Curs: Auditor intern în domeniul sistemului de management de mediu conform SR EN ISO 14001:2015.

Organismul Naţional de Standardizare – ASRO organizează în perioada 09-11 decembrie cursul: Auditor intern în domeniul sistemului de management de mediu conform SR EN ISO 14001:2015.

Lector: Dr. Ing. Speranţa Stomff, lector în cadrul diverselor prezentări şi cursuri susţinute de ASRO sau terţi cu care ASRO are parteneriate în următoarele domenii: managementul calităţii, managementul mediului, managementul energiei, managementul procesului de standardizare în organizaţie.

Obiectivele cursului:

 • Dobândirea cunoştinţelor şi capacitaţilor de efectuare a auditurilor interne, în cadrul sistemului de management al mediului documentat şi implementat conform cerinţelor SR EN ISO 14001:2015:
  • Aspecte de mediu,
  • Obligaţii de conformare,
  • Obiective de mediu,
  • Situaţii de urgenţă şi capacitatea de răspuns
 • Cunoaşterea metodologiei de audit şi dobândirea capabilităţii de a conduce şi organiza procesul de audit (conform SR EN ISO 19011:2018):
  • Planificarea activităţii de audit,
  • Colectarea şi structurarea informaţiilor specifice activităţii de audit,
  • Examinarea documentelor referitoare la sistemul de management de mediu în noile condiţii determinate de ultima ediţie a SR EN ISO 14001:2015,
  • Desfăşurarea şi conducerea unui audit intern,
  • Întocmirea înregistrărilor specifice activităţii de audit,
  • Comunicarea specifică activităţii de audit
 • Dobândirea şi demonstrarea, prin exerciţii practice, a  capacităţilor personale necesare pentru derularea eficientă a unui proces de audit (conform SR EN ISO 19011:2018).

Tematica abordată în timpul cursului:

 I Sistemul de management de mediu. Scurt istoric

Termeni şi definiţii utilizate în auditarea sistemului de management de mediului

II Implementarea cerinţelor SR EN ISO14001:2015 în cadrul unei organizaţii

Înţelegerea organizaţiei şi specificul ei.

Leadership şi angajament

Cum abordăm riscurile şi oportunităţile – exemple practice pentru audit

Planificare. Obiective de mediu şi realizarea acestora

Resursele necesare implementării unui SMM în conformitate cu SR EN ISO 14001:2015.

Comunicare – exemple practice pentru audit

Documentaţia SMM exemple practice pentru audit

Operare. Planificare operaţională şi control.

Pregătire pentru situaţii de urgenţă şi capacitate de răspuns

Realizarea auditului intern

Imbunătăţire –exemple practice

III Prezentarea standardului SR EN ISO19011:2018 – Ghid pentru auditarea sistemului de management

Termeni şi definiţii utilizaţi în auditarea sistemelor de management

Principii de auditare

Riscul în audit

Coordonarea unui program de audit

Realizarea auditului

Competenţa şi evaluarea auditorilor

IV Studiu de caz

Atuuri ale participării la cursurile de formare organizate de ASRO:

1) pentru formare profesională:

 • 5% reducere pentru participarea la al doilea curs din programa ASRO;
 • 10% reducere pentru participarea la al treilea curs din programa ASRO;
 • 5% reducere pentru 2 persoane înscrise din cadrul aceleiași firme, pentru același curs;
 • 10% reducere pentru minim 3 persoane din cadrul aceleiași firme, pentru același curs.

2) pentru achiziționare standarde:

 • 10% reducere la achiziționarea standardului de bază al cursului, pe perioada desfășurării acestuia;
 • 5% reducere pentru achiziționarea, pe perioada desfășurării cursului, a unuia sau a mai multor standarde naționale din domeniul sistemelor de management (familia de standarde ISO 9000, familia ISO 14000, familia ISO 45001).

*reducerile se cumulează doar dacă sunt mixte (pct.1 cu pct.2).

Finalizarea cursului se va face cu: Certificat de absolvire, eliberat de ASRO.

Loc de desfăşurare curs: Str. Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, Bucureşti – etaj 4, sala 408 – sala de curs ASRO.

Durata: 3 zile
Perioada 09-11 decembrie 2019    
Preţul: 1.050 lei/cursant/curs (la care se aplică TVA), taxa include examinarea, suportul de curs, sală + catering.

Plata se poate face în avans prin ordin de plată sau în ziua cursului la casieria ASRO.

Înscrierile la curs se fac până la data de 04.12.2019.

Detalii şi înscrieri:

Florentina Stancu, email: florentina.stancu@asro.ro,  tel. 0374.999.185.