Curs: Auditul sistemului de management anti-mită conform SR ISO 37001:2017

Pentru a veni in sprijinul clienților noștri cu un program de muncă încărcat, ASRO lansează o serie de cursuri de după-amiază, între orele 14:00 – 21:00.

Primul din acestă serie este cursul: Auditul sistemului de management anti-mită conform SR ISO 37001:2017 în perioada 18-19 martie 2019.

Lector: Mihai Marcoci, lector cu activitate îndelungată, conferențiar la Universitatea Al. Ioan Cuza la disciplinele Investigarea Fraudelor, Bazele Activității Informative, Investigarea Criminalităţii Economico-Financiare etc.

Obiectivele cursului:

 • Dobândirea cunoștințelor și capacităților de efectuare a auditurilor de terță parte, în cadrul sistemului de management antimită documentat și implementat conform cerințelor SR  ISO 37001:2017
 • Cunoașterea metodologiei de audit și dobândirea capabilității de a conduce și organiza procesul de audit :
  • Planificarea activității de audit;
  • