Curs – Prezentarea cerințelor generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări conform SR EN ISO/IEC 17025:2018.

Organismul Naţional de Standardizare – ASRO organizează în perioada 11 – 12 noiembrie 2019 cursul: Prezentarea cerințelor generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări conform SR EN ISO/IEC 17025:2018.

Lector: ing. Isabela NIŢĂ, auditor pentru evaluarea conformităţii sistemelor de management calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională şi pentru evaluarea conformităţii produselor, membră din 1996 în comitetele de standardizare ASRO: CT  56 – Managementul calităţii şi Asigurarea calităţii şi CT 374 – Evaluarea conformităţii, comitete române care preiau standardele din acest domeniu.

Obiectivele cursului:

Cursul are drept scop prezentarea a cunoștintelor referitoare la noile cerinţe din SR EN ISO/IEC 17025:2018 – Cerințe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări referitoare la organizarea și funcționarea laboratoarelor de încercări în care accentul este pus pe noile cerințe introduse de ediția din 2018 a standardului și în special cele referitoare la imparțialitate, la abordarea bazată pe proces și la sistemul de management pe care și-l alege laboratorul.

Standardul SR EN ISO/IEC 17025:2018 prezintă elementele de bază pentru înțelegerea, funcționarea și menținerea competenței laboratoarelor de încercări și de etalonare atât din punct de vedere tehnic cât și al sistemului de management. Pentru prima dată acest standard conține și două anexe informative dar care sunt de mare ajutor pentru implementarea cerințelor. Accentul în prezentarea cerințelor standardului este orientat către punerea în practică de către laboratoarele de încercări și de etalonare a noilor cerințe ce se referă în cea mai mare măsură la sistemul de management implementat și la abordarea bazată proces care și în acest domeniu se bazează pe gândirea bazată pe risc.

Tematica abordată în timpul cursului:

In cadrul acestui curs vor fi prezentate cerinţele din SR EN ISO/ IEC 17025:2018 cu accent pe cerințele noi introduse și pe cele referitoare la sistemul de management al calității și la abordarea bazată pe proces.

La cele de mai sus se adaugă și discuții despre terminologia și concepte adecvate din SR ISO/IEC 17000:2010, SR EN ISO 17025:2018, SR EN ISO 31000:2018 şi SR EN ISO 9000:2015.

Atuuri ale participării la cursurile de formare organizate de ASRO:

1) pentru formare profesională:

  • 5% reducere pentru participarea la al doilea curs din programa ASRO;
  • 10% reducere pentru participarea la al treilea curs din programa ASRO;
  • 5% reducere pentru 2 persoane înscrise din cadrul aceleiași firme, pentru același curs;
  • 10% reducere pentru minim 3 persoane din cadrul aceleiași firme, pentru același curs.

2) pentru achiziționare standarde:

  • 10% reducere la achiziționarea standardului de bază al cursului, pe perioada desfășurării acestuia;
  • 5% reducere pentru achiziționarea, pe perioada desfășurării cursului, a unuia sau a mai multor standarde naționale din domeniul sistemelor de management (familia de standarde ISO 9000, familia ISO 14000, familia ISO 45001).

*reducerile se cumulează doar dacă sunt mixte (pct.1 cu pct.2).

Finalizarea cursului se va face cu: Certificat de absolvire, eliberat de ASRO în urma susținerii unei examinări.

Durata: 2 zile

Data: 11 – 12 noiembrie 2019

Preţul: 700 lei (la care se aplică TVA), taxa include examinarea, suportul de curs, sală + catering.

Plata se poate face în avans prin ordin de plată sau în ziua cursului la casieria ASRO.

Înscrierile la curs se fac până la data de 05.11.2019.

Detalii şi înscrieri:

Florentina Stancu, email: florentina.stancu@asro.ro,  tel 0374/999.185

0743.030.213.