Curs – Cerințe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări conform SR EN ISO/IEC 17025:2018

perioada 25-28 mai 2020

„Cerințe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări conform SR EN ISO/IEC 17025:2018 – Îndrumări pentru implementare în contextul noii structuri introduse de ediția 2018”

Cursul are drept scop prezentarea cunoștintelor referitoare la noua structura din SR EN ISO/IEC 17025:2018 – Cerințe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări referitoare la competența, organizarea și funcționarea laboratoarelor de încercări în care accentul este pus pe noile cerințe introduse de ediția din 2018 a standardului, în special cele referitoare la abordarea bazată pe proces, la tratarea riscurilor și a oportunităților cât și la sistemul de management pe care și-l alege laboratorul.

Standardul SR EN ISO/IEC 17025:2018 prezintă elementele de bază pentru înțelegerea, funcționarea și menținerea competenței laboratoarelor de încercări și de etalonări atât din punct de vedere tehnic cât și al sistemului de management. Accentul în prezentarea cerințelor standardului este orientat către punerea în practică de către laboratoarele de încercări și de etalonări a noilor cerințe care se referă în cea mai mare măsură la alegerea sistemul de management implementat și la abordarea bazată proces precum și pe gândirea bazată pe risc. Două zile sunt dedicate informațiilor teoretice, iar celelalte două sunt alocate exercițiilor în vederea tratării riscurilor și oportunităților pe care le identifică un laborator în activitatea zilnică.
Ca urmare a alinierii cerințelor pentru laboratoare la structura comună a standardelor din domeniul evaluării conformității, este pentru prima oară când laboratoarele de în cercări si cele de etalonare au de ales intre cele doua opțiuni pentru sistemul de management: cerințe specifice indicate în standard sau cerințele unui sistem de management al calității conform SR EN ISO 9001:2015. Acest curs vă ajută să luați o decizie informată referitoare la ce variantă de sistem de management alegeți!

Grup ţintă:

  • Specialiștii din domeniul evaluării conformității care sunt implicați în proiectarea și menținerea sistemelor de management din cadrul laboratoarelor;
  • Angajații din laboratoare de încercări care sunt interesați de înțelegerea modului de implementare al cerințelor din SR EN ISO 17025:2018.

Tematica abordată în timpul cursului:

În cadrul acestui curs vor fi prezentate cerinţele din SR EN ISO/IEC 17025:2018 cu accent pe cerințele referitoare la sistemul de management al calității și la abordarea bazată pe proces. Pentru fixarea și exersarea cunoștințelor referitoare la gândirea bazată pe risc cursul include atât prezentarea conceptelor referitoar la riscuri și oportunități câ și exercitii bazate pe un studiu de caz relevant pentru activitatea unui laborator de încercări care se pregătește să-și identifice riscurile pentru imparțialitate, cele asociate proceselor sale și să își dimensioneze sistemul de management în noul context.
La cele de mai sus se adaugă și discuții despre terminologia adecvată și conceptele din SR ISO/IEC 17000:2010, SR EN ISO 17025:2018, SR EN ISO 9000:2015; SR EN ISO 9001:2015, SR Ghid ISO 73; SR ISO 31000:2018.

Cursurile în sistem online se pot organiza pentru minim 6 cursanți, maxim 12 persoane.

PREȚ DE BAZĂ CURS: 1.250 lei + TVA – ASRO acordă un discount de 10% din prețul de bază al cursului, + reducerile deja practicate de către ASRO în cadrul ofertei de cursuri de formare profesională descrise mai jos:
Avantajele participării la cursurile de formare profesională organizate de ASRO:
1) pentru formare profesională:
• 5% reducere pentru participarea la al doilea curs din programa ASRO (valabil pentru anul curent și cel anterior);
• 10% reducere pentru participarea la al treilea curs din programa ASRO (valabil pentru anul curent și cel anterior);
• 5% reducere pentru 2 persoane înscrise din cadrul aceleiași firme, pentru același curs;
• 10% reducere pentru minim 3 persoane din cadrul aceleiași firme, pentru același curs.
2) pentru achiziționare standarde:
• 10% reducere la achiziționarea standardului de bază al cursului, în perioada desfășurării acestuia;
• 5% reducere pentru achiziționarea, pe perioada desfășurării cursului, a unuia sau a mai multor standarde naționale din domeniul sistemelor de management (familia de standarde ISO 9000, familia ISO 14001, familia ISO 45001).
*reducerile se cumulează doar dacă sunt mixte (pct.1 cu pct.2).

Plata se face în avans prin ordin de plată, transfer bancar sau card.

Înscrierile se fac până la 20.05.2020.

Detalii şi înscrieri:
Florentina Stancu, email: florentina.stancu@asro.ro, tel. 0374.999.185, tel. 0769.74.69.69