Cursul: Cerinţe legale aplicabile dispozitivelor medicale – protezare(ortopedică/auditivă), optică medicală

Organismul Naţional de Standardizare – ASRO organizează în perioada 11-13 martie 2019

Cursul: Prezentarea cerinţelor legale şi de reglementare în vigoare aplicabile dispozitivelor medicale în vederea preschimbării/obţinerii Avizului de funcţionare pentru activităţi de import/export/distribuţie/ depozitare instalare/service/punere in funcţiune/întreţinere protezare(ortopedică/auditivă), optică medicală.

Lector: ing. Dipl. Ana DIN, cu o experienţă de peste  30 de ani în domeniul Dispozitivelor medicale. Specialist, evaluator şi expert în domeniul Dispozitivelor Medicale, auditor şef pentru următoarele Sisteme de Management: Calitate – ISO 9001,  Dispozitive Medicale -ISO 13485, Mediu -ISO 14001, SSM-OHSAS 18001. Specialist încercări şi inspecţie Dispozitive medicale/Certificare de produs, Auditor Laboratoare de încercări – ISO 17025 şi Laboratoare Analize Medicale – ISO 15189. Responsabil Calitate/Manager Calitate/Formator în diferite proiecte ale Uniunii Europene. Membru în  comisia Asociaţiei Române de Mediu, Viaţă şi Sănătate – VIASAN şi inventator pentru două invenţii – Bănci de organe.

Prezentarea cerinţelor legale şi de reglementare aplicabile dispozitivelor medicale ISO specifice dispozitivelor medicale, Directive UE, IAF, Regulamente UE, Legi, HG, Ordin MS, Ghiduri: MEDDEV, GHTF, SG, IMRDF, NBOG etc.

Ordine MS:

 • OMS  1008/2016:  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XX din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, referitoare la avizarea activităţilor în domeniul dispozitivelor medicale;
 • OMS  1009/2016:  privind înregistrarea dispozitivelor medicale în baza naţională de date ;

Directive UE : 93/42/EEC modificată 47/2007/EEC – MDD; 90/385/EEC modificată 47/2007/EEC–AIMDD; 98/79/CE– IVD;

Hotărâri de Guvern:

 • HG  54/2009 – privind punerea pe piaţă a dispozitivelor medicale(DM);
 •  HG  55/2009 – privind punerea pe piaţă a DM implantabile active;
 • HG  798/2003– privind punerea pe piată a dispozitivelor medicale in vitro diagnostic;

Regulamente UE: 722/2012; 2017/745; 2017/746;

SR EN ISO specifice dispozitivelor medicale: ISO 13485:2016 – DM-SMC; ISO 9001:2015-SMC; ISO 14971:2012- Managentul Riscului ;  ISO 17050; ISO/CEI 60601; ISO/CEI 61010; ISO 1041; ISO 15525; ISO 15223, ISO 62304 etc.

IAF 9 : 2015/2017 ghid privind dispozitivele medicale;

Legi : 95/2006; 111/1996; 211/2011;

Ghiduri: MEDDEV; GHTF, SG, IMRDF, NBOG etc.

Tabel cu legislaţia specifică pentru Dispozitive medicale

Prezentarea cerinţelor legale şi de reglementare în vigoare aplicabile dispozitivelor medicale pentru activităţi de import/export/ distribuţie/ depozitare/ instalare/ punere în funcţiune/ service- mentenanţă-reparare”.

