Curs – Implementarea cerințelor generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări conform SR EN ISO 17025:2018 – îndrumări în contextul noilor cerințe introduse de sistemul de management.

Organismul Național de Standardizare – ASRO organizează în perioada 12-14 iunie 2019
Cursul de instruire: Implementarea cerințelor generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări conform SR EN ISO 17025:2018 – îndrumări în contextul noilor cerințe introduse de sistemul de management.

Lector: ing. Isabela NIŢĂ, cu experiență în domeniul încercărilor, auditor pentru evaluarea conformităţii sistemelor de management calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională şi pentru evaluarea conformităţii produselor, membru din 1996 în comitetele de standardizare ASRO: CT  56 – Sisteme de management și control statistic şi CT 374 – Evaluarea conformităţii, comitete române care preiau standardele din acest domeniu, din al cărui patrimoniu face parte și SR EN ISO IEC17025:2018.

Obiectivele cursului:

Cursul are drept scop prezentarea a cunoștintelor referitoare la noile cerinţe din SR EN ISO/CEI 17025:2018 Cerințe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări referitoare la organizarea și funcționarea laboratoarelor de încercări în care accentul este pus pe noile cerințe introduse de ediția din 2018 a standardului și în special cele referitoare la imparțialitate și la sistemul de management.

Standardul SR EN ISO/CEI 17025:2018 prezintă elementele de bază pentru înțelegerea, funcționarea și menținerea competenței laboratoarelor de încercări și de etalonare. Pentru prima dată acest standard conține și două anexe informative dar care sunt de mare ajutor pentru implementarea cerințelor. Accentul în prezentarea cerințelor standardului este orientat către punerea în practică de către laboratoarele de încercări și de etalonare a noilor cerințe a căror majoritate se referă la sistemul de management implementat care, și în acest domeniu, se bazează pe gândirea bazată pe risc.

Ca urmare a alinierii cerințelor pentru laboratoare la structura comună a standardelor din domeniul evaluării conformității, este pentru prima oară când laboratoarele de în cercări si cele de etalonare au de ales intre cele doua opțiuni: cerințe specifice sau cerințele unui sistem de management conform SR EN ISO 9001:2015. Ce-i de făcut?

Grup ţintă:

  • Specialiști din laboratoare de încercări care sunt implicați în proiectarea și menținerea sistemelor de management din cadrul laboratoarelor;
  • Angajați din laboratoare de încercări care sunt interesați de modul de implementare al cerințelor din SR EN ISO/IEC 17025:2018.

Tematica abordată în timpul cursului:

In cadrul acestui curs vor fi prezentate cerinţele din SR EN ISO/IEC 17025:2018 cu accent pe cerințele referitoare la sistemul de management. Pentru fixarea și exersarea cunoștințelor referitoare la gândirea bazată pe risc cursul include exercitii bazate pe un studiu de caz relevant pentru activitatea unui laborator de încercări.

La cele de mai sus se adaugă și discuții despre terminologia adecvată și concepte din SR ISO/CEI 17000:2010, SR EN ISO /IEC 17025:2018, SR EN ISO 31000:2018 şi SR EN ISO 9000:2015.

Atuuri ale participării la cursurile de formare organizate de ASRO:

  • participanţii care se înscriu la acest curs pana la data de 7 iunie 2019 inclusiv primesc reducere 10% din preţul cursului;
  • 10% reducere la achiziţionarea oricărui standard menţionat în acest anunţ;
  • 10% reducere din preţul cursului pentru membrii ASRO;
  • conţinut bogat de informaţii axat pe dezvoltarea de competenţe concrete şi de mare actualitate;
  • pronunţat caracter practic, utilizarea metodelor interactive (studii de caz, lucrul pe grupe, elaborarea sub îndrumarea formatorilor a propriilor proiecte);
  • formatori cu solidă experienţă atât în tematica programului, cât şi în susţinerea sesiunilor de formare în respectivul domeniu;
  • reduceri pentru mai mulţi cursanţi din partea aceleiaşi instituţii;
  • locaţie centrală.

Finalizarea cursului se va face cu: Certificat de absolvire, eliberat de ASRO în urma susținerii unei examinări.

Durata: 3 zile

Data:  12 – 14 iunie 2019

Preţul: 850 lei (la care se aplică TVA), taxa include examinarea, suportul de curs, sală + catering.

Plata se poate face în avans prin ordin de plată sau în ziua cursului la casieria ASRO.

Înscrierile se fac până la 10 iunie 2016.

Detalii şi înscrieri:

Florentina Stancu, e-mail: florentina.stancu@asro.ro, tel. 0374.999.185, tel. 0743.030.213