Cursul: Sisteme de management al inovării. Cerinţe. Conform SR 13572:2016

Lectori:  Dr. Ing. Speranţa Stomff, lector în cadrul diverselor prezentări şi cursuri susţinute de ASRO sau terţi cu care ASRO are parteneriate în următoarele domenii: managementul calităţii, managementul mediului, managementul energiei, managementul procesului de standardizare în organizaţie.

 Ing. Diana Iorga, responsabil cu coordonarea activităţii de standardizare în următoarele comitete tehnice: 56, 57, 66, 88, 125, 227, 231, 305, 360 şi 374 (comitetul oglindă pentru comitetul ISO/CASCO Committee on conformity assessment şi comitetul CEN/CLC/TC 1) din patrimoniul căruia face parte şi standardul SR EN ISO/CEI 17021-1:2015 Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organisme care efectuează audit şi certificare ale sistemelor de management Partea 1: Cerinţe, lector în domeniul principiilor şi metodologiei standardizării şi multe alte cursuri.

Obiectivele cursului:

Activităţile de cercetare şi inovare au ca rezultat creşterea numărului de locuri de muncă, a prosperităţii şi a calităţii vieţii. Noile tehnologii ajută, de asemenea, la abordarea unor provocări sociale precum sărăcia, sănătatea precară şi degradarea mediului.

Managementul inovării constă în implementarea şi exploatarea economică a noilor idei şi descoperiri.Ca orice altă activitate managerială, procesul de inovare trebuie să fie planificat, organizat, dirijat şi controlat. Activităţile şi deciziile asupra inovării includ:

٭activităţi de studiu şi dirijare a realizării tuturor proiectelor de inovare ale firmei;

٭luarea deciziilor asupra oportunităţilor identificate, planificarea investiţiilor, planificarea proiectelor de inovare ce vor fi lansate şi a monitorizării acestora.

Plecând de la aceste deziderate încă din 2012 ASRO a elaborat şi lansat un standard în patru părţi în acest domeniu:

    SR 13547-1:2012 – Model de dezvoltare a afacerii prin inovare. Partea 1: Managementul inovării. Principii generale şi linii directoare

    SR 13547-2:2012 – Model de dezvoltare a afacerii prin inovare. Partea 2: Managementul proprietatii intelectuale. Principii generale şi linii directoare    SR 13547-3:2012 – Model de dezvoltare a afacerii prin inovare. Partea 3: Transfer tehnologic. Principii generale şi linii directoare
        SR 13547-4:2012- Model de dezvoltare a afacerii prin inovare. Partea 4: Evaluarea capabilităţii de inovare şi a performanţei managemntului inovării.

Acelaşi CT 383 – Managementul inovarii – a produs la finalul anului trecut şi                              SR 13572:2016 – Sisteme de management al inovarii. Cerinţe

Standardul respectă anexa SL a ISO referitoare la  standardele sistemelor de management şi ciclul PDCA.
Dorinţa elaboratorilor a fost ca acest standard să devină un referenţial la care să poată face apel orice organizaţie ce ar dori să implementeze şi ulterior să  se certifice în acest sistem: Sistemul de management al inovarii.
.

Tematica abordată în timpul cursului:

I Sistemul de management al inovării (SMI).

Scurt istoric al apariţiei noţiunii de inovare

Ce este managementul inovării

Evaluarea capabilităţii de inovare a unei organizaţii

Difuzarea inovaţiei către părţile interesate

Termeni şi definiţii utilizate în SMI

II Implementarea cerinţelor SR 13572:2016 în cadrul unei organizaţii

Înţelegerea organizaţiei şi specificul ei. Înţelegerea nevoilor şi aşteptărilor părţilor interesate

Leadership şi angajamentul faţă de SMI

Cum abordăm riscurile şi oportunităţile în inovare – exemple practice (transfer tehnologic, managementul proprietății intelectuale)

Cum se planifică SMI în cadrul unei organizaţii în care există un SMC şi în cadrul unei organizaţii care se află la primii paşi în implementarea unor SM.

Resursele necesare planificării şi implementării unui SMI

Comunicarea în inovare – exemple practice

Documentaţia necesară SMI – exemple practice

Realizarea activităţilor operaţionale (dezvoltarea afacerii prin inovare, transferul tehnologic, difuzarea inovării în cadrul SMI, brokeraj tehnologic)

Cum evaluăm performanţele unui SMI Realizarea auditului intern

Coordonarea unui program de audit internRealizarea auditului intern în SMI

Imbunătăţire SMI

Atuuri ale programelor de formare organizate de ASRO : 

  •  10% reducere la achiziţionarea standardelor menţionate în acest anunţ ;
  • pentru membrii ASRO se face reducere de 10% din preţul cursului  ;
  • conţinut bogat de informaţii axat pe dezvoltarea de competenţe concrete şi de mare actualitate ;
  •  pronunţat caracter practic, utilizarea metodelor interactive (studii de caz, lucrul pe grupe, elaborarea sub îndrumarea formatorilor a propriilor proiecte) ;
  •  formatori cu solidă experienţă atât în tematica programului, cât şi în susţinerea sesiunilor de formare în respectivul domeniu ;
  •  reduceri pentru mai mulţi cursanţi din partea aceleiaşi instituţii;                                     
  • locaţie centrală.

Loc de desfăşurare curs: Str. Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, Bucureşti – etaj 4, sala 408 – sala de curs ASRO
Perioada de desfasurare : 04 – 06.09/2019

Preţul:1.050 lei/curs/cursat (la care se adaugă TVA)

Durata:3 zile

Plata se poate face în avans prin ordin de plată sau în ziua cursului la casieria ASRO.

Înscrierile se fac până la 2 septembrie /2019

Detalii şi înscrieri:

Florentina Stancu, email: florentina.stancu@asro.ro, tel/fax. 021 313 55 26, 0743.030.213