Drepturi de autor

Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale defineşte proprietatea intelectuală drept „orice creaţie a minţii umane”.

Opera de creaţie originală, exprimată într-o formă concretă, susceptibilă de a fi percepută, reprezintă obiect al proprietăţii intelectuale din momentul elaborării ei.

Drepturile de autor garantează recunoaşterea şi protejarea proprietăţii intelectuale în condiţiile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

…ce trebuie să ştim?

Intenţionat sau nu, oamenii încalcă deseori aceste drepturi prin reproduceri, distribuiri, traduceri sau orice alte utilizări neautorizate.

Protecţia proprietăţii intelectuale prin drepturi de autor asigură recunoaşterea şi remunerarea corespunzătoare a autorului în vederea stimulării creaţiei.

Copierea şi distribuirea neautorizată reprezintă o încălcare a legii şi moralei, fie că priveşte un bun material sau o creaţie intelectuală.      

Întrebări frecvente …

 • Ce legătură există între drepturile de autor şi standarde?

Standardele sunt lucrări elaborate de către mai mulţi experţi în cadrul comitetelor tehnice (CT) sub iniţiativa şi responsabilitatea organismului de standardizare, care le şi publică. Ele reflectă experienţa şi cunoştinţele celor participanţi la elaborare şi încorporează contribuţia intelectuală a fiecăruia. Prin urmare, standardele sunt creaţii – sub forma documentaţiilor ştiinţifice – protejate prin drepturi de autor încă din fază de proiect.

 • Cui aparţin drepturile de autor asupra standardelor?

Standardele și publicațiile standardizării sunt protejate de dreptul de autor. În calitate de organism național de standardizare, ASRO este titularul drepturilor de autor asupra standardelor române și urmărește respectarea drepturilor de autor asupra standardelor europene și internaționale în România.

 • Cum putem utiliza standardele în aceste condiţii ?

Standardele sunt elaborate pentru a fi aplicate!

Standardele și publicațiile standardizării sunt protejate de dreptul de autor. În calitate de organism național de standardizare, ASRO este titularul drepturilor de autor asupra standardelor române și urmărește respectarea drepturilor de autor asupra standardelor europene și internaționale în România.

 • Care sunt încălcările drepturilor de autor asupra standardelor?

Orice reproducere sau copie neautorizată, distribuire de standarde, traducere sau crearea unei opere derivate fără acordul scris prealabil al ASRO reprezintă o încălcare a drepturilor de autor. Legea le califică drept contravenţii sau infracţiuni, după caz.

 • Există şi sancţiuni?

Potrivit recentelor modificări ale Legii nr. 8/1996, amenzile pentru astfel de încălcări au fost considerabil mărite, mergându-se chiar până la sancţiuni privative de libertate. Amenzile şi celelalte sancţiuni se aplică în egală măsură persoanelor fizice şi persoanelor juridice, concomitent cu distrugerea echipamentelor şi a mijloacelor utilizate pentru săvârşirea actului ilicit.

 • Ce înseamnă reproducere neautorizată?

Orice copie a unui standard sau a unei părţi dintr-un standard, pe hârtie sau în format electronic, ori prin includerea unor pasaje în cadrul unei publicaţii, fără acordul scris prealabil al ASRO constituie reproducere neautorizată.

 • Ce înseamnă operă derivată?

Lucrarea elaborată pe baza operei originale – standardul – constituie o operă derivată. Astfel sunt considerate traducerile de standarde, crearea de colecţii (electronice sau pe hârtie) sau orice adaptări care au la bază opera originală. Realizarea operelor derivate se face numai cu acordul titularului drepturilor de autor.

 • Cum pot să fac mai multe copii ale unui standard, pe care l-am cumpărat, fără să încalc drepturile de autor?

… Nimic mai simplu …

Trimiteţi, în atenţia Serviciului Vânzări din cadrul ASRO, o solicitare scrisă care să cuprindă:

 • numele/denumirea, adresa/sediul şi alte date de identificare ale persoanei fizice/juridice solicitante;
 • indicativul, numărul şi denumirea standardului/lor (indicarea exactă a pasajului) a cărui reproducere este solicitată;
 • numărul şi data facturii prin care a fost achiziţionat standardul/standardele;
 • indicarea materialului care urmează să cuprindă reproducerea, scopul şi condiţiile de difuzarea (preţ şi cantitate).

Solicitarea dvs. se înregistrează şi în termen de 3 zile lucrătoare primiţi răspunsul. Acordul de licenţă al ASRO – condiţie esenţială, prevăzută de lege art. 8 alin. 2 din Legea 163/2015 – privind standardizarea națională – poartă numărul de înregistrare în Registrul Licenţelor ASRO şi prevede condiţiile de realizare a reproducerii autorizate.

 • Trebuie să plătesc vreun comision?

Există cazuri când nu se plăteşte nici un comision. De cele mai multe ori însă, comisioanele variază în funcţie de preţul standardului/lor achiziţionate şi scopul reproducerilor solicitate. Structura comisioanelor pe care le percepem este flexibilă, adaptându-se solicitării dvs.

 • Cum procedez dacă am copii neautorizate ale standardelor şi vreau să intru în legalitate?

Toţi cei care se află în posesia unei copii neautorizate (fără acordul ASRO) pot să intre în legalitate declarând copiile pe care le au, plătind comisionul aprobat şi primind un număr din Registrul Licenţelor ASRO pe care îl vor aplica pe copia declarată.

SOLICITAŢI ÎNSCRIEREA ÎN REGISTRUL LICENŢELOR ASRO!

Nu uitaţi: copia neautorizată pune la îndoială integritatea standardului obţinut şi legalitatea activităţii pe care o desfăşuraţi!

Reproducerea integrală sau efectuarea unei copii după un standard achiziționat se poate face numai pentru uzul intern al utilizatorului. În cazul reproducerilor integrale de standarde numărul de licență va fi înscris în clar pe copia autorizata, alături de sintagma „uz intern” și numele persoanei fizice/juridice solicitante. Prețul unei licențe de reproducere este de:

 • 30% din prețul standardului achiziționat pentru copia efectuată de persoana fizica/juridica solicitantă;
 • 40% din prețul standardului achiziționat pentru copia efectuată de ASRO la solicitarea unei persoane fizice/juridice;


Plata dreptului de autor va fi diferită, de la caz la caz.  

Standardele internaționale, europene sau străine adoptate ca standarde române fără elaborarea versiunii oficiale în limba română, sau neadoptate ca standarde române nu pot fi traduse pentru a fi comunicate public sau pentru a se constitui parte a unor opere derivate, cum ar fi: cursuri de formare profesională, baze de date, publicații și documentații de specialitate. Pentru traducerea acestora apelați la serviciul de traduceri al ASRO (vanzari@asro.ro).

Este interzisă difuzarea standardelor, în orice formă, prin orice mijloace, gratuit sau contra cost.  Orice autorizare a difuzării de standarde naționale și/sau de publicații ale ASRO constituie obiectul unui contract distinct.

Respectarea drepturilor de autor asupra standardelor nu afectează libera lor utilizare și aplicare. Standarde se pot utiliza pentru: documentare și informare, implementare în cadrul organizației, aplicare în producție și în procesele din cadrul organizației, ca referențial într-un contract, procedură ori alt fel de documentație.

Nerespectarea drepturilor de autor asupra standardelor, conduce la aplicarea sancțiunilor prevăzute de legislația în vigoare.

Pentru mai multe detalii adresaţi-vă la:

Telefon. 0374.999.188
E-mail:vanzari@asro.ro