Cursul – Cerinţele legale şi de reglementare aplicabile dispozitivelor medicale în vederea obţinerii Avizului de funcţionare

Organismul Naţional de Standardizare – ASRO organizează în perioada 11-12.03.2019

Cursul: Prezentarea cerinţelor legale şi de reglementare în vigoare aplicabile dispozitivelor medicale în vederea preschimbării/obţinerii Avizului de funcţionare pentru activităţi de import/distribuţie/depozitare/instalare/punere în funcţiune/service-mentenanţă-reparare.

 

Lector: ing. Dipl. Ana DIN, cu o experienţă de peste  30 de ani în domeniul Dispozitivelor medicale. Specialist, evaluator şi expert în domeniul Dispozitivelor Medicale, auditor şef pentru următoarele Sisteme de Management: Calitate – ISO 9001,  Dispozitive Medicale -ISO 13485, Mediu -ISO 14001, SSM-OHSAS 18001. Specialist încercări şi inspecţie Dispozitive medicale/Certificare de produs, Auditor Laboratoare de încercări – ISO 17025 şi Laboratoare Analize Medicale – ISO 15189. Responsabil Calitate/Manager Calitate/Formator în diferite proiecte ale Uniunii Europene. Membru în  comisia Asociaţiei Române de Mediu, Viaţă şi Sănătate – VIASAN şi inventator pentru două invenţii – Bănci de organe.

Prezentarea cerinţelor legale şi de reglementare aplicabile dispozitivelor medicale ISO specifice dispozitivelor medicale, Directive UE, IAF, Regulamente UE, Legi, HG, OUG, Ghiduri: MEDDEV, GHTF,SG, IMRDF, NBOG etc.

Ordonanţe de Urgenta MS:

 • OUG  1008/2016 privind obţinerea Avizului de funcţionare de la ANMDM

 • OUG  1009/2016: privind notificarea dispozitivelor medicale  la ANMDM

 • Directive UE : 93/42/EEC modificată 47/2007/EEC – MDD; 90/385/EEC modificată 47/2007/EEC–AIMDD; 98/79/EEC– IVD;

Hotărâri de Guvern:

 • HG  54/2009 – privind punerea pe piaţă a dispozitivelor medicale(DM);

 •  HG  55/2009 – privind punerea pe piaţă a DM implantabile active;

 • HG  798/2003– privind punerea pe piată a dispozitivelor medicale în vitro diagnostic

Regulamente UE : 722/ 2012 – dispozitive medicale utilizând  ţesuturi animale;  745/2017; 746/2017

SR EN ISO specifice dispozitivelor medicale:

ISO 13485:2016- DM-SMC; ISO 9001:2015-SMC; ISO 14971:2012- Managentul Riscului ;  ISO 17050; ISO/CEI 60601 ; ISO/CEI 61010; ISO 1041; ISO 15525; ISO 15223, ISO 62304 etc.

IAF 9 : 2015/2017 ghid privind dispozitivele medicale

Legi : 95/2006 – legea sanătăţii; Legea 111

Ghiduri: MEDDEV; GHTF, SG, IMRDF, NBOG etc.

Tabel cu legislaţia specifică pentru Dispozitive medicale

Prezentarea cerinţelor legale şi de reglementare în vigoare aplicabile dispozitivelor medicale pentru activităţi de import/export/ distribuţie/ depozitare/ instalare/punere în funcţiune/ service- mentenanţă-reparare”.

