Curs: Auditor intern în domeniul sistemului de management de mediu conform SR EN ISO 14001:2015.

Organismul Naţional de Standardizare – ASRO organizează în perioada 25-27 septembrie cursul: Auditor intern în domeniul sistemului de management de mediu conform SR EN ISO 14001:2015.

Lector: Dr. Ing. Speranţa Stomff, lector în cadrul diverselor prezentări şi cursuri susţinute de ASRO sau terţi cu care ASRO are parteneriate în următoarele domenii: managementul calităţii, managementul mediului, managementul energiei, managementul procesului de standardizare în organizaţie.

Obiectivele cursului:

 • Dobândirea cunoştinţelor şi capacitaţilor de efectuare a auditurilor interne, în cadrul sistemului de management al mediului documentat şi implementat conform cerinţelor  SR EN ISO 14001:2015
  • Aspecte de mediu,
  • Obligaţii de conformare,
  • Obiective de mediu,
  • Situaţii de urgenţă şi capacitatea de răspuns
 • Cunoaşterea metodologiei de audit şi dobândirea capabilităţii de a conduce şi organiza procesul de audit (conform SR EN ISO 19011:2018):
  • Planificarea activităţii de audit,
  • Colectarea şi structurarea informaţiilor specifice activităţii de audit,
  • Examinarea documentelor referitoare la sistemul de management de mediu în noile condiţii determinate de ultima ediţie a SR EN ISO 14001:2015,
  • Desfăşurarea şi conducerea unui audit intern,
  • Întocmirea înregistrărilor specifice activităţii de audit,
  • Comunicarea specifică activităţii de audit
 • Dobândirea şi demonstrarea, prin exerciţii practice, a  capacităţilor personale necesare pentru derularea eficientă a unui proces de audit (conform SR EN ISO 19011:2018).

Tematica abordată în timpul cursului:

 I Sistemul de management de mediu. Scurt istoric

Termeni şi definiţii utilizate în auditarea sistemului de management de mediului

II Implementarea cerinţelor SR EN ISO14001:2015 în cadrul unei organizaţii

Înţelegerea organizaţiei şi specificul ei.

Leadership şi angajament

Cum abordăm riscurile şi oportunităţile – exemple practice pentru audit

Planificare. Obiective de mediu şi realizarea acestora

Resursele necesare implementării unui SMM în conformitate cu SR EN ISO 14001:2015.

Comunicare – exemple practice pentru audit

Documentaţia SMM exemple practice pentru audit

Operare. Planificare operaţională şi control.

Pregătire pentru situaţii de urgenţă şi capacitate de răspuns

Realizarea auditului intern

Imbunătăţire –exemple practice

III Prezentarea standardului SR EN ISO19011:2018 – Ghid pentru auditarea sistemului de management

Termeni şi definiţii utilizaţi în auditarea sistemelor de management

Principii de auditare

Riscul în audit

Coordonarea unui program de audit

Realizarea auditului

Competenţa şi evaluarea auditorilor

IV Studiu de caz

Atuuri ale participării la cursurile de formare organizate de ASRO:

 • participanţii care se înscriu la acest curs pana la data de 16 septembrie 2019 inclusiv,  primesc  reducere  10% din preţul cursului;
 • 10% reducere la achiziţionarea standardelor menţionate în acest anunţ;
 • 10% reducere din preţul cursului pentru membrii ASRO;
 • conţinut bogat de informaţii axat pe dezvoltarea de competenţe concrete şi de mare actualitate;
 • pronunţat caracter practic, utilizarea metodelor interactive (studii de caz, lucrul pe grupe, elaborarea sub îndrumarea formatorilor a propriilor proiecte);
 • formatori cu solidă experienţă atât în tematica programului, cât şi în susţinerea sesiunilor de formare în respectivul domeniu;
 • reduceri pentru mai mulţi cursanţi din partea aceleiaşi instituţii (reducerile referitoare la curs nu se cumulează);
 • locaţie centrală.

Finalizarea cursului se va face cu: Certificat de absolvire, eliberat de ASRO.

Loc de desfăşurare curs: Str. Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, Bucureşti – etaj 4, sala 408 – sala de curs ASRO.

Durata: 3 zile
Perioada 25-27 septembrie 2019    
Preţul: 1.050 lei/cursant/curs (la care se aplică TVA), taxa include examinarea, suportul de curs, sală + catering.

Plata se poate face în avans prin ordin de plată sau în ziua cursului la casieria ASRO.

Înscrierile la curs se fac  până la data de 23 septembrie 2019.

Detalii şi înscrieri:

Florentina Stancu, email: florentina.stancu@asro.ro,  tel. 0374.999.185, tel. 0743.030.213.