu mobilitate redusă
C SR EN 81-43:2009 Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Ascensoare speciale de persoane şi de materiale. Partea 43: Ascensoare pentru instalaţii de ridicat
C SR EN 115-1+A1:2010 Securitatea scărilor şi trotuarelor rulante. Partea 1: Construcţie şi montare SR EN 115-1:2008 30.09.2010
C SR EN 201:2010 Maşini pentru cauciuc şi materiale plastice. Maşini de modelat prin injecţie. Cerinţe de securitate
C SR EN 267+A1:2012 Arzătoare automate cu tiraj forţat care utilizează combustibili lichizi SR EN 267:2010 29.02.2012
C SR EN 280+A1:2016 Platforme mobile pentru ridicarea persoanelor. Calcule de proiectare. Condiţii de stabilitate. Construcţie. Securitate. Examinări şi încercări SR EN 280:2013 28.02.2017
C SR EN 289:2014 Maşini pentru materiale plastice şi cauciuc. Maşini de formare prin compresiune şi maşini de formare prin transfer. Cerinţe de securitate SR EN 289+A1:2008 13.02.2015
C SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu puterea utilă mai mică sau egală cu 500 kW. Terminologie, cerinţe, încercare şi marcare
C SR EN 378-2+A2:2012 Sisteme de răcire şi pompe de căldură. Condiţii de securitate şi de mediu. Partea 2: Proiectare, execuţie, încercări, marcare şi documentaţie SR EN 378-2+A1:2009 30.11.2012
C SR EN 415-1:2014 Securitatea maşinilor de ambalat. Partea 1: Terminologia şi clasificarea maşinilor de ambalat şi a echipamentului asociat SR EN 415-1+A1:2009 29.02.2016
C SR EN 415-3+A1:2010 Securitatea maşinilor de ambalat. Partea 3: Maşini de format, umplut şi închis
C SR EN 415-5+A1:2010 Securitatea maşinilor de ambalat. Partea 5: Maşini de împachetat
C SR EN 415-6:2013 Securitatea maşinilor de ambalat. Partea 6: Maşini de împachetat paleţi SR EN 415-6+A1:2010 30.11.2013
C SR EN 415-7+A1:2008 Securitatea maşinilor de ambalat. Partea 7: Maşini de grupat şi de ambalat secundare
C SR EN 415-8:2008 Securitatea maşinilor de ambalat. Partea 8: Maşini de închis cu cleme
C SR EN 415-9:2010 Securitatea maşinilor de ambalat. Partea 9: Metode de măsurare a zgomotului pentru maşini de împachetat, linii de împachetat şi echipamente asociate. Categorie de exactitate 2 şi 3
C SR EN 415-10:2014 Securitatea maşinilor de ambalat. Partea 10: Cerinţe generale
C SR EN 422:2009 Maşini pentru materiale plastice şi cauciuc. Maşini de modelat prin suflare. Cerinţe de securitate
C SR EN 453:2015 Maşini pentru industria alimentară. Malaxoare pentru aluat. Cerinţe de securitate şi igienă SR EN 453+A1:2010 29.02.2016
C SR EN 454:2015 Maşini pentru industria alimentară. Mixere planetare. Cerinţe de securitate şi igienă SR EN 454+A1:2010 29.02.2016
C SR EN 474-1+A4:2014 Maşini de terasament. Securitate. Partea 1: Cerinţe generale SR EN 474-1+A3:2013 28.11.2013
C SR EN 474-1+A4:2014/AC:2014 Maşini de terasament. Securitate. Partea 1: Cerinţe generale
C SR EN 474-2+A1:2009 Maşini de terasament. Securitate. Partea 2: Cerinţe pentru buldozere
C SR EN 474-3+A1:2009 Maşini de terasament. Securitate. Partea 3: Cerinţe pentru încărcătoare
C SR EN 474-4+A2:2012 Maşini de terasament. Securitate. Partea 4: Cerinţe pentru încărcătoare-excavatoare
C SR EN 474-5+A3:2013 Maşini de terasament. Securitate. Partea 5: Cerinţe pentru excavatoare hidraulice SR EN 474-5+A2:2012 31.01.2014
C SR EN 474-6+A1:2009 Maşini de terasament. Securitate. Partea 6: Cerinţe pentru dumpere
C SR EN 474-7+A1:2009 Maşini de terasament. Securitate. Partea 7: Cerinţe pentru screpere
C SR EN 474-8+A1:2009 Maşini de terasament. Securitate. Partea 8: Cerinţe pentru gredere
C SR EN 474-9+A1:2009 Maşini de terasament. Securitate. Partea 9: Cerinţe pentru pozatoare de conducte
C SR EN 474-10+A1:2009 Maşini de terasament. Securitate. Partea 10: Cerinţe pentru săpătoare de şanţuri
C SR EN 474-11+A1:2009 Maşini de terasament. Securitate. Partea 11: Cerinţe pentru compactoare de pământ şi deşeuri
C SR EN 474-12+A1:2009 Maşini de terasament. Securitate. Partea 12: Cerinţe pentru excavatoarele cu cablu
C SR EN 500-1+A1:2010 Maşini mobile pentru construcţia drumurilor. Securitate. Partea 1: Cerinţe generale
C SR EN 500-2+A1:2009 Maşini mobile pentru construcţia drumurilor. Securitate. Partea 2: Cerinţe specifice frezelor rutiere
C SR EN 500-3+A1:2009 Maşini mobile pentru construcţia drumurilor. Securitate. Partea 3: Cerinţe specifice pentru maşini de stabilizat terenul şi maşini de reciclat
C SR EN 500-4:2011 Maşini mobile pentru construcţia drumurilor. Securitate. Partea 4: Cerinţe specifice pentru maşini de compactat SR EN 500-4+A1:2009 31.08.2011
C SR EN 500-6+A1:2009 Maşini mobile pentru construcţia drumurilor. Securitate. Partea 6: Cerinţe specifice finisoarelor
C SR EN 528:2009 Translator stivuitor. Cerinţe de securitate
C SR EN 536:2016 Maşini pentru construcţia drumurilor. Instalaţii pentru prepararea mixturilor de materiale de construcţie a drumurilor. Cerinţe de securitate
C SR EN 609-1+A2:2010 Maşini agricole şi forestiere. Securitatea despicătoarelor de buşteni. Partea 1: Despicătoare cu pană
C SR EN 609-2+A1:2010 Maşini agricole şi forestiere. Securitatea despicătoarelor de buşteni. Partea 2: Despicătoare cu con filetat
C SR EN 617+A1:2011 Mijloace şi sisteme de transport continuu. Cerinţe de securitate şi CEM pentru echipamente de depozitare a produselor în vrac în silozuri, buncăre, rezervoare şi recipiente de alimentare
C SR EN 618+A1:2011 Mijloace şi sisteme de transport continuu. Cerinţe de securitate şi CEM pentru echipamentul de transport al produselor în vrac cu excepţia transportoarelor fixe cu bandă
C SR EN 619+A1:2011 Mijloace şi sisteme de transport continuu. Cerinţe de securitate şi CEM pentru echipamente de transport mecanice a sarcinilor unitare
C SR EN 620+A1:2011 Mijloace şi sisteme de transport continuu. Cerinţe de securitate şi compatibilitate electromagnetică pentru transportoarele fixe cu bandă pentru produse în vrac
C SR EN 676+A2:2008 Arzătoare automate, cu tiraj forţat, care utilizează combustibili gazoşi
C SR EN 676+A2:2008/AC:2009 Arzătoare automate, cu tiraj forţat, care utilizează combustibili gazoşi
C SR EN 690:2014 Maşini agricole. Maşini de împrăştiat îngrăşăminte naturale. Securitate SR EN 690+A1:2009 30.04.2014
C SR EN 692+A1:2009 Maşini unelte. Prese mecanice. Securitate
C SR EN 693+A2:2012 Maşini unelte. Securitate. Prese hidraulice SR EN 693+A1:2009 31.03.2012
C SR EN 703+A1:2009 Maşini agricole. Maşini de descărcat şi încărcat, de amestecat şi/sau de tăiat şi distribuit siloz. Securitate
C SR EN 706+A1:2009 Maşini agricole. Maşină de cârnit lăstari de viţă de vie. Securitate
C SR EN 707+A1:2009 Maşini agricole. Maşini de distribuit îngrăşăminte lichide. Securitate
C SR EN 709+A4:2010 Maşini agricole şi forestiere. Motocultoare echipate cu freze purtate, motoprăşitoare şi freze pe roată(roţi) motrică(e). Securitate SR EN 709+A2:2009 31.12.2010
C SR EN 709+A4:2010/AC:2013 Maşini agricole şi forestiere. Motocultoare echipate cu freze purtate, motoprăşitoare şi freze pe roată(roţi) motrică(e). Securitate
C SR EN 710+A1:2010 Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru maşini şi secţii de format şi miezuit din turnătorie şi echipamente auxiliare acestora
C SR EN 710+A1:2010/AC:2012 Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru maşini şi secţii de format şi miezuit din turnătorie şi echipamente auxiliare acestora
C SR EN 741+A1:2011 Mijloace şi sisteme de transport continuu. Cerinţe de securitate pentru sisteme şi componentele lor pentru transportul pneumatic al produselor în vrac
C SR EN 746-1+A1:2010 Echipamente pentru procese termice industriale. Partea 1: Cerinţe generale de securitate a echipamentelor pentru procese termice industriale
C SR EN 746-2:2010 Echipamente pentru procese termice industriale. Partea 2: Cerinţe de securitate referitoare la sistemele de manipulare şi de ardere a combustibililor
C SR EN 746-3+A1:2009 Echipamente pentru procese termice industriale. Partea 3: Cerinţe de securitate pentru generarea şi utilizarea gazelor atmosferice
C SR EN 786+A2:2010 Maşini pentru grădinărit. Maşini electrice portabile cu conducător pedestru, de tăiat gazon şi maşini electrice portabile cu conducător pedestru, de tăiat margini de gazon. Securitate mecanică
C SR EN 792-13+A1:2009 Maşini portative neelectrice. Cerinţe de securitate. Partea 13: Maşini portative de asamblat pentru acţionarea elementelor de fixare
C SR EN 809+A1:2010 Pompe şi agregate de pompare pentru lichide. Cerinţe comune de securitate
C SR EN 809+A1:2010/AC:2010 Pompe şi agregate de pompare pentru lichide. Cerinţe comune de securitate
C SR EN 818-1+A1:2008 Lanţuri cu zale scurte pentru ridicat. Securitate. Partea 1: Condiţii generale de recepţie
C SR EN 818-2+A1:2008 Lanţuri cu zale scurte pentru ridicat. Securitate. Partea 2: Lanţ de toleranţă mijlocie pentru lanţuri de legare. Clasa 8
C SR EN 818-3+A1:2008 Lanţuri cu zale scurte pentru ridicat. Securitate. Partea 3: Lanţ de toleranţă mijlocie pentru lanţuri de legare. Clasa 4
C SR EN 818-4+A1:2008 Lanţuri cu zale scurte pentru ridicat. Securitate. Partea 4: Lanţuri de legare. Clasa 8
C SR EN 818-5+A1:2008 Lanţuri cu zale scurte pentru ridicat. Securitate. Partea 5: Lanţuri de legare. Clasa 4
C SR EN 818-6+A1:2008 Lanţuri cu zale scurte pentru ridicat. Securitate. Partea 6: Lanţuri de legare. Specificaţii pentru informaţiile pentru utilizare şi mentenanţă care trebuie precizate de producător
C SR EN 818-7+A1:2008 Lanţuri cu zale scurte pentru ridicat. Securitate. Partea 7: Lanţuri cu toleranţă fină pentru palane, clasa T (Tipurile T, DAT şi DT)
C SR EN 848-1+A2:2013 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini de frezat pe o faţă, cu sculă rotativă. Partea 1: Freză cu un singur arbore portsculă cu ax vertical SR EN 848-1+A1:2010 31.03.2013
C SR EN 848-2+A2:2013 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini de frezat pe o faţă, cu sculă rotativă. Partea 2: Maşini de frezat de sus cu un arbore cu avans manual/mecanic SR EN 848-2+A1:2010 31.03.2013
C SR EN 848-3:2013 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini de frezat pe o faţă, cu sculă rotativă. Partea 3: Maşini de frezat şi maşini de găurit cu comandă numerică SR EN 848-3+A2:2010 30.04.2013
C SR EN 859+A2:2012 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini de îndreptat cu avans manual SR EN 859+A1:2010 31.12.2012
C SR EN 860+A2:2012 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini de rindeluit pe o faţă SR EN 860+A1:2010 31.12.2012
C SR EN 861+A2:2012 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini combinate pentru rindeluit la grosime şi îndreptat SR EN 861+A1:2010 31.12.2012
C SR EN 869+A1:2009 Securitatea maşinilor. Condiţii de securitate pentru instalaţii de turnare sub presiune a metalelor la presiune înaltă
C SR EN 908+A1:2009 Maşini agricole şi forestiere. Maşini de irigat cu tambur şi furtun. Securitate
C SR EN 909+A1:2009 Maşini agricole şi forestiere. Tipuri de maşini de irigat cu pivot şi rampe frontale. Securitate
C SR EN 930+A2:2010 Maşini pentru confecţionarea încălţămintei şi a articolelor de piele şi imitaţie. Maşini de scămoşat, glăzuit, lustruit şi frezat. Cerinţe de securitate
C SR EN 931+A2:2010 Maşini pentru confecţionarea încălţămintei. Maşini de tras. Cerinţe de securitate
C SR EN 940+A1:2012 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini combinate pentru prelucrarea lemnului SR EN 940:2010 31.08.2012
C SR EN 957-6+A1:2014 Echipamente de antrenament staţionare. Partea 6: Banda de alergat, cerinţe de securitate şi metode de încercare specifice suplimentare
C SR EN 972+A1:2011 Maşini pentru tăbăcării. Maşini cu cilindri alternativi. Cerinţe de securitate
C SR EN 972+A1:2011/AC:2011 Maşini pentru tăbăcării. Maşini cu cilindri alternativi. Cerinţe de securitate
C SR EN 1010-1+A1:2011 Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor de tipărire şi de prelucrare a hârtiei. Partea 1: Cerinţe comune
C SR EN 1010-2+A1:2011 Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor de tipărire şi de prelucrare a hârtiei. Partea 2: Maşini de tipărire şi de lăcuire, inclusiv echipamente de pretipărire
C SR EN 1010-3+A1:2010 Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor de tipărire şi de prelucrare a hârtiei. Partea 3: Maşini rotative de tăiat şi ghilotine pentru hârtie
C SR EN 1010-4+A1:2010 Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor de tipărire şi de prelucrare a hârtiei. Partea 4: Maşini pentru legătoria de carte, pentru prelucrarea şi finisarea hârtiei
C SR EN 1012-1:2011 Compresoare şi pompe de vid. Cerinţe de securitate. Partea 1: Compresoare de aer
C SR EN 1012-2+A1:2010 Compresoare şi pompe de vid. Cerinţe de securitate. Partea 2: Pompe de vid
C SR EN 1012-3:2014 Compresoare şi pompe de vid. Cerinţe de securitate. Partea 3: Compresoare de proces
C SR EN 1028-1+A1:2008 Pompe utilizate în incendiu. Pompe centrifuge cu dispozitiv de amorsare utilizate în incendiu. Partea 1: Clasificare. Cerinţe generale şi de securitate
C SR EN 1028-2+A1:2008 Pompe utilizate în incendiu. Pompe centrifuge cu dispozitiv de amorsare utilizate în incendiu. Partea 2: Verificarea cerinţelor generale şi de securitate
C SR EN 1034-1+A1:2010 Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate referitoare la proiectarea şi construcţia maşinilor pentru fabricarea şi finisarea hârtiei. Partea 1: Cerinţe comune
C SR EN 1034-2+A1:2010 Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor pentru fabricarea şi finisarea hârtiei. Partea 2: Tamburele maşinilor de cojit buşteni
C SR EN 1034-3:2012 Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor pentru fabricarea şi finisarea hârtiei. Partea 3: Maşini de bobinat şi de tăiat SR EN 1034-3+A1:2010 30.06.2012
C SR EN 1034-4+A1:2010 Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor pentru fabricarea şi finisarea hârtiei. Partea 4: Defibratoare şi dispozitivele de alimentare ale acestora
C SR EN 1034-5+A1:2010 Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor pentru fabricarea şi finisarea hârtiei. Partea 5: Maşini de tăiat hârtie
C SR EN 1034-6+A1:2010 Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor pentru fabricarea şi finisarea hârtiei. Partea 6: Calandre
C SR EN 1034-7+A1:2010 Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor pentru fabricarea şi finisarea hârtiei. Partea 7: Rezervoare
C SR EN 1034-8:2012 Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor pentru fabricarea şi finisarea hârtiei. Partea 8: Ateliere pentru finisare
