Cursul: Cerinţe legale aplicabile dispozitivelor medicale -protezare(ortopedică/auditivă), optică medicală

Organismul Național de Standardizare – ASRO organizează în perioada 11-13 noiembrie 2019 cursul: Prezentarea cerințelor legale și de reglementare în vigoare aplicabile dispozitivelor medicale în vederea preschimbării/obținerii Avizului de funcționare pentru activități de import/ export/ distribuție/ depozitare / instalare /service/ punere în funcțiune / întreținere protezare (ortopedică/auditivă), optică medicală.

Lector: Ing. Dipl. Ana DIN, cu o experienţă de peste  30 de ani în domeniul Dispozitivelor Medicale. Specialist, evaluator şi expert în domeniul Dispozitivelor Medicale, auditor şef pentru următoarele Sisteme de Management: Calitate – ISO 9001,  Dispozitive Medicale – ISO 13485, Mediu – ISO 14001, SSM – OHSAS 18001. Specialist încercări şi inspecţie Dispozitive medicale/Certificare de produs, Auditor Laboratoare de încercări – ISO 17025 şi Laboratoare Analize Medicale – ISO 15189. Responsabil Calitate/Manager, Calitate/Formator în diferite proiecte ale Uniunii Europene. Membru în  comisia Asociaţiei Române de Mediu, Viaţă şi Sănătate – VIASAN şi inventator pentru două invenţii – Bănci de organe.

Prezentarea cerinţelor legale şi de reglementare aplicabile dispozitivelor medicale ISO specifice dispozitivelor medicale, Directive UE, IAF, Regulamente UE, Legi, HG, Ordin MS, Ghiduri: MEDDEV, GHTF, SG, IMRDF, NBOG etc.

 • Ordine MS: OMS 1008/2016: pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XX din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, referitoare la avizarea activităţilor în domeniul dispozitivelor medicale; OMS 1009/2016:  privind înregistrarea dispozitivelor medicale în baza naţională de date;
 • Directive UE : 93/42/EEC modificată 47/2007/EEC – MDD; 90/385/EEC modificată 47/2007/EEC–AIMDD; 98/79/CE– IVD;
 • Hotărâri de Guvern: HG 54/2009 – privind punerea pe piaţă a dispozitivelor medicale(DM); HG  55/2009 – privind punerea pe piaţă a DM implantabile active; HG 798/2003– privind punerea pe piată a dispozitivelor medicale in vitro diagnostic;
 • Regulamente UE: 722/2012; 2017/745; 2017/746;
 • SR EN ISO specifice dispozitivelor medicale: ISO 13485:2016 – DM-SMC; ISO 9001:2015-SMC; ISO 14971:2012- Managentul Riscului ;  ISO 17050; ISO/CEI 60601; ISO/CEI 61010; ISO 1041; ISO 15525; ISO 15223, ISO 62304 etc.;
 • IAF 9 : 2015/2017 ghid privind dispozitivele medicale;
 • Legi : 95/2006; 111/1996; 211/2011;
 • Ghiduri: MEDDEV; GHTF, SG, IMRDF, NBOG etc.;
 • Tabel cu legislaţia specifică pentru Dispozitive medicale.

Prezentarea cerinţelor legale şi de reglementare în vigoare aplicabile dispozitivelor medicale pentru activităţi de import/export/ distribuţie/ depozitare/ instalare/ punere în funcţiune/ service- mentenanţă-reparare.

