2004/22/EEC

Standarde române care adoptată standarde europene armonizate privind instrumentele de
măsurat sub incidenţa directivei MID 2004/22/EC în conformitate cu OJ C 218 din 2012-07-24
Indicativ standard Titlu standard Standard înlocuit Data încetării prezumţiei de conformitate a standardului înlocuit
SR EN 1359:2004 Contoare de gaz. Contoare de gaz cu membrană
SR EN 1359:2004/A1:2006 Contoare de gaz. Contoare de gaz cu membrană
SR EN 1434-1:2007 Contoare de energie termică. Partea 1: Prevederi generale
SR EN 1434-2:2007 Contoare de energie termică. Partea 2: Prevederi constructive
SR EN 1434-2:2007/AC:2008 Contoare de energie termică. Partea 2: Prevederi constructive
SR EN 1434-4:2007 Contoare de energie termică. Partea 4: Încercări în vederea aprobării de model
SR EN 1434-4:2007/AC:2008 Contoare de energie termică. Partea 4: Încercări în vederea aprobării de model
SR EN 1434-5:2007 Contoare de energie termică. Partea 5: Încercări de verificare iniţială
SR EN 12261:2003 Contoare de gaz. Contoare de gaz cu turbină
SR EN 12261:2003/A1:2006 Contoare de gaz. Contoare de gaz cu turbină
SR EN 12261:2003/AC:2004 Contoare de gaz. Contoare de gaz cu turbină
SR EN 12405-1+A2:2011 Contoare de gaz. Dispozitive de conversie. Partea 1: Conversie a volumului de gaz SR EN 12405-1:2005 31.10.2011
SR EN 12480:2002 Contoare de gaz. Contoare de gaz cu pistoane rotative
SR EN 12480:2002/A1:2006 Contoare de gaz. Contoare de gaz cu pistoane rotative
SR EN 14154-1+A2:2011 Contoare de apă. Partea 1: Cerinţe generale SR EN 14154-1+A1:2007 31.10.2011
SR EN 14154-2+A2:2011 Contoare de apă. Partea 2: Instalare şi condiţii de utilizare SR EN 14154-2+A1:2007 31.10.2011
SR EN 14154-3+A2:2011 Contoare de apă. Partea 3: Metode şi echipament de încercare SR EN 14154-3+A1:2007 31.10.2011
SR EN 14236:2007 Contoare de gaz de uz casnic cu ultrasunete
SR EN 50470-1:2007 Echipamente de măsurare a energiei electrice (c.a.). Partea 1: Prescripţii generale, încercări şi condiţii de încercare. Echipament pentru măsurare (clase de exactitate A, B şi C)
SR EN 50470-2:2007 Echipamente de măsurare a energiei electrice (c.a.). Partea 2: Prescripţii particulare. Echipamente electromecanice pentru măsurarea energiei active (clase de exactitate A şi B)
SR EN 50470-3:2007 Echipamente de măsurare a energiei electrice (c.a.). Partea 3: Prescripţii particulare. Echipamente statice pentru măsurarea energiei active (clase de exactitate A, B şi C)
SR EN 62058-11:2011 Echipament pentru măsurarea energiei electrice (c.a). Inspecţie de recepţie. Partea 11: Metode generale pentru inspecţia de recepţie
SR EN 62058-21:2011 Echipamente de măsurare a energiei electrice (c.a). Control de recepţie. Partea 21: Prescripţii particulare pentru contoare electromecanice de energie electrică activă (clase 0,5, 1 şi 2 şi indici de clasă A şi B)
SR EN 62058-31:2011 Echipamente de măsurare a energiei electrice (c.a). Control de recepţie. Partea 31: Prescripţii particulare pentru contoare statice de energie activă (clase 0,2 S, 0,5 S, 1 şi 2 şi indici de clasă A, B şi C)
SR EN 62059-32-1:2012 Echipamente de măsurare a energiei electrice. Siguranţă în funcţionare. Partea 32-1: Durabilitate. Control al stabilităţii caracteristicilor metrologice la aplicarea unei temperaturi ridicate