C SR EN 1034-13+A1:2010 Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor pentru fabricarea şi finisarea hârtiei. Partea 13: Maşini de tăiat chingile baloturilor şi a unităţilor de baloturi
C SR EN 1034-14+A1:2010 Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor pentru fabricarea şi finisarea hârtiei. Partea 14: Foarfece pentru bobine
C SR EN 1034-16:2012 Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor pentru fabricarea şi finisarea hârtiei. Partea 16: Maşini pentru fabricarea hârtiei şi a cartonului
C SR EN 1034-17:2012 Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor pentru fabricarea şi finisarea hârtiei. Partea 17: Maşini pentru fabricarea hârtiei creponate
C SR EN 1034-21:2013 Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor pentru fabricarea şi finisarea hârtiei. Partea 21: Maşini de cretare
C SR EN 1034-22+A1:2010 Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor pentru fabricarea şi finisarea hârtiei. Partea 22: Defibratoare
C SR EN 1034-26:2012 Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor pentru fabricarea şi finisarea hârtiei. Partea 26: Maşini pentru ambalarea bobinelor
C SR EN 1034-27:2013 Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor pentru fabricarea şi finisarea hârtiei. Partea 27: Instalaţii pentru manipularea bobinelor
C SR EN 1114-1:2012 Maşini pentru cauciuc şi materiale plastice. Maşini şi linii de extrudare. Partea 1: Cerinţe de securitate pentru maşinile de extrudare
C SR EN 1114-3+A1:2009 Maşini pentru materiale plastice şi cauciuc. Maşini şi linii de extrudare. Partea 3: Cerinţe de securitate pentru extractoare
C SR EN 1175-1+A1:2011 Securitatea cărucioarelor de manipulare. Cerinţe electrice. Partea 1: Cerinţe generale pentru cărucioare alimentate cu baterii
C SR EN 1175-2+A1:2011 Securitatea cărucioarelor de manipulare. Cerinţe electrice. Partea 2: Cerinţe generale pentru cărucioarele acţionate cu motor cu ardere internă
C SR EN 1175-3+A1:2011 Securitatea cărucioarelor de manipulare. Cerinţe electrice. Partea 3: Cerinţe specifice pentru sistemele de transmisie electrică ale cărucioarelor acţionate cu motor cu ardere internă
C SR EN 1218-1+A1:2010 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini de profilat. Partea 1: Maşini simple de cepuit cu masă mobilă
C SR EN 1218-2+A1:2009 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini de profilat. Partea 2: Maşini duble de cepuit şi/sau profilat, acţionate cu lanţ sau lanţuri
C SR EN 1218-3+A1:2009 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini de profilat. Partea 3: Maşini cu avans manual şi masă mobilă pentru tăierea lemnului pentru construcţii
C SR EN 1218-5+A1:2010 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini de profilat. Partea 5: Maşini de profilat pe o faţă cu masă fixă şi avans cu role sau cu lanţ
C SR EN 1247+A1:2011 Maşini de turnătorie. Cerinţe de securitate pentru oale de turnare, echipamente de turnare, maşini de turnare centrifugală, maşini de turnare continuă sau semicontinuă
C SR EN 1248+A1:2009 Maşini pentru turnătorie. Cerinţe de securitate pentru echipamente de sablare abrazivă
C SR EN 1265+A1:2009 Securitatea maşinilor. Cod de încercare a zgomotului la maşini şi echipamente pentru turnătorie
C SR EN 1374+A1:2010 Maşini agricole. Descărcătoare staţionare pentru silozuri cilindrice. Securitate
C SR EN 1398:2009 Instalaţii de ridicat. Rampe ajustabile
C SR EN 1417:2015 Maşini pentru cauciuc şi materiale plastice. Amestecătoare cu două valţuri. Cerinţe de securitate SR EN 1417+A1:2009 31.12.2016
C SR EN 1459+A3:2012 Securitatea cărucioarelor de manipulare. Cărucioare cu braţ retractabil variabil autopropulsate
C SR EN 1459-2:2016 Cărucioare de teren. Cerinţe de securitatea şi verificare. Partea 2: Cărucioare cu braţ retractabil variabil rotativ
C SR EN 1492-1+A1:2009 Cabluri de legare. Securitate. Partea 1: Cabluri plate de legare din bandă din fibre artificiale, pentru uz general
C SR EN 1492-2+A1:2009 Cabluri de legare. Securitate. Partea 2: Cabluri rotunde de legare, din fibre artificiale, pentru uz general
C SR EN 1492-4+A1:2009 Cabluri de legare. Securitate. Partea 4: Cabluri de legare din fibre naturale sau artificiale, pentru uz general
C SR EN 1493:2011 Elevatoare pentru vehicule SR EN 1493+A1:2009 04.08.2011
C SR EN 1494+A1:2009 Cricuri mobile sau transportabile şi echipament de ridicare asociat
C SR EN 1495+A2:2009 Platforme de ridicare. Platforme elevatoare de lucru pe catarge
C SR EN 1495+A2:2009/AC:2010 Platforme de ridicare. Platforme elevatoare de lucru pe catarge
C SR EN 1501-1+A1:2015 Vehicule de colectare a deşeurilor. Cerinţe generale şi cerinţe de securitate. Partea 1: Vehicule de colectare a deşeurilor cu încărcare prin partea din spate SR EN 1501-1:2012 29.02.2016
C SR EN 1501-2+A1:2010 Vehicule de colectare a deşeurilor şi dispozitive asociate de ridicare a containerelor. Condiţii generale şi condiţii de securitate. Partea 2: Vehicule de colectare a deşeurilor cu încărcare prin partea laterală
C SR EN 1501-3:2008 Vehicule de colectare a deşeurilor şi dispozitive asociate de ridicare a containerelor. Condiţii generale şi condiţii de securitate. Partea 3: Vehicule de colectare a deşeurilor cu încărcare prin partea frontală
C SR EN 1501-4:2008 Vehicule de colectare a deşeurilor şi dispozitive asociate de ridicare a containerelor. Condiţii generale şi condiţii de securitate. Partea 4: Cod de încercare acustică pentru vehicule de colectare a deşeurilor
C SR EN 1501-5:2012 Vehicule de colectare a deşeurilor. Cerinţe generale şi cerinţe de securitate. Partea 5: Dispozitive de ridicare a containerelor pentru vehicule de colectare a deşeurilor SR EN 1501-1+A2:2010 29.02.2012
C SR EN 1526+A1:2008 Securitatea cărucioarelor de manipulare. Cerinţe suplimentare pentru funcţiile automate ale cărucioarelor
C SR EN 1539:2010 Uscătoare şi cuptoare în care se degajă substanţe inflamabile. Cerinţe de securitate
C SR EN 1547+A1:2009 Echipamente pentru procese termice industriale. Cod de încercare acustică pentru echipamente de procese termice industriale, inclusiv echipamente de manipulare auxiliare
C SR EN 1550+A1:2008 Securitatea maşinilor unelte. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia mandrinelor port-piese
C SR EN 1554:2012 Benzi transportoare. Încercări de frecare de tambur
C SR EN 1570-1:2012 Cerinţe de securitate pentru plăcile de ridicare. Partea 1: Plăci de ridicare care se utilizează până la două paliere fixe SR EN 1570+A2:2009 30.04.2012
C SR EN 1612-1+A1:2009 Maşini pentru cauciuc şi materiale plastice. Maşini de formare prin reacţie. Partea 1: Cerinţe de securitate pentru unităţile de dozare şi amestecătoare
C SR EN 1672-2+A1:2009 Maşini pentru industria alimentară. Noţiuni fundamentale. Partea 2: Cerinţe de igienă
C SR EN 1673+A1:2010 Maşini pentru industria alimentară. Cuptoare cu rastel rotativ. Cerinţe de securitate şi igienă
C SR EN 1674:2016 Maşini pentru industria alimentară. Laminoare pentru aluat şi foietaj. Cerinţe de securitate şi igienă SR EN 1674+A1:2010 31.03.2016
C SR EN 1677-1+A1:2009 Accesorii pentru cabluri de legare. Securitate. Partea 1: Accesorii de oţel forjat, clasa 8
C SR EN 1677-2+A1:2008 Accesorii pentru cabluri de legare. Securitate. Partea 2: Cârlige de oţel forjat, cu siguranţă, clasa 8
C SR EN 1677-3+A1:2008 Accesorii pentru cabluri de legare. Securitate. Partea 3: Cârlige de oţel forjat cu autoblocare. Clasa 8
C SR EN 1677-4+A1:2009 Accesorii pentru cabluri de legare. Securitate. Partea 4: Zale, clasa 8
C SR EN 1677-5+A1:2009 Accesorii pentru cabluri de legare. Securitate. Partea 5: Cârlige forjate de oţel pentru ridicare, cu siguranţă, clasa 4
C SR EN 1677-6+A1:2009 Accesorii pentru cabluri de legare. Securitate. Partea 6: Zale, clasa 4
C SR EN 1678+A1:2010 Maşini pentru industria alimentară. Maşini de tăiat legume. Cerinţe de securitate şi igienă
C SR EN 1679-1+A1:2011 Motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă. Securitate. Partea 1: Motoare cu aprindere prin comprimare
C SR EN 1710+A1:2008 Echipamente şi componente destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive, în mine subterane
C SR EN 1710+A1:2008/AC:2011 Echipamente şi componente destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive, în mine subterane
C SR EN 1755+A2:2013 Securitatea cărucioarelor de manipulare. Funcţionare în atmosferă potenţial explozivă. Utilizare în atmosfere inflamabile în prezenţa gazelor, ceţii, vaporilor şi prafului SR EN 1755+A1:2009 28.11.2013
C SR EN 1756-1+A1:2008 Platforme cu oblon ridicător. Platforme ridicătoare care se montează pe vehicule pe roţi. Cerinţe de securitate. Partea 1: Platforme cu oblon ridicător pentru mărfuri
C SR EN 1756-2+A1:2009 Platforme cu oblon ridicător. Platforme ridicătoare care se montează pe vehicule pe roţi. Cerinţe de securitate. Partea 2: Platforme cu oblon ridicător pentru pasageri
C SR EN 1777:2010 Platforme hidraulice suspendate (HP) pentru serviciile de pompieri şi salvare. Cerinţe de securitate şi încercări SR EN 1777+A1:2009 30.09.2010
C SR EN 1804-1+A1:2010 Maşini pentru mine subterane. Cerinţe de securitate pentru suporţii hidraulici ai tavanului. Partea 1: Unităţi de susţinere şi cerinţe generale
C SR EN 1804-2+A1:2010 Maşini pentru mine subterane. Cerinţe de securitate pentru suporţii hidraulici ai tavanului. Partea 2: Picioare de susţinere acţionate şi cilindri
C SR EN 1804-3+A1:2010 Maşini pentru mine subterane. Cerinţe de securitate pentru suporţii hidraulici ai tavanului. Partea 3: Sisteme de comandă hidraulice
C SR EN 1807-1:2013 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie panglică. Partea 1: Ferăstraie panglică cu masă şi ferăstraie panglică de spintecat SR EN 1807+A1:2010 28.11.2013
C SR EN 1807-2:2013 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie panglică. Partea 2: Ferăstraie de debitat buşteni SR EN 1807+A1:2010 28.11.2013
C SR EN 1808+A1:2010 Cerinţe de securitate pentru platformele suspendate la niveluri variabile. Calcule de proiectare, criterii de stabilitate, execuţie. Încercări
C SR EN 1829-1:2010 Maşini cu jet de apă de înaltă presiune. Cerinţe de securitate. Partea 1: Maşini
C SR EN 1829-2:2008 Maşini cu jet de apă de înaltă presiune. Cerinţe de securitate. Partea 2: Tuburi flexibile, linii de tuburi flexibile şi elemente de racordare
C SR EN 1829-2:2008/AC:2011 Maşini cu jet de apă de înaltă presiune. Cerinţe de securitate. Partea 2: Tuburi flexibile, linii de tuburi flexibile şi elemente de racordare
C SR EN 1845:2008 Maşini pentru confecţionarea încălţămintei. Maşini de injectat încălţăminte. Cerinţe de securitate
C SR EN 1846-2+A1:2013 Vehicule pentru servicii de salvare şi luptă împotriva incendiilor. Partea 2:Cerinţe comune. Securitate şi performanţe SR EN 1846-2:2010 28.11.2013
C SR EN 1846-3:2013 Autospeciale de stingere a incendiilor şi de salvare. Partea 3: Echipament instalat permanent. Securitate şi performanţă SR EN 1846-3+A1:2009 31.01.2014
C SR EN 1853+A1:2010 Maşini agricole. Remorci cu benă basculantă. Securitate
C SR EN 1870-3+A1:2009 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 3: Maşini de retezat cu tăiere descendentă şi maşini de retezat mixte cu tăiere pe masă
C SR EN 1870-4:2012 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 4: Circulare multiple cu alimentare şi/sau evacuare manuală SR EN 1870-4+A1:2010 30.09.2012
C SR EN 1870-5+A2:2012 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 5: Ferăstraie circulare combinate pe masă şi cu tăiere transversală ascendentă SR EN 1870-5+A1:2010 31.03.2013
C SR EN 1870-6+A1:2010 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 6: Ferăstraie circulare cu suport şi/sau masă pentru tăierea lemnului de foc cu încărcare şi/sau descărcare manuală
C SR EN 1870-7:2013 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 7: Ferăstraie circulare cu o pânză, cu avans mecanizat al mesei şi cu încărcare şi/sau descărcare manuală SR EN 1870-7+A1:2010 30.04.2013
C SR EN 1870-8:2013 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 8: Ferăstraie circulare de tivit, cu o pânză cu deplasare mecanizată a grupului de tăiere şi cu încărcare şi/sau descărcare manuală SR EN 1870-8+A1:2010 31.05.2013
C SR EN 1870-9:2013 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 9: Ferăstraie cu două pânze de ferăstrău circulare, pentru secţionat, cu avans mecanizat şi încărcare şi/sau descărcare manuală SR EN 1870-9+A1:2010 31.03.2013
C SR EN 1870-10:2013 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 10: Ferăstraie automate şi semiautomate cu o pânză pentru tăiere ascendentă SR EN 1870-10+A1:2010 30.11.2013
C SR EN 1870-11:2014 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 11: Ferăstraie circulare pentru secţionat, semiautomate cu tăiere orizontală, cu o unitate de tăiere (ferăstraie circulare radiale) SR EN 1870-11+A1:2010 30.04.2014
C SR EN 1870-12:2014 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 12: Ferăstraie circulare pendulare pentru secţionat SR EN 1870-12+A1:2010 30.04.2014
C SR EN 1870-13+A2:2012 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 13: Ferăstraie cu panouri orizontale cu dispozitiv de presare SR EN 1870-13+A1:2010 30.09.2012
C SR EN 1870-14+A2:2012 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 14: Ferăstraie pentru panouri verticale SR EN 1870-14+A1:2010 30.09.2012
C SR EN 1870-15:2013 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 15: Ferăstraie multiple pentru secţionat, cu avans mecanizat şi încărcare şi/sau descărcare manuală SR EN 1870-15+A1:2010 30.04.2013
C SR EN 1870-16:2013 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 16: Ferăstraie circulare duble de secţionat cu tăiere în V SR EN 1870-16+A1:2010 30.04.2013
C SR EN 1870-17:2013 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 17: Ferăstraie circulare pentru secţionat manuale cu tăiere orizontală, cu o unitate de tăiere (ferăstraie circulare radiale manuale) SR EN 1870-17+A2:2010 14.01.2016
C SR EN 1870-18:2013 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 18: Ferăstraie pentru formatizare SR EN 1870-1+A1:2009 28.11.2013
C SR EN 1870-19:2014 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 19: Ferăstraie circulare de tâmplărie cu masă (cu sau fără masă mobilă), şi ferăstraie pentru şantier SR EN 1870-1+A1:2009 31.05.2014
C SR EN 1889-1:2011 Utilaj minier pentru exploatări subterane. Maşini mobile subterane. Securitate. Partea 1: Vehicule pe roţi cu anvelope de cauciuc
C SR EN 1889-2+A1:2009 Utilaj minier pentru exploatări subterane. Maşini mobile subterane. Securitate. Partea 2: Locomotive pe şine
