Despre noi

Organizare

Organismul naţional de standardizare – ASRO
este o asociaţie, persoană juridică româna de drept privat, de interes public, fără scop lucrativ, neguvernamentală şi apolitică care funcționează în baza prevederilor Legii nr. 163/2015 privind standardizarea naţională şi Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.

Principalele atribuţii: 

 • Stabilirea principiilor şi metodologiei standardizării naţionale
 • Elaborarea şi aprobarea standardelor naţionale şi participarea la activitatea de standardizare europeana şi internaţională
 • Gestionarea fondului documentar de standarde şi publicaţii din domeniul standardizării naţionale şi internaţionale
 • Asigurarea informării publice în domeniul standardizării naţionale
 • Editarea, publicarea şi difuzarea standardelor şi a publicaţiilor standardizării
 • Reprezintă ISO şi IEC în România şi apără drepturile de autor asupra standardelor internaţionale adoptate
 • Oferirea de produse şi servicii utilizatorilor de standarde în scopul satisfacerii necesităţilor acestora
  Promovarea respectării dreptului de copyright asupra standardelor europene adoptate
 • ASRO acordă la cerere mărcile naţionale de conformitate SR (conformitatea cu standardele române de produs) şi SR-S (conformitatea cu standardele române de securitate)

La nivel european activitatea de standardizare este reglementată de Regulamentul 1025_2012

ASRO este membru cu drepturi depline la:  

CEN – Comitetul European de Standardizare (01.01.2006) şi

CENELEC – Comitetul European pentru Standardizare în domeniul Electrotehnicii (01.02.2006)

ETSI – Institutul European de Standardizare în domeniul Telecomunicaţiilor (2005) la Categoria NSO – Organisme naţionale de standardizare.

iar la nivel internaţional la:

ISO – Organizatia Internaţională de Standardizare (1950)

IEC -Comisia Electrotehnica Internaţională (1920)

ASRO este reprezentată în:

 • Adunările Generale CEN şi CENELEC de către: Gheorghe Ţucu – Preşedinte şi Iuliana Chilea – Director General
 • Structurile de conducere a activităţii de standardizare europene: Board-ul Tehnic CEN şi CENELEC – Iuliana Chilea, Director General