 • Documentele firmei: Certificat de înregistrare Registrul Comerţului, CUI, Act constatator,Cont, sediu/Punct Lucru , Spaţiul de lucru, Flux  
 • Completare Cerere, Chestionar, Opis.
 • Opis documente evaluare ANMDM pentru activitatea de import/ distribuţie, depozitare,reparare, mentenanţă şi punere în funcţiune/instalare dispozitive medicale
 • Documentaţia specifică SMC-ISO 9001/SMC-DM -ISO 13485
 • Terminologie. Definiţii Dispozitive medicale.
 • Clasificarea dispozitivelor medicale (cf. Directive, HG, IAF 9, ghiduri MEDDEV,GHTF etc.) şi Grupele de dispozitive medicale ANMDM
 • Domeniul de activitate  al organizaţiei.
 • Documentaţie însotitoare dispozitive medicale:  Certificate ISO, marcaj CE, de calitate şi garanţie, de transport, Declaraţie de Conformitate, Manual/Instrucţiuni de utilizare etc.
 • Documentaţia tehnică pentru DM, pentru care se asigură reparare, mentenanţă şi punere în funcţiune/instalare.
 • Documente pentru import/distribuţie dispozitive medicale,condiţii de depozitare.
 • Instruiri ( Progam anual de instruire, Tematici, Fişe de instruire)
 • Personal – competenţă, instruire, pregătire, experienţă personal;
 • Procedurile  obligatorii pentru  ANMDM
 • Condiţii de import, export, distribuţie, punere pe piaţă, furnizare, fabricare, testare, livrare, depozitare,service/mentenanţă, instalare, instruire dispozitive medicale etc.
 • Identificarea şi trasabilitatea dispozitivelor medicale, identificarea unică a dispozitivelor medicale, identificarea dispozitivelor medicale returnate, rechemate, retrase, falsificate
 • Emiterea notelor de atenţionare, notificări, vigilenţa, raportarea incidentelor
 • Condiţii de mediu, de păstrare, depozitare manipulare dispozitive medicale în depozitul firmei şi livrarea acestora
 • Tratarea reclamaţiilor, închiderea neconnformităţilor
 • Lista furnizorilor acceptaţi
 • Monitorizarea şi măsurarea conformităţii produselor si  proceselor
 • Procese externalizate
 • Înregistrare
 • Prezentare OUG 1008/2016 privind avizarea activităţilor în domeniul dispozitivelor medicale pentru obţinerea/preschimbarea/mentinerea Avizului de Funcţionare

Grup ţintă:

CUI SE ADRESEAZĂ

 • Firmelor de protezare auditivă
 • Firmelor de protezare şi ortezare ortopedică, de dispozitive medicale fabricare la comandă. încălţăminte ortopedică, mijloace ajutătoare de mers( bastoane, cârje, cadre etc.).
 • Firmelor de optica medicala.
 • Firmelor de  import/distribuţie orteze textile, ciorapi medicinali etc.
 • Firmelor care desfăşoară activităţi de import/distribuţie/ depozitare dispozitive medicale ;
 • Firmelor care desfăşoară activităţi de import/distribuţie/ depozitare şi service;
 • Firmelor care desfăşoară activităţi de  depozitare;
 • Societăţilor/firmelor/PFA-urilor care efectuează activităţi de instalare/punere in funcţiune/service/  mentenanţă/reparare/întreţinere dispozitive/echipamente/ aparatura medicala;
 • Farmaciilor care comercializează/distribuie dispozitive medicale de ortezare – orteze textile, ciorapi medicinali, lentile de contact soluţii etc.
 • Alte unităţi prin care se comercializează/distribuie  dispozitive medicale (ex. Selgros, DM….etc.)

Atuuri ale participării la cursurile de formare organizate de ASRO:

 • participanţii care se înscriu la acest curs pana la data 4 martie, primesc reducere  5% din valoarea acestuia;
 • 10% reducere la achiziţionarea oricărui standard menţionat în acest anunţ,
 • 10% reducere din preţul cursului pentru membrii ASRO;
 • conţinut bogat de informaţii axat pe dezvoltarea de competenţe concrete şi de mare actualitate;
 • pronunţat caracter practic, utilizarea metodelor interactive (studii de caz, lucrul pe grupe, elaborarea sub îndrumarea formatorilor a propriilor proiecte);
 • formatori cu solidă experienţă atât în tematica programului, cât şi în susţinerea sesiunilor de formare în respectivul domeniu;
 • reduceri pentru mai mulţi cursanţi din partea aceleiaşi instituţii (reducerile referitoare la curs nu se cumulează);
 • locaţie centrală.

Finalizarea cursului se va face cu: Certificat de participare, eliberat de Organismul Naţional de Standardizare

Loc de desfăşurare curs: Str. Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, Bucureşti – etaj 4, sala de curs ASRO – camera  408.

Durata: 3 zile

Perioada: 11-13.03.2019

Preţul: 850 lei/curs/cursant (la care se aplică TVA), taxa include, suportul de curs, sală + catering.

Plata se poate face în avans prin ordin de plată sau în ziua cursului la casieria ASRO.

Înscrierile se fac până la 7 martie.

Detalii şi înscrieri:

Florentina Stancu, email: florentina.stancu@asro.ro, tel. 0743.030.213