C SR EN 1915-1:2013 Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe generale. Partea 1: Cerinţe de bază pentru securitate SR EN 1915-1+A1:2009 28.11.2013
C SR EN 1915-2+A1:2009 Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe generale. Partea 2: Cerinţe de stabilitate şi de rezistenţă, calcule şi metode de încercare
C SR EN 1915-3+A1:2009 Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe generale. Partea 3: Metode de măsurare şi de reducere a vibraţiilor
C SR EN 1915-4+A1:2009 Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe generale. Partea 4: Metode de măsurare şi de reducere a zgomotului
C SR EN 1953:2014 Echipamente de atomizare şi de pulverizare pentru produse de acoperire. Cerinţe de securitate SR EN 1953+A1:2010 31.03.2014
C SR EN 1974+A1:2010 Maşini pentru industria alimentară. Maşini de tăiere în felii. Cerinţe de securitate şi igienă
C SR EN ISO 2151:2009 Acustică. Cod de încercare a zgomotului pentru compresoare şi pompe de vid. Metodă tehnică (clasa de exactitate 2)
C SR EN ISO 2860:2009 Maşini de terasament. Dimensiuni de acces minime
C SR EN ISO 2867:2011 Maşini de terasament. Mijloace de acces SR EN ISO 2867:2009 31.07.2014
C SR EN ISO 3164:2013 Maşini de terasament. Evaluarea în laborator a structurilor de protecţie. Specificaţii pentru volumul limită de deformare SR EN ISO 3164:2009 30.11.2013
C SR EN ISO 3266:2010 Şuruburi cu ochi de oţel forjat, clasa 4, pentru aplicaţii generale de ridicat
C SR EN ISO 3411:2007 Maşini de terasament. Dimensiuni ergonomice ale conductorilor şi spaţiu înconjurător minim al postului de conducere
C SR EN ISO 3449:2009 Maşini de terasament. Structuri de protecţie împotriva căderii de obiecte. Încercări de laborator şi cerinţe de performanţă
C SR EN ISO 3450:2012 Maşini de terasament. Sisteme de frânare ale maşinilor pe pneuri. Cerinţe de performanţă şi proceduri de încercare SR EN ISO 3450:2009 31.05.2012
C SR EN ISO 3457:2009 Maşini de terasament. Protectori. Definiţii şi cerinţe
C SR EN ISO 3471:2009 Maşini de terasament. Structuri de protecţie la răsturnare. Încercări de laborator şi cerinţe de performanţă
C SR EN ISO 3691-1:2015 Cărucioare de manipulare. Cerinţe de securitate şi verificare. Partea 1: Cărucioare de manipulare autopropulsate, altele decât cele fără conductor însoţitor, cu furcă retractabilă şi cărucioare transportoare de sarcini SR EN ISO 3691-1:2012 31.01.2016
C SR EN ISO 3691-5:2014 Cărucioare de manipulare. Cerinţe de securitate şi verificare. Partea 5: Cărucioare cu conductor însoţitor SR EN ISO 3691-5:2010 31.08.2014
C SR EN ISO 3691-5:2014/AC:2014 Cărucioare de manipulare. Cerinţe de securitate şi verificare. Partea 5: Cărucioare cu conductor însoţitor
C SR EN ISO 3691-6:2014 Cărucioare de manipulare. Cerinţe de securitate şi verificare. Partea 6: Transportoare de sarcini şi persoane
C SR EN ISO 3691-6:2014/AC:2014 Cărucioare de manipulare. Cerinţe de securitate şi verificare. Partea 6: Transportoare de sarcini şi persoane
C SR EN ISO 4254-1:2013 Maşini agricole. Securitate. Partea 1: Cerinţe generale SR EN ISO 4254-1:2010 30.11.2013
C SR EN ISO 4254-5:2010 Maşini agricole. Securitate. Partea 5: Maşini de prelucrat solul cu organe acţionate de motor
C SR EN ISO 4254-5:2010/AC:2011 Maşini agricole. Securitate. Partea 5: Maşini de prelucrat solul cu organe acţionate de motor
C SR EN ISO 4254-6:2010 Maşini agricole. Securitate. Partea 6: Maşini de stropit şi de distribuit îngrăşăminte lichide
C SR EN ISO 4254-6:2010/AC:2011 Maşini agricole. Securitate. Partea 6: Maşini de stropit şi de distribuit îngrăşăminte lichide
C SR EN ISO 4254-7:2010 Maşini agricole. Securitate. Partea 7: Combine de recoltat cereale şi maşini de recoltat şi tocat furaje şi maşini de recoltat bumbac
C SR EN ISO 4254-7:2010/AC:2011 Maşini agricole. Securitate. Partea 7: Combine de recoltat cereale şi maşini de recoltat şi tocat furaje şi maşini de recoltat bumbac
C SR EN ISO 4254-10:2010 Maşini agricole. Securitate. Partea 10: Maşini agricole de uscat fânul şi greble rotative
C SR EN ISO 4254-10:2010/AC:2011 Maşini agricole. Securitate. Partea 10: Maşini agricole de uscat fânul şi greble rotative
C SR EN ISO 4254-11:2011 Maşini agricole. Securitate. Partea 11: Maşini de cules şi balotat SR EN 704+A1:2009 30.06.2011
C SR EN ISO 4254-12:2012 Maşini agricole. Securitate. Partea 12: Cositori rotative cu disc, cositori rotative cu tambur şi cositori echipate cu dispozitiv de tocat resturi vegetale SR EN 745+A1:2009 31.12.2012
C SR EN ISO 5395-1:2014 Maşini pentru grădinărit. Cerinţe de securitate pentru cositori de gazon echipate cu motor cu ardere internă. Partea 1: Terminologie şi încercări comune SR EN 836+A4:2012 30.09.2014
C SR EN ISO 5395-2:2014 Maşini pentru grădinărit. Cerinţe de securitate pentru cositori de gazon echipate cu motor cu ardere internă. Partea 2: Cositori de gazon cu conducător pedestru SR EN 836+A4:2012 30.09.2014
C SR EN ISO 5395-3:2014 Maşini pentru grădinărit. Cerinţe de securitate pentru cositori de gazon echipate cu motor cu ardere internă. Partea 3: Cositori de gazon cu conducător aşezat SR EN 836+A4:2012 30.09.2014
C SR EN ISO 5674:2009 Tractoare şi maşini agricole şi forestiere. Protectori pentru arborii cardanici de transmisie de la priza de putere. Încercări la rezistenţa mecanică şi la uzură şi criterii de acceptare
C SR EN ISO 6682:2009 Maşini de terasament. Zone de confort şi de accesibilitate la organele de comandă
C SR EN ISO 6683:2009 Maşini de terasament. Centuri de securitate şi ancoraje pentru centurile de securitate. Cerinţe de performanţă şi încercări
C SR EN ISO 7096:2009 Maşini de terasament. Evaluarea în laborator a vibraţiilor transmise operatorului prin scaun
C SR EN ISO 7096:2009/AC:2009 Maşini de terasament. Evaluarea în laborator a vibraţiilor transmise operatorului prin scaun
C SR EN ISO 7199:2015 Implanturi cardiovasculare şi organe artificiale. Schimbătoare extracorporale de gaze sanguine
C SR EN ISO 8230-1:2009 Cerinţe de securitate pentru maşinile de curăţat chimic. Partea 1: Cerinţe generale de securitate
C SR EN ISO 8230-2:2009 Cerinţe de securitate pentru maşinile de curăţat chimic. Partea 2: Maşini utilizând percloretilenă
C SR EN ISO 8230-3:2009 Cerinţe de securitate pentru maşinile de curăţat chimic. Partea 3: Maşini utilizând solvenţi combustibili
C SR EN ISO 9902-1:2003 Maşini pentru industria textilă. Cod de încercare a zgomotului. Partea 1: Cerinţe comune
C SR EN ISO 9902-1:2003/A1:2009 Maşini pentru industria textilă. Cod de încercare a zgomotului. Partea 1: Cerinţe comune. Amendament 1 28.12.2009
C SR EN ISO 9902-1:2003/A2:2014 Maşini pentru industria textilă. Cod de încercare a zgomotului. Partea 1: Cerinţe comune. Amendament 2 29.02.2016
C SR EN ISO 9902-2:2003 Maşini pentru industria textilă. Cod de încercare a zgomotului. Partea 2: Maşini pentru preparaţia filaturii şi maşinii de filat
C SR EN ISO 9902-2:2003/A1:2009 Maşini pentru industria textilă. Cod de încercare a zgomotului. Partea 2: Maşini pentru preparaţia filaturii şi maşini de filat. Amendament 1 28.12.2009
C SR EN ISO 9902-2:2003/A2:2014 Maşini pentru industria textilă. Cod de încercare a zgomotului. Partea 2: Maşini pentru preparaţia filaturii şi maşinii de filat. Amendament 2 13.02.2015
C SR EN ISO 9902-3:2003 Maşini pentru industria textilă. Cod de încercare la zgomot. Partea 3: Maşini pentru neţesute
C SR EN ISO 9902-3:2003/A1:2009 Maşini pentru industria textilă. Cod de încercare a zgomotului. Partea 3: Maşini pentru neţesute. Amendament 1 28.12.2009
C SR EN ISO 9902-3:2003/A2:2014 Maşini pentru industria textilă. Cod de încercare a zgomotului. Partea 3: Maşini pentru neţesute. Amendament 2 13.02.2015
C SR EN ISO 9902-4:2003 Maşini pentru industria textilă. Cod de încercare a zgomotului. Partea 4: Maşini de prelucrare a firelor şi maşini de confecţionat cablu şi frânghie
C SR EN ISO 9902-4:2003/A1:2009 Maşini pentru industria textilă. Cod de încercare a zgomotului. Partea 4: Maşini de prelucrare a firelor şi maşini de confecţionat cablu şi frânghie. Amendament 1 28.12.2009
C SR EN ISO 9902-4:2003/A2:2014 Maşini pentru industria textilă. Cod de încercare a zgomotului. Partea 4: Maşini de prelucrare a firelor şi maşini de confecţionat cablu şi frânghie. Amendament 2 13.02.2015
C SR EN ISO 9902-5:2003 Maşini pentru industria textilă. Cod de încercare a zgomotului. Partea 5: Maşini de preparaţie pentru ţesut şi pentru tricotat
C SR EN ISO 9902-5:2003/A1:2009 Maşini pentru industria textilă. Cod de încercare a zgomotului. Partea 5: Maşini pentru preparaţie pentru ţesut şi pentru tricotat. Amendament 1 28.12.2009
C SR EN ISO 9902-5:2003/A2:2014 Maşini pentru industria textilă. Cod de încercare a zgomotului. Partea 5: Maşini de preparaţie pentru ţesut şi pentru tricotat. Amendament 2 13.02.2015
C SR EN ISO 9902-6:2003 Maşini pentru industria textilă. Cod de încercare a zgomotului. Partea 6: Maşini pentru producţia de ţesături
C SR EN ISO 9902-6:2003/A1:2009 Maşini pentru industria textilă. Cod de încercare a zgomotului. Partea 6: Maşini pentru producţia de ţesături. Amendament 1 28.12.2009
C SR EN ISO 9902-6:2003/A2:2014 Maşini pentru industria textilă. Cod de încercare a zgomotului. Partea 6: Maşini pentru producţia de ţesături. Amendament 2 13.02.2015
C SR EN ISO 9902-7:2003 Maşini pentru industria textilă. Cod de încercare a zgomotului. Partea 7: Maşini de vopsit şi finisat
C SR EN ISO 9902-7:2003/A1:2009 Maşini pentru industria textilă. Cod de încercare a zgomotului. Partea 7: Maşini de vopsit şi finisat. Amendament 1 28.12.2009
C SR EN ISO 9902-7:2003/A2:2014 Maşini pentru industria textilă. Cod de încercare a zgomotului. Partea 7: Maşini de vopsit şi finisat. Amendament 2 13.02.2015
C SR EN ISO 10218-1:2011 Roboţi şi dispozitive pentru robotică. Cerinţe de securitate pentru roboţi industriali. Partea 1: Roboţi SR EN ISO 10218-1:2009 01.01.2013
C SR EN ISO 10218-2:2011 Roboţi şi dispozitive pentru robotică. Cerinţe de securitate pentru roboţi industriali. Partea 2: Sisteme robotice şi integrare
C SR EN ISO 10472-1:2009 Cerinţe de securitate pentru maşini de spălat industrial. Partea 1: Cerinţe comune
C SR EN ISO 10472-2:2009 Cerinţe de securitate pentru maşini de spălat industrial. Partea 2: Maşini de spălat şi maşini de spălat centrifugat
C SR EN ISO 10472-3:2009 Cerinţe de securitate pentru maşini de spălat industrial. Partea 3: Linii tunel de spălat, inclusiv maşinile componente
C SR EN ISO 10472-4:2009 Cerinţe de securitate pentru maşini de spălat industrial. Partea 4: Uscătoare cu aer
C SR EN ISO 10472-5:2009 Cerinţe de securitate pentru maşini de spălat industrial. Partea 5: Maşini de călcat, alimentat şi pliat pentru articole plate
C SR EN ISO 10472-6:2009 Cerinţe de securitate pentru maşini de spălat industrial. Partea 6: Prese de călcat şi termocolat
C SR EN ISO 10517:2009 Maşini portabile de tăiat garduri vii, echipate cu motor. Securitate
C SR EN ISO 10517:2009/A1:2014 Maşini portabile de tăiat garduri vii, echipate cu motor. Securitate 30.09.2014
C SR EN ISO 10821:2006 Maşini de cusut industriale. Cerinţe de securitate pentru maşini de cusut, unităţi şi sisteme de coasere
C SR EN ISO 10821:2006/A1:2009 Maşini de cusut industriale. Cerinţe de securitate pentru maşini de cusut, unităţi şi sisteme de coasere. Amendament 1 28.12.2009
C SR EN ISO 11102-1:2010 Motoare cu ardere internă, cu mişcare alternativă. Echipament de pornire manuală. Partea 1: Cerinţe de securitate şi încercări
C SR EN ISO 11102-2:2009 Motoare cu ardere internă, cu mişcare alternativă. Echipament de pornire manuală. Partea 2: Metodă de încercare a unghiului de decuplare
C SR EN ISO 11111-1:2009 Maşini pentru industria textilă. Cerinţe de securitate. Partea 1: Cerinţe comune
C SR EN ISO 11111-2:2005 Maşini pentru industria textilă. Cerinţe de securitate. Partea 2: Maşini din preparaţia filaturii şi maşini de filat
C SR EN ISO 11111-2:2005/A1:2009 Maşini pentru industria textilă. Cerinţe de securitate. Partea 2: Maşini din preparaţia filaturii şi maşini de filat. Amendament 1 31.01.2010
C SR EN ISO 11111-3:2005 Maşini pentru industria textilă. Cerinţe de securitate. Partea 3: Maşini pentru preparaţia de neţesute
C SR EN ISO 11111-3:2005/A1:2009 Maşini pentru industria textilă. Cerinţe de securitate. Partea 3: Maşini pentru preparaţia de neţesute. Amendament 1 31.01.2010
C SR EN ISO 11111-4:2005 Maşini pentru industria textilă. Cerinţe de securitate. Partea 4: Maşini de prelucrare a firului şi maşini de confecţionat cabluri şi frânghie
C SR EN ISO 11111-4:2005/A1:2009 Maşini pentru industria textilă. Cerinţe de securitate. Partea 4: Maşini de prelucrare a firului şi maşini de confecţionat cabluri şi frânghie. Amendament 1 31.01.2010
C SR EN ISO 11111-5:2005 Maşini pentru industria textilă. Cerinţe de securitate. Partea 5: Maşini din preparaţia ţesătoriei şi pentru tricotat
C SR EN ISO 11111-5:2005/A1:2009 Maşini pentru industria textilă. Cerinţe de securitate. Partea 5: Maşini din preparaţia ţesătoriei şi pentru tricotat. Amendament 1 31.01.2010
C SR EN ISO 11111-6:2005 Maşini pentru industria textilă. Cerinţe de securitate. Partea 6: Maşini pentru producţia de stofe
C SR EN ISO 11111-6:2005/A1:2009 Maşini pentru industria textilă. Cerinţe de securitate. Partea 6: Maşini pentru producţia de stofe. Amendament 1 31.01.2010
C SR EN ISO 11111-7:2005 Maşini pentru industria textilă. Cerinţe de securitate. Partea 7: Maşini de vopsit şi de finisat
C SR EN ISO 11111-7:2005/A1:2009 Maşini pentru industria textilă. Cerinţe de securitate. Partea 7: Maşini de vopsit şi de finisat. Amendament 1 31.01.2010
C SR EN ISO 11148-1:2012 Maşini portabile cu motor neelectric. Cerinţe de securitate. Partea 1: Maşini de asamblat elemente de fixare mecanică nefiletate SR EN 792-1+A1:2009 30.06.2012
C SR EN ISO 11148-2:2012 Maşini portabile cu motor neelectric. Cerinţe de securitate. Partea 2: Maşini de debitat şi maşini de sertizat SR EN 792-2+A1:2009 30.06.2012
C SR EN ISO 11148-3:2013 Maşini portabile cu motor neelectric. Cerinţe de securitate. Partea 3: Maşini de găurit şi maşini de filetat SR EN ISO 11148-3:2011 30.06.2013
C SR EN ISO 11148-4:2013 Maşini portabile cu motor neelectric. Cerinţe de securitate. Partea 4: Maşini nerotative cu percuţie SR EN ISO 11148-4:2011 30.06.2013
C SR EN ISO 11148-5:2012 Maşini portabile cu motor neelectric. Cerinţe de securitate. Partea 5: Maşini de găurit rotative cu percuţie SR EN 792-5+A1:2009 30.06.2012
