Despre noi

Organizare

Organismul naţional de standardizare – ASRO
este o asociaţie, persoană juridică româna de drept privat, de interes public, fără scop lucrativ, neguvernamentală şi apolitică care funcționează în baza prevederilor Legii nr. 163/2015 privind standardizarea naţională şi Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.

ASRO este platforma națională pentru elaborarea și adoptarea standardelor europene și internaționale.

Ca parte a comunității globale de standardizare, fiind membru al ISO, IEC, CEN, CENELEC și ETSI, ASRO joacă un rol important în punerea la dispoziție a unei platforme ușor accesibile și necesare pentru o gamă cât mai largă de părți interesate în vederea participării acestora la activitatea de standardizare.

Aceasta ajută la furnizarea soluțiilor eficiente pentru afaceri competitive, sprijinirea obiectivelor politicilor publice, sprijinirea certificării și supravegherii pieței și oferă un mecanism eficace de promovare a protecției consumatorului și a responsabilității sociale.

Principalele atribuţii: 

 • Stabilirea principiilor şi metodologiei standardizării naţionale
 • Elaborarea şi aprobarea standardelor naţionale şi participarea la activitatea de standardizare europeana şi internaţională
 • Gestionarea fondului documentar de standarde şi publicaţii din domeniul standardizării naţionale şi internaţionale
 • Asigurarea informării publice în domeniul standardizării naţionale
 • Editarea, publicarea şi difuzarea standardelor şi a publicaţiilor standardizării
 • Reprezintă ISO şi IEC în România şi apără drepturile de autor asupra standardelor internaţionale adoptate
 • Oferirea de produse şi servicii utilizatorilor de standarde în scopul satisfacerii necesităţilor acestora
  Promovarea respectării dreptului de copyright asupra standardelor europene adoptate
 • ASRO acordă la cerere mărcile naţionale de conformitate SR (conformitatea cu standardele române de produs) şi SR-S (conformitatea cu standardele române de securitate)

La nivel european activitatea de standardizare este reglementată de Regulamentul 1025_2012

ASRO este membru cu drepturi depline la:  

CEN – Comitetul European de Standardizare (01.01.2006) şi

CENELEC – Comitetul European pentru Standardizare în domeniul Electrotehnicii (01.02.2006)

ETSI – Institutul European de Standardizare în domeniul Telecomunicaţiilor (2005) la Categoria NSO – Organisme naţionale de standardizare.

iar la nivel internaţional la:

ISO – Organizatia Internaţională de Standardizare (1950)

IEC -Comisia Electrotehnica Internaţională (1920)

ASRO este reprezentată în:

 • Adunările Generale CEN şi CENELEC de către: Gheorghe Ţucu – Preşedinte şi Iuliana Chilea – Director General
 • Structurile de conducere a activităţii de standardizare europene: Board-ul Tehnic CEN şi CENELEC – Iuliana Chilea, Director General