 • Documentele firmei:
  Certificat de înregistrare Registrul Comerţului, CUI, Act constatator,Cont,
  sediu/Punct Lucru , spaţiul de lucru, flux  
 • Completare Cerere, Chestionar, Opis.
 • Opis documente evaluare ANMDM pentru
  activitatea de import/ distribuţie, depozitare,reparare, mentenanţă şi punere
  în funcţiune/ instalare dispozitive medicale
 • Documentaţia specifică SMC-ISO 9001/SMC-DM -ISO 13485
 • Terminologie. Definiţii Dispozitive medicale.
 • Clasificarea dispozitivelor medicale (cf. Directive, HG, IAF
  9, ghiduri MEDDEV,GHTF etc.)  şi Grupele
  de dispozitive medicale ANMDM
 • Domeniul de activitate 
  al organizaţiei.
 • Documentaţie însotitoare dispozitive medicale:  Certificate ISO, marcaj CE, de calitate şi
  garanţie, de transport, Declaraţie de Conformitate, Manual/Instrucţiuni de
  utilizare etc.
 • Documentaţia tehnică pentru DM, pentru care se asigură
  reparare, mentenanţă şi punere în funcţiune/instalare.
 • Documente pentru import/distribuţie dispozitive
  medicale,condiţii de depozitare.
 • Instruiri ( Progam anual de
  instruire, Tematici, Fişe de instruire)
 • Personal –
  competenţă, instruire, pregătire, experienţă personal;
 • Procedurile 
  obligatorii pentru  ANMDM
 • Condiţii de import, export, distribuţie, punere pe piaţă,
  furnizare, fabricare, testare, livrare, depozitare,service/mentenanţă,
  instalare, instruire dispozitive medicale etc.
 • Identificarea şi trasabilitatea
  dispozitivelor medicale, identificarea unică a dispozitivelor medicale,
  identificarea dispozitivelor medicale returnate, rechemate, retrase,
  falsificate
 • Emiterea notelor de atenţionare, notificări, vigilenţa,
  raportarea incidentelor
 • Condiţii de mediu, de păstrare, depozitare manipulare
  dispozitive medicale în depozitul firmei şi livrarea acestora
 • Tratarea reclamaţiilor, închiderea neconnformităţilor
 • Lista furnizorilor acceptaţi
 • Monitorizarea şi măsurarea
  conformităţii produselor si  proceselor
 • Procese externalizate
 • Înregistrare
 • Prezentare OUG 1008/2016 privind obţinerea
  Avizului de Funcţionare

Grup ţintă:

CUI SE ADRESEAZĂ

 • Firmelor care desfăşoara activităţi de import/distribuţie/depozitare dispozitive medicale/IVD;

 • Firmelor care desfaşoară activităţi de import/distribuţie/depozitare şi service;

 • Firmelor care desfăşoară activitati de  depozitare;

 • Societăţilor/firmelor/PFA-urilor care efectuează activităţi de instalare/punere în funcţiune/service/ mentenanţă/reparare/întreţinere dispozitive/echipamente/ aparatură medicală;

 • Farmaciilor care comercializează/distribuie dispozitive medicale;

 • Alte unităţi prin care se comercializează/distribuie  dispozitive medicale(ex. Selgros, DM….etc.)

 • Firmelor de Radiologie.

Atuuri ale participării la cursurile de formare organizate de ASRO:

 • participanţii care se înscriu la acest curs pana la data 4 martie, primesc reducere  5% din valoarea acestuia;
 • 10% reducere la achiziţionarea oricărui standard menţionat în acest anunţ,
 • 10% reducere din preţul cursului pentru membrii ASRO;
 • conţinut bogat de informaţii axat pe dezvoltarea de competenţe concrete şi de mare actualitate;
 • pronunţat caracter practic, utilizarea metodelor interactive (studii de caz, lucrul pe grupe, elaborarea sub îndrumarea formatorilor a propriilor proiecte);
 • formatori cu solidă experienţă atât în tematica programului, cât şi în susţinerea sesiunilor de formare în respectivul domeniu;
 • reduceri pentru mai mulţi cursanţi din partea aceleiaşi instituţii (reducerile referitoare la curs nu se cumulează);
 • locaţie centrală.

Finalizarea cursului se va face cu: Certificat de participare, eliberat de Organismul Naţional de Standardizare

Loc de desfăşurare curs: Str. Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, Bucureşti – etaj 4, sala de curs ASRO – camera 
408.

Durata: 2 zile

Perioada:  11-12.03.2019

Preţul: 700 lei/ curs/cursant (la care se aplică TVA, suportul de curs, certificatul de participare,  sală + catering).

Plata se poate face în avans prin ordin de plată sau în ziua cursului la casieria ASRO.

Înscrierile se fac până la 7 martie 2019.

Detalii şi înscrieri:

Florentina Stancu, email: florentina.stancu@asro.ro, tel. 0743.030.213