C SR EN ISO 11148-6:2013 Maşini portabile cu motor neelectric. Cerinţe de securitate. Partea 6: Maşini portabile de asamblat elemente de fixare filetate SR EN ISO 11148-6:2011 30.06.2013
C SR EN ISO 11148-7:2012 Maşini portabile cu motor neelectric. Cerinţe de securitate. Partea 7: Maşini de polizat SR EN 792-7+A1:2009 28.02.2013
C SR EN ISO 11148-8:2012 Maşini portabile cu motor neelectric. Cerinţe de securitate. Partea 8: Maşini de lustruit şi de şlefuit SR EN 792-8+A1:2009 30.06.2012
C SR EN ISO 11148-9:2012 Maşini portabile cu motor neelectric. Cerinţe de securitate. Partea 9: Polizoare pentru matriţe SR EN 792-9+A1:2009 01.06.2012
C SR EN ISO 11148-10:2012 Maşini portabile cu motor neelectric. Cerinţe de securitate. Partea 10: Maşini cu compresie SR EN 792-10+A1:2009 30.06.2012
C SR EN ISO 11148-11:2012 Maşini portabile cu motor neelectric. Cerinţe de securitate. Partea 11: Maşini de tăiat prin poansonare şi foarfece SR EN 792-11+A1:2009 30.06.2012
C SR EN ISO 11148-12:2013 Maşini portabile cu motor neelectric. Cerinţe de securitate. Partea 12: Ferăstraie circulare, ferăstraie oscilante şi ferăstraie alternative SR EN 792-12+A1:2009 30.06.2013
C SR EN ISO 11252:2014 Laseri şi echipamente cu laser. Dispozitive cu laser. Cerinţe minime pentru documentaţie SR EN ISO 11252:2008 28.02.2014
C SR EN ISO 11553-1:2009 Securitatea maşinilor. Maşini de prelucrat cu laser. Partea 1: Cerinţe generale de securitate
C SR EN ISO 11553-2:2009 Securitatea maşinilor. Maşini de prelucrat cu laser. Partea 2: Cerinţe de securitate pentru dispozitivele portabile cu laser
C SR EN ISO 11553-3:2013 Securitatea maşinilor. Maşini de prelucrat cu laser. Partea 3: Metode de măsurare şi de reducere a zgomotului maşinilor de prelucrat cu laser, a dispozitivelor de procesare portabile şi a echipamentelor auxiliare conexe (clasă de exactitate 2)
C SR EN ISO 11680-1:2012 Maşini forestiere. Cerinţe de securitate şi încercări pentru maşinile de elagat echipate cu motor. Partea 1: Maşini echipate cu motor cu ardere internă integrat SR EN ISO 11680-1:2009 30.06.2012
C SR EN ISO 11680-2:2012 Maşini forestiere. Cerinţe de securitate şi încercări pentru maşinile de elagat echipate cu motor. Partea 2: Maşini echipate cu motor purtat în spate SR EN ISO 11680-2:2009 30.06.2012
C SR EN ISO 11681-1:2012 Maşini forestiere. Cerinţe de securitate şi încercări ale ferăstraielor portabile cu lanţ. Partea 1: Ferăstraie cu lanţ pentru lucrări forestiere SR EN ISO 11681-1:2009 30.06.2012
C SR EN ISO 11681-2:2012 Maşini forestiere. Cerinţe de securitate şi încercări ale ferăstraielor portabile cu lanţ. Partea 2: Ferăstraie cu lanţ pentru întreţinerea arborilor SR EN ISO 11681-2:2009 30.06.2012
C SR EN ISO 11806-1:2012 Maşini agricole şi forestiere. Cerinţe de securitate şi încercări pentru aparate portabile pentru curăţat tufişuri şi tăiat iarbă, acţionate de un motor cu ardere internă. Partea 1: Maşini echipate cu un motor cu ardere internă integrat SR EN ISO 11806:2009 30.06.2012
C SR EN ISO 11806-2:2012 Maşini agricole şi forestiere. Cerinţe de securitate şi încercări pentru aparate portabile pentru curăţat tufişuri şi tăiat iarbă, acţionate de un motor cu ardere internă. Partea 2: Maşini echipate cu motor purtat în spate
C SR EN ISO 11850:2012 Maşini forestiere. Cerinţe generale de securitate SR EN 14861+A1:2010 31.05.2012
C SR EN 12001:2012 Maşini pentru transportat, pulverizat şi punere în operă a betonului şi mortarului. Cerinţe de securitate SR EN 12001+A1:2010 28.02.2013
C SR EN 12012-1+A1:2009 Maşini pentru cauciuc şi materiale plastice. Maşini de mărunţire. Partea 1: Cerinţe de securitate referitoare la maşinile de mărunţire cu lame
C SR EN 12012-3+A1:2009 Maşini pentru cauciuc şi materiale plastice. Maşini de mărunţire. Partea 3: Cerinţe de securitate referitoare la maşinile de mărunţire cu valţuri
C SR EN 12012-4+A1:2009 Maşini pentru cauciuc şi materiale plastice. Maşini de mărunţire. Partea 4: Cerinţe de securitate referitoare la maşinile de aglomerare
C SR EN 12013+A1:2009 Maşini pentru cauciuc şi materiale plastice. Amestecătoare interne. Cerinţe de securitate
C SR EN 12016:2013 Compatibilitate electromagnetică. Standard gamă de produse pentru ascensoare, scări şi trotuare rulante. Imunitate SR EN 12016+A1:2008 28.02.2014
C SR EN 12041:2015 Maşini pentru industria alimentară. Maşini pentru modulare aluat. Cerinţe de securitate şi igienă SR EN 12041+A1:2010 29.02.2016
C SR EN 12042:2014 Maşini pentru industria alimentară. Divizoare automate. Cerinţe de securitate şi igienă SR EN 12042+A1:2011 13.02.2015
C SR EN 12043:2015 Maşini pentru industria alimentară. Predospitoare cu leagăne. Cerinţe de securitate şi igienă SR EN 12043+A1:2011 29.02.2016
C SR EN 12044+A1:2010 Maşini pentru confecţionarea încălţămintei şi a articolelor executate din piele şi materiale similare. Maşini de tăiat şi de poansonat. Cerinţe de securitate
C SR EN 12053+A1:2008 Securitatea cărucioarelor de manipulare. Metode de încercare pentru măsurarea emisiilor de zgomot
C SR EN 12077-2+A1:2008 Securitatea instalaţiilor de ridicat. Cerinţe pentru sănătate şi securitate. Partea 2: Limitatoare şi indicatoare
C SR EN 12110:2014 Maşini pentru executat tuneluri. Sasuri pneumatice. Cerinţe de securitate SR EN 12110+A1:2009 13.02.2015
C SR EN 12111:2014 Maşini pentru executat tuneluri. Maşini cu cap frontal pentru forat şi echipamente miniere cu acţiune continuă. Cerinţe de securitate SR EN 12111+A1:2009 13.02.2015
C SR EN 12158-1+A1:2011 Ascensoare de materiale pentru construcţii. Partea 1: Ascensoare de materiale pentru construcţii cu platforme accesibile
C SR EN 12158-2+A1:2011 Ascensoare de materiale pentru construcţii. Partea 2: Ascensoare înclinate cu dispozitive de transport sarcini fără accesul persoanelor
C SR EN 12159:2013 Ascensoare de şantier pentru persoane şi materiale cu colivii ghidate vertical SR EN 12159+A1:2009 31.05.2013
C SR EN 12162+A1:2009 Pompe pentru lichide. Cerinţe de securitate. Procedură pentru încercarea hidrostatică
C SR EN 12203+A1:2010 Maşini pentru confecţionarea încălţămintei şi a articolelor de piele şi materiale similare. Prese pentru confecţionarea încălţămintei şi a articolelor de piele. Cerinţe de securitate
C SR EN 12267+A1:2010 Maşini pentru industria alimentară. Ferăstraie circulare. Cerinţe de securitate şi igienă
C SR EN 12268:2015 Maşini pentru industria alimentară. Ferăstraie cu bandă. Cerinţe de securitate şi igienă SR EN 12268+A1:2010 29.02.2016
C SR EN 12301+A1:2009 Maşini pentru cauciuc şi materiale plastice. Calandre. Cerinţe de securitate
C SR EN 12312-1:2013 Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe specifice. Partea 1: Scări pentru pasageri SR EN 12312-1+A1:2009 28.11.2013
C SR EN 12312-2:2014 Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe specifice. Partea 2: Vehicule de catering SR EN 12312-2+A1:2009 13.02.2015
C SR EN 12312-3+A1:2009 Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe specifice. Partea 3: Transportoare cu bandă
C SR EN 12312-4:2014 Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe specifice. Partea 4: Punţi de îmbarcare pentru pasageri SR EN 12312-4+A1:2009 30.09.2014
C SR EN 12312-5+A1:2009 Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe specifice. Partea 5: Echipament de alimentare cu combustibil
C SR EN 12312-6+A1:2009 Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe specifice. Partea 6: Degivroare, echipament de degivrare şi de antigivrare
C SR EN 12312-7+A1:2009 Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe specifice. Partea 7: Vehicule pentru deplasarea aeronavelor
C SR EN 12312-8+A1:2009 Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe specifice. Partea 8: Scări şi platforme pentru întreţinere
C SR EN 12312-9:2013 Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe specifice. Partea 9: Încărcătoare de containere/palete SR EN 12312-9+A1:2009 28.11.2013
C SR EN 12312-10+A1:2009 Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe specifice. Partea 10: Transportoare pentru palete şi containere
C SR EN 12312-12+A1:2009 Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe specifice. Partea 12: Vehicul de alimentare cu apă potabilă
C SR EN 12312-13+A1:2009 Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe specifice. Partea 13: Vehicul de vidanjare
C SR EN 12312-14:2014 Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe specifice. Partea 14: Vehicul pentru transportul persoanelor cu dizabilităţi SR EN 12312-14+A1:2009 13.02.2015
C SR EN 12312-15+A1:2009 Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe specifice. Partea 15: Autotractoare pentru bagaje şi echipamente
C SR EN 12312-16+A1:2009 Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe specifice. Partea 16: Echipament pentru pornire cu aer
C SR EN 12312-17+A1:2009 Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe specifice. Partea 17: Echipamente de climatizare
C SR EN 12312-18+A1:2009 Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe specifice. Partea 18: Echipamente de alimentare cu oxigen şi azot
C SR EN 12312-19+A1:2009 Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe specifice. Partea 19: Cricuri pentru aeronave, cricuri pentru schimb roţi şi cricuri hidraulice
C SR EN 12312-20+A1:2009 Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe specifice. Partea 20: Echipament de alimentare cu energie electrică la sol
C SR EN 12321+A1:2009 Maşini pentru exploatări subterane. Specificaţie pentru cerinţele de securitate ale transportoarelor blindate cu lanţ cu raclete
C SR EN 12331+A2:2010 Maşini pentru industria alimentară. Maşini de tocat carne. Cerinţe de securitate şi igienă
C SR EN 12348+A1:2009 Maşini de extras carote, cu coloană. Securitate
C SR EN 12355+A1:2010 Maşini pentru industria alimentară. Maşini pentru denudare, jupuire şi îndepărtarea membranelor. Cerinţe de securitate şi igienă
C SR EN 12385-1+A1:2009 Cabluri de oţel. Securitate. Partea 1: Condiţii generale
C SR EN 12385-2+A1:2008 Cabluri de oţel. Securitate. Partea 2: Definiţii, notare şi clasificare
C SR EN 12385-3+A1:2008 Cabluri de oţel. Securitate. Partea 3: Informaţii pentru utilizare şi pentru mentenanţă
C SR EN 12385-4+A1:2008 Cabluri de oţel. Securitate. Partea 4: Cabluri cu toroane pentru aplicaţii generale de ridicat
C SR EN 12385-10+A1:2008 Cabluri de oţel. Securitate. Partea 10: Cabluri elicoidale pentru aplicaţii generale în construcţii
C SR EN 12387+A1:2010 Maşini pentru confecţionarea încălţămintei şi a articolelor de piele şi înlocuitori. Echipament modular pentru repararea încălţămintei. Cerinţe de securitate
C SR EN 12409+A1:2012 Maşini pentru cauciuc şi materiale plastice. Maşini pentru formare la cald. Cerinţe de securitate SR EN 12409:2009 30.04.2012
C SR EN 12417+A2:2009 Maşini unelte. Securitate. Centre de prelucrare
C SR EN 12417+A2:2009/AC:2010 Maşini unelte. Securitate. Centre de prelucrare
C SR EN 12418+A1:2009 Maşini de tăiat zidărie şi piatră pe şantier. Securitate
C SR EN 12463+A1:2011 Maşini pentru industria alimentară. Maşini pentru umplerea ambalajelor şi maşini auxiliare. Cerinţe de securitate şi igienă
C SR EN 12505+A1:2010 Maşini pentru industria alimentară. Maşini centrifugale pentru procesarea uleiurilor şi grăsimilor comestibile. Cerinţe de securitate şi igienă
C SR EN 12525+A2:2010 Maşini agricole. Încărcătoare frontale. Securitate
C SR EN 12545+A1:2009 Maşini pentru confecţionarea încălţămintei şi a articolelor de piele şi înlocuitori de piele. Cod de încercare la zgomot. Cerinţe generale
C SR EN 12547:2015 Centrifuge. Cerinţe comune de securitate SR EN 12547+A1:2009 29.02.2016
C SR EN 12549+A1:2009 Acustică. Cod de încercare pentru determinarea zgomotului pentru maşini de asamblat elemente de fixare. Metodă tehnică
C SR EN 12581+A1:2010 Instalaţii de aplicare. Instalaţii prin imersie şi electrodepunere a produselor de vopsire organice lichide. Cerinţe de securitate
C SR EN 12601:2011 Grupuri electrogene acţionate de motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă. Securitate
C SR EN 12621+A1:2010 Instalaţii de alimentare şi de circulaţie a produselor de vopsire sub presiune. Cerinţe de securitate
C SR EN 12622+A1:2014 Securitatea maşinilor unelte. Prese hidraulice de îndoit SR EN 12622:2010 30.04.2014
C SR EN 12629-1+A1:2011 Maşini pentru fabricat produse de construcţii din beton şi silicat de calciu. Securitate. Partea 1: Cerinţe generale
C SR EN 12629-2+A1:2011 Maşini pentru fabricat produse de construcţii din beton şi silicat de calciu. Securitate. Partea 2: Maşini pentru fabricat blocheţi
C SR EN 12629-3+A1:2011 Maşini pentru fabricat produse de construcţii din beton şi silicat de calciu. Securitate. Partea 3: Maşini cu masă culisantă şi turnantă
C SR EN 12629-4+A1:2011 Maşini pentru fabricat produse de construcţii din beton şi silicat de calciu. Securitate. Partea 4: Maşini pentru fabricat ţigle din beton
C SR EN 12629-5-1+A1:2011 Maşini pentru fabricat produse de construcţii din beton şi silicat de calciu. Securitate. Partea 5-1: Maşini cu axă verticală pentru fabricat conducte
C SR EN 12629-5-2+A1:2011 Maşini pentru fabricat produse de construcţii din beton şi silicat de calciu. Securitate. Partea 5-2: Maşini cu axă orizontală pentru fabricat conducte
C SR EN 12629-5-3+A1:2011 Maşini pentru fabricat produse de construcţii din beton şi silicat de calciu. Securitate. Partea 5-3: Maşini pentru pretensionat conducte
C SR EN 12629-5-4+A1:2011 Maşini pentru fabricat produse de construcţii din beton şi silicat de calciu. Securitate. Partea 5-4: Maşini pentru izolat conducte de beton
C SR EN 12629-6+A1:2011 Maşini pentru fabricat produse de construcţii din beton şi silicat de calciu. Securitate. Partea 6: Echipamente fixe şi mobile pentru fabricat produse din beton armat
C SR EN 12629-7+A1:2011 Maşini pentru fabricat produse de construcţii din beton şi silicat de calciu. Securitate. Partea 7: Echipamente fixe şi mobile pentru fabricat pe stand produse din beton precomprimat
C SR EN 12629-8+A1:2011 Maşini pentru fabricat produse de construcţii din beton şi silicat de calciu. Securitate. Partea 8: Maşini şi echipamente pentru fabricat produse de construcţii din silicat de calciu (şi beton)
C SR EN 12635+A1:2009 Uşi şi porţi pentru spaţii industriale, comerciale şi pentru garaje. Instalare şi utilizare
C SR EN 12643:2014 Maşini de terasament. Maşini echipate cu pneuri. Cerinţe pentru sisteme de direcţie SR EN 12643+A1:2009 31.08.2014
C SR EN 12644-1+A1:2008 Instalaţii de ridicat. Informaţii pentru utilizare şi încercare. Partea 1: Instrucţiuni