 • Documentele firmei: Certificat de înregistrare Registrul Comerţului, CUI, Act constatator,Cont, sediu/Punct Lucru , Spaţiul de lucru, Flux;
 • Completare Cerere, Chestionar, Opis;
 • Opis documente evaluare ANMDM pentru activitatea de import/ distribuţie, depozitare,reparare, mentenanţă şi punere în funcţiune/instalare dispozitive medicale;
 • Documentaţia specifică SMC-ISO 9001/SMC-DM -ISO 13485;
 • Definiţii Dispozitive medicale;
 • Clasificarea dispozitivelor medicale (cf. Directive, HG, IAF 9, ghiduri MEDDEV,GHTF etc.) şi Grupele de dispozitive medicale ANMDM;
 • Domeniul de activitate al organizaţiei;
 • Documentaţie însotitoare dispozitive medicale: Certificate ISO, marcaj CE, de calitate şi garanţie, de transport, Declaraţie de Conformitate, Manual/Instrucţiuni de utilizare etc.;
 • Documentaţia tehnică pentru DM, pentru care se asigură reparare, mentenanţă şi punere în funcţiune/instalare;
 • Documente pentru import/distribuţie dispozitive medicale,condiţii de depozitare;
 • Instruiri ( Progam anual de instruire, Tematici, Fişe de instruire);
 • Personal – competenţă, instruire, pregătire, experienţă personal;
 • Procedurile obligatorii pentru ANMDM;
 • Condiţii de import, export, distribuţie, punere pe piaţă, furnizare, fabricare, testare, livrare, depozitare,service/mentenanţă, instalare, instruire dispozitive medicale etc.;
 • Identificarea şi trasabilitatea dispozitivelor medicale, identificarea unică a dispozitivelor medicale, identificarea dispozitivelor medicale returnate, rechemate, retrase, falsificate;
 • Emiterea notelor de atenţionare, notificări, vigilenţa, raportarea incidentelor;
 • Condiţii de mediu, de păstrare, depozitare manipulare dispozitive medicale în depozitul firmei şi livrarea acestora;
 • Tratarea reclamaţiilor, închiderea neconnformităţilor;
 • Lista furnizorilor acceptaţi;
 • Monitorizarea şi măsurarea conformităţii produselor si proceselor;
 • Procese externalizate;
 • Înregistrare;
 • Prezentare OUG 1008/2016 privind avizarea activităţilor în domeniul dispozitivelor medicale pentru obţinerea/preschimbarea/mentinerea Avizului de Funcţionare.

Grup ţintă:

CUI SE ADRESEAZĂ

 • Firmelor de protezare auditivă;
 • Firmelor de protezare şi ortezare ortopedică, de dispozitive medicale fabricare la comandă. încălţăminte ortopedică, mijloace ajutătoare de mers( bastoane, cârje, cadre etc.);
 • Firmelor de optica medicala;
 • Firmelor de  import/distribuţie orteze textile, ciorapi medicinali etc.;
 • Firmelor care desfăşoară activităţi de import/distribuţie/ depozitare dispozitive medicale;
 • Firmelor care desfăşoară activităţi de import/distribuţie/ depozitare şi service;
 • Firmelor care desfăşoară activităţi de  depozitare;
 • Societăţilor/firmelor/PFA-urilor care efectuează activităţi de instalare/punere in funcţiune/service/  mentenanţă/reparare/întreţinere dispozitive/echipamente/ aparatura medicala;
 • Farmaciilor care comercializează/distribuie dispozitive medicale de ortezare – orteze textile, ciorapi medicinali, lentile de contact soluţii etc.;
 • Alte unităţi prin care se comercializează/distribuie  dispozitive medicale (ex. Selgros, DM….etc.);

Atuuri ale participării la cursurile de formare organizate de ASRO:

1) pentru formare profesională:

 • 5% reducere pentru participarea la al doilea curs din programa ASRO;
 • 10% reducere pentru participarea la al treilea curs din programa ASRO;
 • 5% reducere pentru 2 persoane înscrise din cadrul aceleiași firme, pentru același curs;
 • 10% reducere pentru minim 3 persoane din cadrul aceleiași firme, pentru același curs.

2) pentru achiziționare standarde:

 • 10% reducere la achiziționarea standardului de bază al cursului, pe perioada desfășurării acestuia;
 • 5% reducere pentru achiziționarea, pe perioada desfășurării cursului, a unuia sau a mai multor standarde naționale din domeniul sistemelor de management (familia de standarde ISO 9000, familia ISO 14000, familia ISO 45001).

*reducerile se cumulează doar dacă sunt mixte (pct.1 cu pct.2).

Finalizarea cursului se va face cu: Certificat de participare, eliberat de Organismul Naţional de Standardizare

Loc de desfăşurare curs: Str. Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, Bucureşti – etaj 4, sala de curs ASRO – camera  408.

Durata: 3 zile

Perioada: 11-13.11.2019

Preţul: 1.050 lei /curs/cursant (la care se aplică TVA), taxa include, suportul de curs, sală + catering.

Plata se poate face în avans prin ordin de plată sau în ziua cursului la casieria ASRO.

Înscrierile se fac până la 05.11.2019.

Detalii şi înscrieri:

Florentina Stancu, email: florentina.stancu@asro.ro, tel. 0374.999.185.