C SR EN 12644-2+A1:2008 Instalaţii de ridicat. Informaţii pentru utilizare şi încercare. Partea 2: Marcare
C SR EN 12649+A1:2011 Maşini pentru compactarea şi netezirea betonului. Securitate SR EN 12649:2008 31.01.2012
C SR EN 12653+A2:2010 Maşini pentru confecţionarea încălţămintei şi a articolelor de piele şi înlocuitori de piele. Maşini de fixat în cuie. Cerinţe de securitate
C SR EN 12693:2008 Instalaţii frigorifice şi pompe de căldură. Cerinţe de securitate şi de mediu. Compresoare frigorifice volumice
C SR EN 12717+A1:2009 Securitatea maşinilor unelte. Maşini de găurit
C SR EN 12733+A1:2009 Maşini agricole şi forestiere. Motocositori cu operator pedestru. Securitate
C SR EN 12750:2013 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini de îndreptat şi profilat pe patru feţe SR EN 12750+A1:2010 28.11.2013
C SR EN 12753+A1:2010 Sisteme termice de curăţare a aerului evacuat din instalaţiile de tratare a suprafeţelor. Cerinţe de securitate
C SR EN 12757-1+A1:2010 Echipament de omogenizare a produselor de vopsire. Cerinţe de securitate. Partea 1: Echipament de omogenizare utilizate la revopsirea autovehiculelor
C SR EN 12779+A1:2010 Maşini pentru prelucrarea lemnului. Instalaţii fixe pentru extracţia pulberilor şi aşchiilor de lemn. Performanţe referitoare la securitate şi prescripţii de securitate
C SR EN 12852+A1:2010 Maşini pentru industria alimentară. Maşini pentru preparare alimente şi mixere. Cerinţe de securitate şi igienă
C SR EN 12853+A1:2010 Maşini pentru industria alimentară. Mixere şi teluri de mână. Cerinţe de securitate şi igienă
C SR EN 12853+A1:2010/AC:2011 Maşini pentru industria alimentară. Mixere şi teluri de mână. Cerinţe de securitate şi igienă
C SR EN 12854+A1:2010 Maşini pentru industria alimentară. Maşini de zdrobit verticale cu motor montat pe cărucior. Cerinţe de securitate şi igienă
C SR EN 12855+A1:2010 Maşini pentru industria alimentară. Maşini de tăiat cu cuvă rotativă. Condiţii de securitate şi igienă
C SR EN 12881-1:2014 Benzi transportoare. Încercări de simulare a inflamabilităţii. Partea 1: Încercări cu arzător cu propan SR EN 12881-1+A1:2008 13.02.2015
C SR EN 12881-2+A1:2008 Benzi transportoare. Încercări de simulare a inflamabilităţii. Partea 2: Încercare la foc de mare amploare
C SR EN 12882:2016 Benzi transportoare de uz general. Cerinţe de securitate electrică şi de protecţie împotriva inflamabilităţii SR EN 12882:2009 29.02.2016
C SR EN 12921-1+A1:2010 Instalaţii de curăţat şi de pregătire a suprafeţelor pieselor industriale care utilizează lichide sau vapori. Partea 1: Cerinţe generale de securitate
C SR EN 12921-2+A1:2009 Instalaţii de curăţat şi de pregătire a suprafeţelor pieselor industriale care utilizează lichide sau vapori. Partea 2: Securitatea instalaţiilor care utilizează lichide de curăţare pe bază de apă
C SR EN 12921-3+A1:2009 Instalaţii de curăţat şi de pregătire a suprafeţelor pieselor industriale care utilizează lichide sau vapori. Partea 3: Securitatea instalaţiilor care utilizează lichide de curăţat inflamabile
C SR EN 12921-4+A1:2009 Instalaţii de curăţat şi de pregătire a suprafeţelor pieselor industriale care utilizează lichide sau vapori. Partea 4: Securitatea maşinilor care utilizează solvenţi halogenaţi
C SR EN 12965+A2:2009 Tractoare şi maşini agricole şi forestiere. Arbori cardanici de transmisie de la priza de putere şi protectorii acestora. Securitate
C SR EN 12978+A1:2009 Uşi şi porţi pentru spaţii industriale, comerciale şi pentru garaje. Dispozitive de securitate pentru uşi şi porţi acţionate mecanic. Cerinţe şi metode de încercare
C SR EN 12981+A1:2009 Instalaţii de aplicare. Cabine de aplicare prin pulverizare de produse de vopsire sub formă de pulbere organică. Cerinţe de securitate
C SR EN 12984+A1:2010 Maşini pentru industria alimentară. Maşini şi aparate portabile şi/sau ghidate cu mâna cu scule de tăiere acţionate mecanic. Cerinţe referitoare la securitate şi igienă
C SR EN 12999+A1:2012 Instalaţii de ridicat. Macarale de încarcare SR EN 12999:2011 31.12.2012
C SR EN 13000+A1:2014 Instalaţii de ridicat. Macarale mobile SR EN 13000:2010 13.02.2015
C SR EN 13001-1:2015 Instalaţii de ridicat. Proiectare generală. Partea 1: Principii generale şi cerinţe SR EN 13001-1+A1:2009 29.02.2016
C SR EN 13001-2:2015 Securitatea instalaţiilor de ridicat. Proiectare generală. Partea 2: Efectele încărcării SR EN 13001-2:2011 29.02.2016
C SR EN 13001-3-1+A1:2013 Instalaţii de ridicat. Proiectare generală. Partea 3-1: Stări limită şi verificarea securităţii structurilor metalice SR EN 13001-3-1:2012 31.01.2014
C SR EN 13001-3-2:2015 Securitatea instalaţiilor de ridicat. Proiectare generală. Partea 3-2: Stări limită şi verificarea aptitudinii transmisiilor prin cablu
C SR EN 13001-3-3:2015 Securitatea instalaţiilor de ridicat. Proiectare generală. Partea 3-3: Stări limită şi verificarea aptitudinii contactelor roată/şină
C SR EN 13015+A1:2008 Mentenanţa ascensoarelor şi scărilor rulante. Reguli pentru elaborarea instrucţiunilor de mentenanţă
C SR EN 13019+A1:2009 Maşini pentru curăţat suprafaţa drumului. Cerinţe de securitate
C SR EN 13020+A1:2010 Maşini pentru tratarea suprafeţei rutiere. Cerinţe de securitate
C SR EN 13021+A1:2009 Maşini pentru curăţat suprafaţa drumului. Cerinţe de securitate
C SR EN 13023+A1:2010 Metode de măsurare a zgomotului emis de maşinile de tipărire, de transformare, de producere şi de prelucrare a hârtiei. Clasele de exactitate 2 şi 3
C SR EN 13035-1:2008 Maşini şi instalaţii pentru fabricarea, tratarea şi prelucrarea sticlei plane. Cerinţe de securitate. Partea 1: Echipament pentru depozitare, manipulare şi transport în interiorul fabricii
C SR EN 13035-11+A1:2010 Maşini şi instalaţii pentru fabricarea, tratarea şi prelucrarea sticlei plane. Cerinţe de securitate. Partea 11: Maşini de găurit
C SR EN 13035-2:2008 Maşini şi instalaţii pentru fabricarea, tratarea şi prelucrarea sticlei plane. Cerinţe de securitate. Partea 2: Echipament pentru depozitare, manipulare şi transport în exteriorul fabricii
C SR EN 13035-3+A1:2010 Maşini şi instalaţii pentru fabricarea, tratarea şi prelucrarea sticlei plane. Cerinţe de securitate. Partea 3: Maşini de tăiat
C SR EN 13035-3+A1:2010/AC:2010 Maşini şi instalaţii pentru fabricarea, tratarea şi prelucrarea sticlei plane. Cerinţe de securitate. Partea 3: Maşini de tăiat
C SR EN 13035-4+A1:2010 Maşini şi instalaţii pentru fabricarea, tratarea şi prelucrarea sticlei plane. Cerinţe de securitate. Partea 4: Mese basculante
C SR EN 13035-5+A1:2010 Maşini şi instalaţii pentru fabricarea, tratarea şi prelucrarea sticlei plane. Cerinţe de securitate. Partea 5: Maşini şi instalaţii pentru stivuire şi destivuire
C SR EN 13035-6+A1:2010 Maşini şi instalaţii pentru fabricarea, tratarea şi prelucrarea sticlei plane. Cerinţe de securitate. Partea 6: Maşini pentru spargere
C SR EN 13035-7+A1:2010 Maşini şi instalaţii pentru fabricarea, tratarea şi prelucrarea sticlei plane. Cerinţe de securitate. Partea 7: Maşini pentru tăiat sticlă laminată
C SR EN 13035-9+A1:2010 Maşini şi instalaţii pentru fabricarea, tratarea şi prelucrarea sticlei plane. Cerinţe de securitate. Partea 9: Maşini de spălat sticla
C SR EN 13042-1+A1:2010 Maşini şi instalaţii pentru fabricarea, tratarea şi prelucrarea sticlei cu goluri. Cerinţe de securitate. Partea 1: Mecanisme de alimentare prin picurare
C SR EN 13042-2+A1:2009 Maşini şi instalaţii pentru fabricarea, tratarea şi prelucrarea sticlei cu goluri. Cerinţe de securitate. Partea 2: Maşini de manipulat pentru alimentare
C SR EN 13042-3+A1:2009 Maşini şi instalaţii pentru fabricarea, tratarea şi prelucrarea sticlei cu goluri. Cerinţe de securitate. Partea 3: Maşini IS
C SR EN 13042-5+A1:2009 Maşini şi instalaţii pentru fabricarea, tratarea şi prelucrarea sticlei cu goluri. Cerinţe de securitate. Partea 5: Prese
C SR EN 13059+A1:2008 Securitatea cărucioarelor de manipulare. Metode de încercare pentru măsurarea vibraţiilor
C SR EN 13102+A1:2009 Maşini pentru materiale ceramice. Securitate. Încărcare şi descărcare a plăcilor ceramice
C SR EN 13112+A1:2010 Maşini pentru tăbăcării. Maşini de şpăltuit şi maşini de tuns cu cuţit în bară. Cerinţe de securitate
C SR EN 13113+A1:2011 Maşini pentru tăbăcării. Maşini de depunere cu cilindri. Cerinţe de securitate
C SR EN 13114+A1:2010 Maşini pentru tăbăcării. Butoaie rotative pentru prelucrare. Cerinţe de securitate
C SR EN 13118+A1:2009 Maşini agricole. Maşini de recoltat cartofi. Securitate
C SR EN 13120+A1:2014 Jaluzele interioare. Condiţii de performanţă, inclusiv de securitate SR EN 13120:2009 31.08.2014
C EN 13120:2009+A1:2014/AC:2015 programat sa fie adoptat la traducerea standardului de baza Internal blinds – Performance requirements including safety
C SR EN 13128+A2:2009 Securitatea maşinilor unelte. Maşini de frezat (inclusiv maşini de alezat)
C SR EN 13128+A2:2009/AC:2010 Securitatea maşinilor unelte. Maşini de frezat (inclusiv maşini de alezat)
C SR EN 13135:2013 Instalaţii de ridicat. Securitate. Proiectare. Cerinţe pentru echipament SR EN 13135-1+A1:2010;
SR EN 13135-2+A1:2011
28.11.2013
C SR EN 13140+A1:2010 Maşini agricole. Maşini de recoltat sfeclă de zahăr şi sfeclă furajeră. Securitate
C SR EN 13155+A2:2009 Instalaţii de ridicat. Securitate. Echipamente detaşabile pentru prinderea sarcinii
C SR EN 13157+A1:2010 Instalaţii de ridicat. Securitate. Echipament de ridicat cu acţionare manuală
C SR EN 13204+A1:2012 Scule pentru descarcerare cu dublă acţionare hidraulică pentru utilizare de către pompieri şi salvare. Cerinţe de securitate şi performanţă
C SR EN 13208+A1:2010 Maşini pentru industria alimentară. Maşini de curăţat legume. Cerinţe de securitate şi igienă
C SR EN 13218+A1:2008 Maşini unelte. Securitate. Maşini de rectificat fixe
C SR EN 13218+A1:2008/AC:2010 Maşini unelte. Securitate. Maşini de rectificat fixe
C SR EN 13241-1+A1:2011 Uşi pentru uz industrial, comercial şi pentru garaje. Standard de produs. Partea 1: Produse fără caracteristici de rezistenţă la foc sau protecţie la fum
C SR EN 13288+A1:2010 Maşini pentru industria alimentară. Maşini de ridicat şi basculat cuve. Cerinţe de securitate şi igienă
C SR EN 13289+A1:2013 Linii de procesare a pastelor. Uscătoare şi răcitoare. Cerinţe de securitate şi igienă
C SR EN 13355+A1:2009 Instalaţii de aplicare. Cabine mixte de aplicare şi uscare. Cerinţe de securitate
C SR EN 13367+A1:2009 Maşini pentru materiale ceramice. Securitate. Platforme şi cărucioare pentru transfer
C SR EN 13367+A1:2009/AC:2010 Maşini pentru materiale ceramice. Securitate. Platforme şi cărucioare pentru transfer
C SR EN 13378+A1:2013 Linii de procesare a pastelor. Prese pentru paste. Cerinţe de securitate şi igienă
C SR EN 13379+A1:2013 Linii de procesare a pastelor. Maşini de aşezare a aluatului şi tunderea capetelor, maşini de descărcare şi tăiere, transportoare pentru returnarea bastoanelor, magazii de bastoane. Cerinţe de securitate şi igienă
C SR EN 13389+A1:2010 Maşini pentru industria alimentară. Malaxoare orizontale pentru aluat. Cerinţe de securitate şi igienă
C SR EN 13390+A1:2010 Maşini pentru industria alimentară. Maşini pentru formarea tartelor. Cerinţe de securitate şi igienă
C SR EN 13411-1+A1:2009 Accesorii de capăt pentru cabluri din sârmă de oţel. Securitate. Partea 1: Rodanţe pentru cabluri de legare de oţel
C SR EN 13411-2+A1:2009 Accesorii de capăt pentru cabluri din sârmă de oţel. Securitate. Partea 2: Matisarea ocheţilor cablurilor de legare
C SR EN 13411-3+A1:2009 Accesorii de capăt pentru cabluri din sârmă de oţel. Securitate. Partea 3: Manşoane şi ocheţi manşonaţi
C SR EN 13411-4:2011 Accesorii de capăt pentru cabluri din sârmă de oţel. Securitate. Partea 4: Manşonare cu adaos de metal sau de răşină SR EN 13411-4+A1:2009 30.09.2011
C SR EN 13411-5+A1:2009 Accesorii de capăt pentru cabluri din sârmă de oţel. Securitate. Partea 5: Clemă U pentru fixarea capetelor de cablu
C SR EN 13411-6+A1:2009 Accesorii de capăt pentru cabluri din sârmă de oţel. Securitate. Partea 6: Papuc asimetric pentru fixarea capetelor de cablu
C SR EN 13411-7+A1:2009 Accesorii de capăt pentru cabluri din sârmă de oţel. Securitate. Partea 7: Papuc simetric pentru fixarea capetelor de cablu
C SR EN 13411-8:2012 Accesorii de capăt pentru cabluri din sârmă de oţel. Securitate. Partea 8: Accesorii de capăt pentru sertizare şi sertizarea acestora
C SR EN 13414-1+A2:2009 Cabluri de legare din sârmă de oţel. Securitate. Partea 1: Cabluri de legare pentru aplicaţii generale de ridicat
C SR EN 13414-2+A2:2009 Cabluri de legare din sârmă de oţel. Securitate. Partea 2: Specificaţii pentru informaţiile pentru utilizare şi mentenanţă furnizate de producător
C SR EN 13414-3+A1:2009 Cabluri de legare din sârmă de oţel. Securitate. Partea 3: Cabluri de legare inelare şi cabluri de legare împletite
C SR EN 13418:2013 Maşini pentru cauciuc şi materiale plastice. Maşini de bobinat pentru filme sau foi. Cerinţe de securitate SR EN 13418+A1:2009 30.11.2013
C SR EN 13448+A1:2010 Maşini agricole şi forestiere. Cositori între rânduri. Securitate
C SR EN 13457+A1:2010 Maşini pentru confecţionarea încălţămintei şi a articolelor de piele şi înlocuitori. Maşini de despicat, subţiat, tăiat, aplicat adeziv şi de uscare a adezivului. Cerinţe de securitate
C SR EN ISO 13482:2014 Roboţi şi dispozitive pentru robotică. Cerinţe de securitate pentru roboţi de utilitate şi asistenţă personală
C SR EN 13524+A2:2014 Maşini pentru întreţinerea drumurilor. Cerinţe de securitate SR EN 13524+A1:2009 31.08.2014
C SR EN 13531+A1:2009 Maşini de terasament. Structură de protecţie la basculare (TOPS) pentru miniexcavatoare. Încercări de laborator şi cerinţe de performanţă
C SR EN 13534+A1:2010 Maşini pentru industria alimentară. Maşini de injectat saramură. Cerinţe de securitate şi igienă
C SR EN 13557+A2:2008 Instalaţii de ridicat. Organe de comandă şi posturi de comandă
C SR EN 13561:2015 Jaluzele exterioare şi copertine. Cerinţe de performanţă, inclusiv de securitate SR EN 13561+A1:2009 28.02.2017
C SR EN 13570+A1:2010 Maşini pentru industria alimentară. Malaxoare. Cerinţe referitoare la securitate şi igienă
C SR EN 13586+A1:2008 Instalaţii de ridicat. Mijloace de acces
C SR EN 13591+A1:2010 Maşini pentru industria alimentară. Încărcătoare cu platformă fixă pentru cuptoare. Cerinţe de securitate şi igienă
C SR EN 13617-1:2012 Staţii de combustibil. Partea 1: Cerinţe de securitate referitoare la construcţia şi funcţionarea pompelor dozatoare, distribuitoarelor şi unităţilor de pompare de la distanţă SR EN 13617-1+A1:2009 30.11.2012
C SR EN 13621+A1:2010 Maşini pentru industria alimentară. Uscătoare de salată. Prescripţii de securitate şi igienă
C SR EN 13659:2015 Obloane şi jaluzele veneţiene exterioare. Cerinţe de performanţă, inclusiv de securitate SR EN 13659+A1:2009 28.02.2017
C SR EN 13675+A1:2010 Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru maşini de formare şi laminoare de ţevi şi liniile lor de finisare
C SR EN 13683+A2:2011 Maşini pentru grădinărit. Maşini de tocat/mărunţit cu motor integrat. Securitate
C SR EN 13683+A2:2011/AC:2013 Maşini pentru grădinărit. Maşini de tocat/mărunţit cu motor integrat. Securitate
C SR EN 13684+A3:2010 Maşini pentru grădinărit. Maşini pentru prăşit şi scarificatoare. Securitate SR EN 13684+A2:2009 30.06.2010
C SR EN 13731:2008 Sisteme cu perne pneumatice utilizate de pompieri şi servicii de salvare. Cerinţe de securitate şi performanţă
C SR EN 13732:2013 Maşini pentru industria alimentară. Răcitoare pentru lapte în vrac pentru ferme. Cerinţe de performanţă, securitate şi igienă SR EN 13732+A2:2009 31.01.2014
C SR EN 13736+A1:2009 Securitatea maşinilor unelte. Prese pneumatice
C SR EN 13852-1:2014 Instalaţii de ridicat. Instalaţii de ridicat marine. Partea 1: Instalaţii de ridicat marine de uz general
C SR EN 13862+A1:2009 Maşini pentru tăiat pardoseală. Securitate
C SR EN 13870:2016 Maşini pentru industria alimentară. Maşini de tăiat cotlete. Cerinţe de securitate şi igienă SR EN 13870+A1:2010 31.03.2016
C SR EN 13871:2015 Maşini pentru industria alimentară. Maşini de tăiat cuburi. Cerinţe de securitate şi igienă SR EN 13871+A1:2010 29.02.2016
C SR EN 13885+A1:2010 Maşini pentru industria alimentară. Maşini de legat. Cerinţe de securitate şi igienă
C SR EN 13886+A1:2010 Maşini pentru industrie alimentară. Marmite cu agitator şi/sau mixer cu motor. Cerinţe de securitate şi igienă
C SR EN 13889+A1:2009 Chei de tachelaj forjate pentru aplicaţii generale de ridicat. Chei de tachelaj drepte şi curbe. Clasa 6. Securitate
C SR EN 13898+A1:2009 Maşini unelte. Securitate. Maşini cu ferăstrău pentru tăierea metalelor la rece
C SR EN 13898+A1:2009/AC:2010 Maşini unelte. Securitate. Maşini cu ferăstrău pentru tăierea metalelor la rece
C SR EN 13951:2012 Pompe pentru lichide. Cerinţe de securitate. Echipamente agro-alimentare. Reguli de proiectare pentru asigurarea igienei la utilizare SR EN 13951+A1:2009 31.10.2012
C SR EN 13954+A1:2010 Maşini pentru industria alimentară. Maşini de tăiat pâine. Cerinţe de securitate şi igienă
C SR EN 13977:2011 Aplicaţii feroviare. Cale. Cerinţe de securitate pentru maşini portabile şi cărucioare de cale pentru construcţie şi întreţinere
C SR EN 13985+A1:2009 Maşini unelte. Securitate. Foarfece ghilotină
C SR EN 14010+A1:2009 Securitatea maşinilor. Echipament pentru acţionarea sistemelor de parcare pentru autovehicule. Cerinţe de securitate şi CEM pentru proiectare, execuţie, montare şi punere în serviciu
C SR EN 14017+A2:2009 Maşini agricole şi forestiere. Maşini de administrat îngrăşăminte solide. Securitate SR EN 14017+A1:2009 31.01.2010
C SR EN 14018+A1:2010 Maşini agricole şi forestiere. Semănători. Securitate
C SR EN 14033-3+A1:2012 Aplicaţii feroviare. Cale. Utilaje de construcţie şi întreţinere pentru cale. Partea 3: Cerinţe generale de securitate SR EN 14033-3:2010 30.04.2012
C SR EN 14043:2014 Mijloace de ridicat la înălţime pentru servicii de salvare şi luptă împotriva incendiului. Scări pivotante cu mişcări combinate. Cerinţe de securitate şi de performanţă şi metode de încercare SR EN 14043+A1:2009 31.07.2014
C SR EN 14044:2014 Mijloace de ridicat la înălţime pentru servicii de salvare şi luptă împotriva incendiului. Scări pivotante cu mişcări secvenţiale. Cerinţe de securitate şi de performanţă şi metode de încercare SR EN 14044+A1:2009 31.07.2014
C SR EN 14070+A1:2009 Securitatea maşinilor unelte. Maşini de transfer şi maşini speciale
C SR EN 14070+A1:2009/AC:2010 Securitatea maşinilor unelte. Maşini de transfer şi maşini speciale
C SR EN 14238+A1:2010 Instalaţii de ridicat. Dispozitive de manipulare a sarcinilor comandate manual
C SR EN ISO 14314:2010 Motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă. Echipament de pornire cu recul. Cerinţe generale de securitate
C SR EN 14439+A2:2009 Instalaţii de ridicat. Securitate. Macarale turn
C SR EN 14462+A1:2009 Echipamente de tratare a suprafeţelor. Cod de încercare a zgomotului pentru echipamente de tratare a suprafeţelor inclusiv echipamentul de manipulare auxiliară. Clase de exactitate 2 şi 3
C SR EN 14466+A1:2008 Pompe de incendiu. Pompe portative. Cerinţe de securitate şi performanţă, încercări
C SR EN 14492-1+A1:2010 Instalaţii de ridicat. Trolii şi palane acţionate. Partea 1: Trolii acţionate
C SR EN 14492-1+A1:2010/AC:2010 Instalaţii de ridicat. Trolii şi palane acţionate. Partea 1: Trolii acţionate
C SR EN 14492-2+A1:2010 Instalaţii de ridicat. Trolii şi palane acţionate. Partea 2: Palane acţionate
C SR EN 14492-2+A1:2010/AC:2010 Instalaţii de ridicat. Trolii şi palane acţionate. Partea 2: Palane acţionate
C SR EN 14502-2+A1:2008 Instalaţii de ridicat. Echipament pentru ridicarea persoanelor. Partea 2: Posturi de comandă ridicabile
C SR EN 14655+A1:2010 Maşini pentru industria alimentară. Maşini de tăiat baghete. Cerinţe de securitate şi igienă
C SR EN 14656+A1:2010 Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru prese de extrudare a oţelului şi metalelor neferoase
C SR EN 14658+A1:2010 Mijloace şi sisteme de transport continuu. Cerinţe generale de securitate pentru mijloacele de transport continuu pentru exploatarea lignitului la suprafaţă
C SR EN 14673+A1:2010 Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru prese de forjare liberă cu comandă hidraulică pentru forjarea la cald a oţelului şi a metalelor neferoase
C SR EN 14677:2008 Securitatea maşinilor. Metalurgie secundară. Maşini şi echipamente pentru tratarea oţelului lichid
C SR EN 14681+A1:2010 Securitatea maşinilor. Cerinţele de securitate pentru maşinile şi echipamentele pentru elaborarea oţelului în cuptor cu arc electric
C SR EN 14710-1+A2:2009 Pompe de incendiu. Pompe centrifuge de incendiu fără dispozitiv de amorsare. Partea 1: Clasificare, cerinţe generale şi de securitate
C SR EN 14710-2+A2:2009 Pompe de incendiu. Pompe centrifuge de incendiu fără dispozitiv de amorsare. Partea 2: Verificarea cerinţelor generale şi de securitate
C SR EN 14753:2008 Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru maşini şi echipamente de turnare continuă a oţelului
C SR EN 14886:2008 Maşini pentru materiale plastice şi cauciuc. Maşini de tăiat cu cuţit-bandă pentru blocuri de materiale spongioase. Cerinţe de securitate
C SR EN 14910+A1:2009 Maşini pentru grădinărit. Maşini de tăiat gazon, echipate cu motor şi cu conductor pedestru. Securitate
C SR EN 14930+A1:2009 Maşini agricole şi forestiere şi maşini pentru grădinărit. Maşini ţinute cu mâna şi cu conductor pedestru. Determinarea riscului de contact cu suprafeţele fierbinţi
C SR EN 14957+A1:2010 Maşini pentru industria alimentară. Maşini de spălat cu transportor. Cerinţe de securitate şi igienă
C SR EN 14958+A1:2009 Maşini pentru industria alimentară. Maşini de măcinat şi prelucrat făină şi griş. Cerinţe de securitate şi igienă
C SR EN 14973+A1:2008 Benzi transportoare pentru utilizare în instalaţii subterane. Cerinţe de securitate electrică şi de inflamabilitate
C SR EN ISO 14982:2009 Maşini agricole şi forestiere. Compatibilitatea electromagnetică. Metode de încercare şi criterii de acceptabilitate
C SR EN 14985:2012 Instalaţii de ridicat. Macarale rotitoare cu braţ
C SR EN 15000:2009 Securitatea cărucioarelor industriale. Cărucioare cu furcă retractabilă variabilă autopropulsate. Specificaţii, cerinţe de performanţă şi cerinţe de încercare pentru indicatoarele momentului de sarcină longitudinal şi limitatoarele momentului de sarcină longitudinal
C SR EN 15011+A1:2014 Instalaţii de ridicat. Poduri rulante şi macarale portal SR EN 15011:2011 31.08.2014
C SR EN 15027+A1:2009 Maşini de tăiat mobile de perete şi cu cablu, pentru şantier. Securitate
C SR EN 15056+A1:2009 Instalaţii de ridicat. Cerinţe pentru dispozitivele de manipulare a containerelor
C SR EN 15059+A1:2015 Echipamente pentru întreţinerea zăpezii. Cerinţe de securitate SR EN 15059:2009 29.02.2016
C SR EN 15061+A1:2009 Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru maşini şi utilaje de prelucrare a benzilor
C SR EN 15067:2008 Maşini pentru cauciuc şi materiale plastice. Maşini de fabricat saci şi pungi din folie. Cerinţe de securitate
C SR EN 15093:2009 Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru laminoare de ţevi la cald
C SR EN 15094:2009 Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru laminoarele la rece pentru produse plate
C SR EN 15095+A1:2009 Elevatoare de stocare, carusele şi rafturi mobile acţionate. Cerinţe de securitate
C SR EN 15162:2008 Maşini şi instalaţii pentru extracţia şi prelucrarea pietrei naturale. Cerinţe de securitate pentru ferăstraie alternative
C SR EN 15163:2008 Utilaje şi instalaţii de extracţie şi procesarea pietrei naturale. Securitate. Cerinţe pentru ferăstraie cu cablu diamantat
C SR EN 15164:2008 Maşini şi instalaţii pentru extracţia şi prelucrarea pietrei naturale. Securitate. Cerinţe pentru maşini de tăiat cu lanţ şi cu bandă
C SR EN 15166:2009 Maşini pentru industria alimentară. Maşini automate de despicat carcase de animale pentru măcelărie. Cerinţe de securitate şi igienă
C SR EN 15268:2009 Staţii de combustibil. Cerinţe de securitate pentru construcţia ansamblurilor de pompe submersibile
C SR EN 15503+A1:2014 Maşini pentru grădinărit. Suflătoare, aspiratoare şi aspiratoare-suflătoare pentru grădinărit. Securitate SR EN 15503:2010 30.04.2014
C SR EN 15572:2016 Maşini şi instalaţii pentru extracţia şi prelucrarea pietrelor naturale. Securitate. Cerinţe pentru maşinile de finisare a muchiilor
C SR EN 15695-1:2010 Tractoare agricole şi pulverizatoare autopropulsate. Protecţia operatorului (conductorului) contra substanţelor periculoase. Partea 1: Clasificarea cabinelor, cerinţe şi metode de încercare
C SR EN 15695-2:2010 Tractoare agricole şi pulverizatoare autopropulsate. Protecţia operatorului (conductorului) contra substanţelor periculoase. Partea 2: Filtre, cerinţe şi metode de încercare
C SR EN 15695-2:2010/AC:2011 Tractoare agricole şi pulverizatoare autopropulsate. Protecţia operatorului (conductorului) contra substanţelor periculoase. Partea 2: Filtre, cerinţe şi metode de încercare
C SR EN 15700:2012 Cerinţe de securitate pentru benzile rulante pentru sporturi de iarnă sau activităţi în timpul liber
C SR EN ISO 15744:2009 Maşini portabile neelectrice. Cod de măsurare a zgomotului. Metodă tehnică (clasa de exactitate 2)
C SR EN 15746-2+A1:2012 Aplicaţii feroviare. Cale. Utilaje de cale ferată – şosea şi echipamente asociate. Partea 2: Prescripţii generale de securitate SR EN 15746-2:2010 30.04.2012
C SR EN 15774:2011 Maşini pentru industria alimentară. Maşini pentru paste alimentare (tagliatelle, cannelloni, ravioli, tortellini, orecchiette şi gnocchi). Cerinţe de securitate şi de igienă
C SR EN 15811:2015 Maşini agricole. Protectori ficşi şi protectori cu dispozitiv de blocare sau interblocare pentru elemente mobile de transmitere a puterii SR EN 15811:2010 29.02.2016
C SR EN 15830:2012 Cărucioare de teren cu furcă retractabilă. Vizibilitate. Metode de încercare şi verificare
C SR EN 15861:2012 Maşini pentru industria alimentară. Afumătoare. Cerinţe de securitate şi igienă
C SR EN 15895:2011 Unelte portabile cu sarcină propulsată. Cerinţe de securitate. Unelte de fixare şi de marcare rezistentă
C SR EN 15949:2012 Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru laminoarele de bare, profile din oţel şi sârmă
C SR EN 15954-2:2013 Aplicaţii feroviare. Cale. Trailere şi echipamente asociate. Partea 2: Cerinţe generale de siguranţă
C SR EN 15955-2:2013 Aplicaţii feroviare. Cale. Utilaje demontabile şi echipamente asociate. Partea 2: Cerinţe generale de siguranţă
C SR EN 15997:2012 Vehicule de teren de toate tipurile (ATV – Quad). Cerinţe de securitate şi metode de încercare
C SR EN 15997:2012/AC:2012 Vehicule de teren de toate tipurile (ATV – Quad). Cerinţe de securitate şi metode de încercare
C SR EN 16005:2013 Uşi acţionate mecanic pentru pietoni. Securitate în utilizare. Cerinţe şi metode de încercare
C SR EN 16005:2013/AC:2015 Uşi acţionate mecanic pentru pietoni. Securitate în utilizare. Cerinţe şi metode de încercare
C SR EN 16029:2012 Vehicule cu motor conduse călare destinate transportului de persoane şi care nu sunt destinate utilizării pe drumuri publice. Vehicule cu motor cu două roţi şi tracţiune pe o roată. Cerinţe de securitate şi metode de încercare
C SR EN ISO 16119-1:2013 Maşini agricole şi forestiere. Cerinţe de mediu pentru maşinile de stropit. Partea 1: Generalităţi
C SR EN ISO 16119-2:2013 Maşini agricole şi forestiere. Cerinţe de mediu pentru maşinile de stropit. Partea 2: Maşini de stropit cu rampă orizontală
C SR EN ISO 16119-3:2013 Maşini agricole şi forestiere. Cerinţe de mediu pentru maşinile de stropit. Partea 3: Maşini de stropit pentru arbuşti şi culturi pomicole
C SR EN ISO 16119-4:2015 Maşini agricole şi forestiere. Cerinţe de mediu pentru maşinile de stropit. Partea 4: Maşini de stropit fixe şi semimobile
C SR EN 16191:2014 Maşini pentru executat tuneluri. Cerinţe de securitate SR EN 12336+A1:2009;
SR EN 815+A2:2009
13.02.2015
C SR EN 16203:2014 Securitatea cărucioarelor de manipulare. Încercări dinamice pentru verificarea stabilităţii laterale. Cărucioare cu furca în consolă
C SR EN 16228-1:2014 Maşini de forat şi pentru fundaţii. Securitate. Partea 1: Cerinţe comune SR EN 791+A1:2009;
SR EN 996+A3:2009
13.02.2015
C SR EN 16228-2:2014 Maşini de forat şi pentru fundaţii. Securitate. Partea 2: Maşini mobile de forat pentru geniu civil, geotehnică, forje de apă, explorarea solului, energie geotermică, minerit şi cariere SR EN 791+A1:2009;
SR EN 996+A3:2009
13.02.2015
C SR EN 16228-3:2014 Maşini de forat şi pentru fundaţii. Securitate. Partea 3: Echipamente pentru forat direcţionate orizontal (HDD) SR EN 791+A1:2009;
SR EN 996+A3:2009
13.02.2015
C SR EN 16228-4:2014 Maşini de forat şi pentru fundaţii. Securitate. Partea 4: Maşini pentru fundaţii SR EN 791+A1:2009;
SR EN 996+A3:2009
13.02.2015
C SR EN 16228-5:2014 Maşini de forat şi pentru fundaţii. Securitate. Partea 5: Maşini pentru pereţi mulaţi SR EN 791+A1:2009;
SR EN 996+A3:2009
13.02.2015
C SR EN 16228-6:2014 Maşini de forat şi pentru fundaţii. Securitate. Partea 6: Maşini pentru tratamentul solurilor prin injecţie şi maşini pentru injectarea solurilor cu jet SR EN 791+A1:2009;
SR EN 996+A3:2009
13.02.2015
C SR EN 16228-7:2014 Maşini de forat şi pentru fundaţii. Securitate. Partea 7: Echipamente auxiliare interschimbabile SR EN 791+A1:2009;
SR EN 996+A3:2009
13.02.2015
C SR EN 16230-1+A1:2015 Karturi pentru timpul liber. Partea 1: Cerinţe de securitate şi metode de încercare pentru karturi SR EN 16230-1:2013 29.02.2016
C SR EN ISO 16230-1:2016 Maşini agricole şi tractoare. Securitatea componentelor şi sistemelor electrice şi electronice de înaltă tensiune. Partea 1: Cerinţe generale
C SR EN ISO 16231-1:2013 Maşini agricole autopropulsate. Evaluarea stabilităţii. Partea 1: Principii
C SR EN ISO 16231-2:2016 Maşini agricole autopropulsate. Evaluarea stabilităţii. Partea 2: Determinarea stabilităţii statice şi proceduri de încercare
C SR EN 16246:2013 Maşini agricole. Escavatoare acţionate inversat. Securitate
C SR EN 16252:2013 Maşini de compactare pentru deşeuri sau materiale reciclabile. Prese de balotare orizontale. Cerinţe de securitate
C SR EN 16307-1+A1:2015 Cărucioare de manipulare. Cerinţe de securitate şi verificare. Partea 1: Cerinţe suplimentare pentru cărucioare de manipulare autopropulsate, altele decât cele fără conductor însoţitor, cu furcă retractabilă şi cărucioare transportoare de sarcini SR EN 16307-1:2013 29.02.2016
C SR EN 16307-5:2013 Cărucioare de manipulare. Cerinţe de securitate şi verificare. Partea 5: Cerinţe suplimentare pentru cărucioare cu conductor însoţitor
C SR EN 16307-6:2014 Cărucioare de manipulare. Cerinţe de securitate şi verificare. Partea 6: Cerinţe suplimentare pentru cărucioarele pentru sarcini şi persoane
C SR EN 16327:2014 Stingerea incendiilor. Instalaţii cu dozator în supra presiune (PPPS) şi instalaţii de spumă cu aer comprimat (CAFS)
C SR EN 16474:2015 Maşini pentru materiale plastice şi cauciuc. Maşini de vulcanizat anvelope. Cerinţe de securitate
C SR EN 16486:2014 Maşini de compactare a deşeurilor sau a materialelor reciclabile. Compactoare. Cerinţe de securitate
C SR EN 16500:2015 Maşini de compactare pentru deşeuri sau materiale reciclabile. Prese de balotare verticale. Cerinţe de securitate
C SR EN 16590-3:2014 Tractoare şi maşini agricole şi forestiere. Părţi componente ale sistemelor de comandă referitoare la securitate. Partea 3: Dezvoltare în serie, hardware şi software
C SR EN 16590-4:2014 Tractoare şi maşini agricole şi forestiere. Părţi componente ale sistemelor de comandă referitoare la securitate. Partea 4: Procedee de producţie, de funcţionare, de modificare şi de întreţinere
C SR EN ISO 18217:2016 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini de profilat. Maşini de placat muchiile acţionate cu lanţ(uri) SR EN 1218-4+A2:2009 31.03.2016
C SR EN ISO 19432:2012 Maşini şi echipamente de construcţii. Maşini portabile de tăiat cu disc, acţionate de un motor cu ardere internă. Cerinţe de securitate SR EN ISO 19432:2008 31.01.2013
C SR EN ISO 19932-1:2013 Echipamente pentru protecţia culturilor. Maşini de stropit purtate pe spate. Partea 1: Cerinţe de mediu şi de securitate
C SR EN ISO 19932-2:2013 Echipamente pentru protecţia culturilor. Maşini de stropit purtate pe spate. Partea 2: Metode de încercare
C SR EN ISO 20361:2009 Pompe şi agregate de pompare pentru lichide. Cod de încercare la zgomot. Clasele de exactitate 2 şi 3
C SR EN ISO 20361:2009/AC:2010 Pompe şi agregate de pompare pentru lichide. Cod de încercare la zgomot. Clasele de exactitate 2 şi 3
C SR EN ISO 22867:2012 Maşini forestiere şi maşini pentru grădinărit. Cod de încercare a vibraţiilor pentru maşinile portabile ţinute cu mâna echipate cu motor cu ardere internă. Vibraţii la nivelul mânerelor SR EN ISO 22867:2009 30.06.2012
C SR EN ISO 22868:2011 Maşini forestiere şi maşini de grădinărit. Cod de încercare acustică pentru maşinile portabile, ţinute cu mâna, echipate cu motor cu ardere internă. Metodă de expertiză (clasa de exactitate 2) SR EN ISO 22868:2009 30.09.2011
C SR EN ISO 23125:2015 Maşini unelte. Securitate. Maşini de strunjit SR EN ISO 23125:2010 29.02.2016
C SR EN ISO 28139:2010 Maşini agricole şi forestiere. Pulverizatoare de ceaţă purtate pe spate cu motor cu ardere internă. Cerinţe de securitate
C SR EN ISO 28881:2014 Maşini unelte. Securitate. Maşini de prelucrare prin electroeroziune SR EN 12957+A1:2009 28.02.2014
C SR EN ISO 28881:2014/AC:2014 Maşini unelte. Securitate. Maşini de prelucrare prin electroeroziune
C SR EN ISO 28927-1:2010 Maşini portabile manuale cu motor. Metode de încercare pentru evaluarea emisiei de vibraţii. Partea 1: Maşini de polizat verticale şi înclinate
C SR EN ISO 28927-2:2010 Maşini portabile manuale cu motor. Metode de încercare pentru evaluarea emisiei de vibraţii. Partea 2: Maşini de înşurubat tip cheie, tip piuliţă şi tip şurubelniţă
C SR EN ISO 28927-3:2010 Maşini portabile manuale cu motor. Metode de încercare pentru evaluarea emisiei de vibraţii. Partea 3: Maşini de lustruit şi maşini de şlefuit rotative, orbitale şi orbitale speciale
C SR EN ISO 28927-4:2011 Maşini portabile manuale cu motor. Metode de încercare pentru evaluarea emisiei de vibraţii. Partea 4: Polizoare cu profil drept
C SR EN ISO 28927-5:2010 Maşini portabile manuale cu motor. Metode de încercare pentru evaluarea emisiei de vibraţii. Partea 5: Maşini de găurit şi maşini de găurit cu percuţie
C SR EN ISO 28927-5:2010/A1:2016 Maşini portabile manuale cu motor. Metode de încercare pentru evaluarea emisiei de vibraţii. Partea 5: Maşini de găurit şi maşini de găurit cu percuţie 31.03.2016
C SR EN ISO 28927-6:2010 Maşini portabile manuale cu motor. Metode de încercare pentru evaluarea emisiei de vibraţii. Partea 6: Maşini de tasat
C SR EN ISO 28927-7:2010 Maşini portabile manuale cu motor. Metode de încercare pentru evaluarea emisiei de vibraţii. Partea 7: Maşini de tăiat prin ronţăire şi maşini tip foarfecă
C SR EN ISO 28927-8:2010 Maşini portabile manuale cu motor. Metode de încercare pentru evaluarea emisiei de vibraţii. Partea 8: Maşini tip ferăstrău, maşini de lustruit şi maşini de pilit alternative şi maşini tip ferăstrău oscilant sau rotativ
C SR EN ISO 28927-9:2010 Maşini portabile manuale cu motor. Metode de încercare pentru evaluarea emisiei de vibraţii. Partea 9: Maşini de curăţat-debavurat şi maşini de curăţat cu ace
C SR EN ISO 28927-10:2011 Maşini portabile manuale cu motor. Metode de încercare pentru evaluarea emisiei de vibraţii. Partea 10: Maşini de găurit cu percuţie, ciocane rotopercutoare şi ciocane demolatoare
C SR EN ISO 28927-11:2011 Maşini portabile manuale cu motor. Metode de încercare pentru evaluarea emisiei de vibraţii. Partea 11: Ciocane de spart piatra
C SR EN ISO 28927-12:2013 Maşini portabile manuale cu motor. Metode de încercare pentru evaluarea emisiei de vibraţii. Partea 12: Maşini de polizat pentru matriţerie
A SR EN 60519-1:2015 Securitatea în instalaţiile electrotermice. Partea 1: Cerinţe generale
A EN 62841-1:2015 programat sa fie adoptat in 06.2016 Unelte electrice portabile cu motor, unelte şi maşini pentru grădină şi gazon transportabile. Securitate. Partea 1: Cerinţe generale SR EN 61029-1:2009;
SR EN 61029-1:2009/A11:2011;
SR EN 61029-1:2009/AC:2013;
SR EN 60745-1:2009;
SR EN 60745-1:2009/A11:2011;
SR EN 60335-1:2012;
SR EN 60335-1:2012/A11:2015
22.02.2016
B SR EN 60204-1:2007 Securitatea maşinilor. Echipamentul electric al maşinilor. Partea 1: Cerinţe generale
B SR EN 60204-1:2007/A1:2009 Securitatea maşinilor. Echipamentul electric al maşinilor. Partea 1: Cerinţe generale 01.02.2012
B SR EN 60204-1:2007/AC:2013 Securitatea maşinilor. Echipamentul electric al maşinilor. Partea 1: Cerinţe generale
B SR EN 60204-11:2002 Securitatea maşinilor. Echipamentul electric al maşinilor. Partea 11: Cerinţe pentru echipamente IT care funcţionează la tensiuni mai mari de 1000 V c.a. sau 1500 V c.c. şi care nu depăşesc 36 kV
B SR EN 60204-11:2002/AC:2013 Securitatea maşinilor. Echipamentul electric al maşinilor. Partea 11: Cerinţe pentru echipamente IT care funcţionează la tensiuni mai mari de 1000 V c.a. sau 1500 V c.c. şi care nu depăşesc 36 kV
B SR EN 60204-32:2009 Securitatea maşinilor. Echipamentul electric al maşinilor. Partea 32: Cerinţe pentru instalaţiile de ridicat
B SR EN 60204-33:2012 Securitatea maşinilor. Echipamentul electric al maşinilor. Partea 33: Cerinţe pentru echipamentele de fabricare a semiconductoarelor
B SR EN 61310-1:2008 Securitatea maşinilor. Indicare, marcare şi manevrare. Partea 1: Cerinţe pentru semnale vizuale, acustice şi tactile
B SR EN 61310-2:2008 Securitatea maşinilor. Indicare, marcare şi manevrare. Partea 2: Cerinţe pentru marcare
B SR EN 61310-3:2008 Securitatea maşinilor. Indicare, marcare şi manevrare. Partea 3: Cerinţe pentru amplasarea şi funcţionarea organelor de comandă
B SR EN 61496-1:2014 Securitatea maşinilor. Echipamente de protecţie electrosensibile. Partea 1: Cerinţe generale şi încercări SR EN 61496-1:2004;
SR EN 61496-1:2004/A1:2009
10.05.2015
B SR EN 61800-5-2:2008 Acţionări electrice de putere cu viteză variabilă. Partea 5-2: Cerinţe de securitate în funcţionare
B SR EN 62061:2005 Securitatea maşinilor. Securitatea funcţională a sistemelor de comandă electrice, electronice şi electronice programabile de securitate
B SR EN 62061:2005/A1:2013 Securitatea maşinilor. Securitatea funcţională a sistemelor de comandă electrice, electronice şi electronice programabile de securitate 18.12.2015
B EN 62061:2005/A2:2015 programat sa fie adoptat in 04.2016 Safety of machinery – Functional safety of safety-related electrical, Electronic and programmable electronic control systems 31.07.2018
B SR EN 62061:2005/AC:2013 Securitatea maşinilor. Securitatea funcţională a sistemelor de comandă electrice, electronice şi electronice programabile de securitate
C EN 50223:2015 programat sa fie adoptat in 03.2016 Echipamente fixe pentru aplicarea electrostatică a scamelor inflamabile. Cerinţe de securitate SR EN 50223:2011 13.04.2018
C SR EN 50348:2010 Echipament staţionar de aplicare electrostatică a materialelor lichide de acoperire neinflamabile. Cerinţe de securitate
C SR EN 50348:2010/AC:2013 Echipament staţionar de aplicare electrostatică a materialelor lichide de acoperire neinflamabile. Cerinţe de securitate
C SR EN 50434:2015 Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Prescripţii particulare pentru maşini de tocat/mărunţit alimentate de la reţeaua electrică
C SR EN 50569:2014 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Prescripţii particulare pentru storcătoare centrifugale pentru uz comercial
C SR EN 50570:2014 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Prescripţii particulare pentru uscătoare de rufe cu tambur pentru uz comercial
C SR EN 50571:2014 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Prescripţii particulare pentru maşini de spălat rufe pentru uz comercial
C SR EN 50580:2012 Securitatea uneltelor electrice cu motor portabile. Prescripţii particulare pentru pistoale de pulverizat
C SR EN 50580:2012/A1:2014 Securitatea uneltelor electrice cu motor portabile. Prescripţii particulare pentru pistoale de pulverizat 22.07.2016
C SR EN 50636-2-91:2014 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-91: Prescripţii particulare pentru maşini de tuns gazonul şi maşini de bordurat gazonul portabile şi conduse din mers
C SR EN 50636-2-92:2014 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-92: Prescripţii particulare pentru grape cu cuţite şi prăşitoare pentru gazon alimentate de la reţeaua electrică şi conduse din mers
C SR EN 50636-2-94:2014 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-94: Prescripţii particulare pentru maşini de tuns gazonul de tip foarfece
C SR EN 50636-2-100:2014 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-100: Prescripţii particulare pentru suflante, aspiratoare şi suflante cu aspirare portabile, pentru grădină, alimentate de la reţeaua electrică
C SR EN 50636-2-107:2015 Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-107: Prescripţii particulare pentru cositoare de gazon tip robot cu alimentare electrică de la baterie
C SR EN 60204-31:2014 Securitatea maşinilor. Echipamentul electric al maşinilor. Partea 31: Cerinţe particulare de securitate şi CEM pentru maşinile, unităţile şi sistemele de cusut
C SR EN 60335-1:2012 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 1: Prescripţii generale SR EN 60335-1:2003;
SR EN 60335-1:2003/A1:2005;
SR EN 60335-1:2003/A2:2007;
SR EN 60335-1:2003/A11:2004;
SR EN 60335-1:2003/A12:2006;
SR EN 60335-1:2003/A13:2009;
SR EN 60335-1:2003/A14:2010;
SR EN 60335-1:2003/A15:2012
21.11.2014
C SR EN 60335-1:2012/A11:2015 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 1: Prescripţii generale 29.02.2016
C SR EN 60335-1:2012/AC:2014 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 1: Prescripţii generale
C SR EN 60335-2-23:2004 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-23: Prescripţii particulare pentru aparate de îngrijit pielea sau părul
C SR EN 60335-2-23:2004/A2:2015 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-23: Prescripţii particulare pentru aparate de îngrijit pielea sau părul 29.09.2017
C SR EN 60335-2-36:2004 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-36: Prescripţii particulare pentru maşini de gătit, cuptoare, plite şi ochiuri de plită electrice pentru utilizare comercială
C SR EN 60335-2-36:2004/A11:2012 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-36: Prescripţii particulare pentru maşini de gătit, cuptoare, plite şi ochiuri de plită electrice pentru utilizare comercială 13.02.2015
C SR EN 60335-2-37:2004 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-37: Prescripţii particulare pentru aparate electrice de prăjit pentru uz comercial
C SR EN 60335-2-37:2004/A11:2012 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-37: Prescripţii particulare pentru aparate electrice de prăjit pentru uz comercial 13.02.2015
C SR EN 60335-2-40:2004 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-40: Prescripţii particulare pentru pompe de căldură, aparate de aer condiţionat şi dezumidificatoare
C SR EN 60335-2-40:2004/A1:2006 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-40: Prescripţii particulare pentru pompe de căldură, aparate de aer condiţionat şi dezumidificatoare 28.11.2013
C SR EN 60335-2-40:2004/A11:2005 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-40: Prescripţii particulare pentru pompe de căldură, aparate de aer condiţionat şi dezumidificatoare 28.11.2013
C SR EN 60335-2-40:2004/A12:2005 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-40: Prescripţii particulare pentru pompe de căldură, aparate de aer condiţionat şi dezumidificatoare 28.11.2013
C SR EN 60335-2-40:2004/A13:2012 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-40: Prescripţii particulare pentru pompe de căldură, aparate de aer condiţionat şi dezumidificatoare 11.07.2014
C SR EN 60335-2-40:2004/A2:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-40: Prescripţii particulare pentru pompe de căldură electrice, aparate de aer condiţionat şi dezumidificatoare 28.11.2013
C SR EN 60335-2-40:2004/AC:2014 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-40: Prescripţii particulare pentru pompe de căldură, aparate de aer condiţionat şi dezumidificatoare
C SR EN 60335-2-42:2004 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-42: Prescripţii particulare pentru cuptoare electrice cu convecţie forţată, aparate electrice de gătit cu aburi şi cuptoare combinate aburi-convecţie electrice de uz comercial
C SR EN 60335-2-42:2004/A11:2012 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-42: Prescripţii particulare pentru cuptoare electrice cu convecţie forţată, aparate de gătit cu aburi electrice şi cuptoare combinate aburi-convecţie electrice de uz comercial 13.02.2015
C SR EN 60335-2-42:2004/AC:2013 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-42: Prescripţii particulare pentru cuptoare electrice cu convecţie forţată, aparate electrice de gătit cu aburi şi cuptoare combinate aburi-convecţie electrice de uz comercial
C SR EN 60335-2-47:2004 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-47: Prescripţii particulare pentru marmite electrice de uz comercial
C SR EN 60335-2-47:2004/A11:2012 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-47: Prescripţii particulare pentru marmite electrice de uz comercial 13.02.2015
C SR EN 60335-2-47:2004/AC:2013 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-47: Prescripţii particulare pentru marmite electrice de uz comercial
C SR EN 60335-2-48:2004 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-48: Prescripţii particulare pentru grătare şi prăjitoare de pâine electrice de uz comercial
C SR EN 60335-2-48:2004/A11:2012 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-48: Prescripţii particulare pentru grătare şi prăjitoare de pâine electrice de uz comercial 13.02.2015
C SR EN 60335-2-49:2004 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-49: Prescripţii particulare pentru aparate electrice de uz comercial pentru menţinerea la cald a alimentelor şi a veselei
C SR EN 60335-2-49:2004/A11:2012 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-49: Prescripţii particulare pentru aparate electrice de uz comercial pentru menţinerea la cald a alimentelor şi a veselei 13.02.2015
C SR EN 60335-2-49:2004/AC:2013 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-49: Prescripţii particulare pentru aparate electrice de uz comercial pentru menţinerea la cald a alimentelor şi a veselei
C SR EN 60335-2-65:2004 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-65: Prescripţii particulare pentru epuratoare de aer
C SR EN 60335-2-65:2004/A11:2013 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-65: Prescripţii particulare pentru epuratoare de aer 13.02.2015
C SR EN 60335-2-67:2013 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-67: Prescripţii particulare pentru maşini de tratat podele, pentru uz comercial SR EN 60335-2-67:2009 03.05.2015
C SR EN 60335-2-68:2013 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-68: Prescripţii particulare pentru maşini de curăţat prin pulverizare şi aspirare, pentru uz comercial SR EN 60335-2-68:2009 03.05.2015
C SR EN 60335-2-69:2013 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-69: Prescripţii particulare pentru aspiratoare care funcţionează în prezenţa apei sau uscat, care includ perii cu motor, pentru uz comercial SR EN 60335-2-69:2009 28.03.2015
C SR EN 60335-2-72:2013 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-72: Prescripţii particulare pentru maşini de tratat podele, cu sau fără mecanism de tracţiune, pentru uz comercial SR EN 60335-2-72:2009 03.05.2015
C SR EN 60335-2-77:2011 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-77: Prescripţii particulare pentru cositori de gazon alimentate electric şi conduse de operator pedestru
C SR EN 60335-2-79:2013 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-79: Prescripţii particulare pentru aparate de curăţat la înaltă presiune şi aparate de curăţat cu abur SR EN 60335-2-79:2009 03.04.2015
C SR EN 60335-2-95:2015 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-95: Prescripţii particulare pentru mecanisme de acţionarea uşilor de garaj cu deschidere verticală, pentru utilizare rezidenţială
C EN 60335-2-95:2015/A1:2015 programat sa fie adoptat in 05.2016 Aparate electrice pentru utilizare casnică şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-95: Prescripţii particulare pentru mecanisme de acţionarea uşilor de garaj cu deschidere verticală, pentru utilizare rezidenţială 15.06.2018
C SR EN 60335-2-97:2007 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-97: Prescripţii particulare pentru mecanisme de acţionare a obloanelor, copertinelor, jaluzelelor şi echipamente de rulare similare
C SR EN 60335-2-97:2007/A12:2015 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-97: Prescripţii particulare pentru mecanisme de acţionare a obloanelor, copertinelor, jaluzelelor şi echipamente de rulare similare 29.09.2017
C SR EN 60335-2-103:2015 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-103: Prescripţii particulare pentru mecanisme de acţionare porţi, uşi şi ferestre
C SR EN 60745-2-1:2011 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-1: Prescripţii particulare pentru maşini de găurit şi maşini de găurit cu percuţie
C SR EN 60745-2-3:2011 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-3: Prescripţii particulare pentru polizoare, maşini de lustruit şi maşini de şlefuit cu disc
C SR EN 60745-2-3:2011/A11:2015 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-3: Prescripţii particulare pentru polizoare, maşini de lustruit şi maşini de şlefuit cu disc 21.04.2016
C SR EN 60745-2-3:2011/A12:2015 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-3: Prescripţii particulare pentru polizoare, maşini de lustruit şi maşini de şlefuit cu disc 17.11.2017
C SR EN 60745-2-3:2011/A2:2014 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-3: Prescripţii particulare pentru polizoare, maşini de lustruit şi maşini de şlefuit cu disc 25.02.2016
C SR EN 60745-2-6:2011 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-6: Prescripţii particulare pentru ciocane
C SR EN 60745-2-8:2009 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-8: Prescripţii particulare pentru foarfece de tăiat tabla şi maşini de ştanţat
C SR EN 60745-2-11:2011 Unelte electrice cu motor portabile. Partea 2-11: Prescripţii particulare pentru ferăstraie alternative (ferăstraie cu ghidare şi ferăstraie sabie)
C SR EN 60745-2-12:2009 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-12: Prescripţii particulare pentru vibratoare de beton
C SR EN 60745-2-13:2009 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-13: Prescripţii particulare pentru ferăstraie cu lanţ
C SR EN 60745-2-13:2009/A1:2011 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-13: Prescripţii particulare pentru ferăstraie cu lanţ 01.12.2013
C SR EN 60745-2-14:2009 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-14: Prescripţii particulare pentru rindele
C SR EN 60745-2-14:2009/A2:2011 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-14: Prescripţii particulare pentru rindele 01.06.2013
C SR EN 60745-2-15:2009 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-15: Prescripţii particulare pentru maşini de tăiat gard viu
C SR EN 60745-2-15:2009/A1:2010 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-15: Prescripţii particulare pentru maşini de tăiat gard viu 28.11.2013
C SR EN 60745-2-16:2011 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-16: Prescripţii particulare pentru maşini de capsat
C SR EN 60745-2-17:2011 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-17: Prescripţii particulare pentru rindele de adâncime şi maşini de rectificat
C SR EN 60745-2-18:2010 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-18: Prescripţii particulare pentru maşini de nituit
C SR EN 60745-2-19:2009 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-19: Prescripţii particulare pentru maşini de mortezat
C SR EN 60745-2-19:2009/A1:2011 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-19: Prescripţii particulare pentru maşini de mortezat 01.06.2013
C SR EN 60745-2-20:2009 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-20: Prescripţii particulare pentru ferăstraie cu bandă
C SR EN 60745-2-21:2010 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-21: Prescripţii particulare pentru maşini de desfundat ţevi de scurgere
C SR EN 60745-2-21:2010/A1:2011 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-21: Prescripţii particulare pentru maşini de desfundat ţevi de scurgere 01.12.2013
C SR EN 60745-2-22:2012 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-22: Prescripţii particulare pentru maşini de debitat cu disc
C SR EN 60745-2-22:2012/A11:2013 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-22: Prescripţii particulare pentru maşini de debitat cu disc 17.12.2015
C SR EN 60745-2-23:2013 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-23: Prescripţii particulare pentru polizoare de matriţerie şi unelte rotative mici
C SR EN 60947-5-3:2014 Aparataj de joasă tensiune. Partea 5-3: Aparate şi elemente de comutaţie pentru circuite de comandă. Prescripţii pentru dispozitive de detectare de proximitate cu comportare definită în condiţii de defect (PDDB)
C SR EN 60947-5-5:2002 Aparataj de joasă tensiune. Partea 5-5: Aparate şi elemente de comutaţie pentru circuite de comandă. Aparat electric de oprire de urgenţă cu zăvorâre mecanică
C SR EN 60947-5-5:2002/A1:2005 Aparataj de joasă tensiune. Partea 5-5: Aparate şi elemente de comutaţie pentru circuite de comandă. Aparat electric de oprire de urgenţă cu zăvorâre mecanică 28.11.2013
C SR EN 60947-5-5:2002/A11:2013 Aparataj de joasă tensiune. Partea 5-5: Aparate şi elemente de comutaţie pentru circuite de comandă. Aparat electric de oprire de urgenţă cu zăvorâre mecanică 03.12.2015
C SR EN 61029-2-3:2012 Securitatea uneltelor electrice cu motor transportabile. Partea 2-3: Prescripţii particulare pentru maşini de rindeluit şi raboteze
C SR EN 61029-2-4:2011 Securitatea uneltelor electrice cu motor transportabile. Partea 2-4: Prescripţii particulare pentru polizoare de banc
C SR EN 61029-2-5:2012 Securitatea uneltelor electrice cu motor transportabile. Partea 2-5: Prescripţii particulare pentru ferăstraie cu bandă
C SR EN 61029-2-5:2012/A11:2015 Securitatea uneltelor electrice cu motor transportabile. Partea 2-5: Prescripţii particulare pentru ferăstraie cu bandă 01.12.2016
C SR EN 61029-2-8:2010 Securitatea uneltelor electrice cu motor transportabile. Partea 2-8: Prescripţii particulare pentru maşini de frezat lemn cu un singur arbore vertical
C SR EN 61029-2-9:2013 Securitatea uneltelor electrice cu motor transportabile. Partea 2-9: Prescripţii particulare pentru ferăstraie unghiulare SR EN 61029-2-9:2010 03.09.2015
C SR EN 61029-2-9:2013/A11:2014 Securitatea uneltelor electrice cu motor transportabile. Partea 2-9: Prescripţii particulare pentru ferăstraie unghiulare 12.08.2016
C SR EN 61029-2-10:2010 Securitatea uneltelor electrice cu motor transportabile. Partea 2-10: Prescripţii particulare pentru maşini de polizat prin tăiere
C SR EN 61029-2-10:2010/A11:2014 Securitatea uneltelor electrice cu motor transportabile. Partea 2-10: Prescripţii particulare pentru maşini de polizat prin tăiere 22.07.2016
C SR EN 61029-2-11:2013 Securitatea uneltelor electrice cu motor transportabile. Partea 2-11: Prescripţii particulare pentru ferăstraie combinate unghiulare şi de banc SR EN 61029-2-11:2010 03.09.2015
C SR EN 61029-2-11:2013/A11:2014 Securitatea uneltelor electrice cu motor transportabile. Partea 2-11: Prescripţii particulare pentru ferăstraie combinate unghiulare şi de banc 12.08.2016
C SR EN 61029-2-12:2011 Securitatea uneltelor electrice cu motor transportabile. Partea 2-12: Prescripţii particulare pentru maşini de filetat
C SR EN 62841-2-2:2015 Unelte electrice portabile cu motor, unelte transportabile şi maşini pentru grădină şi gazon. Securitate. Partea 2-2: Prescripţii particulare pentru şurubelniţe şi chei cu percuţie, portabile SR EN 60745-2-2:2011 21.08.2019
C SR EN 62841-2-4:2015 Unelte electrice portabile cu motor, unelte transportabile şi maşini pentru grădină şi gazon. Securitate. Partea 2-4: Prescripţii particulare pentru maşini de şlefuit şi maşini de lustruit portabile, altele decât cele cu disc SR EN 60745-2-4:2010;
SR EN 60745-2-4:2010/A11:2012
21.08.2019
C SR EN 62841-2-5:2015 Unelte electrice portabile cu motor, unelte transportabile şi maşini pentru grădină şi gazon. Securitate. Partea 2-5: Prescripţii particulare pentru ferăstraie circulare portabile SR EN 60745-2-5:2011 21.08.2019
C SR EN 62841-2-9:2015 Unelte electrice portabile cu motor, unelte transportabile şi maşini pentru grădină şi gazon. Securitate. Partea 2-9: Prescripţii particulare pentru maşini de găurit şi maşini de filetat portabile SR EN 60745-2-9:2010 21.08.2019
C SR EN 62841-3-1:2015 Unelte electrice portabile cu motor, unelte şi maşini pentru grădină şi gazon transportabile. Securitate. Partea 3-1: Prescripţii particulare pentru ferăstraie circulare cu batiu transportabile SR EN 61029-2-1:2013 21.08.2019
C SR EN 62841-3-6:2015 Unelte electrice portabile cu motor, unelte transportabile şi maşini pentru grădină şi gazon. Securitate. Partea 3-6: Prescripţii particulare pentru maşini de găurit cu diamant, transportabile, cu sistem lichid SR EN 61029-2-6:2011 21.08.2019
C SR EN 62841-3-6:2015/AC:2015 Unelte electrice portabile cu motor, unelte transportabile şi maşini pentru grădină şi gazon. Securitate. Partea 3-6: Prescripţii particulare pentru maşini de găurit cu diamant, transportabile, cu sistem lichid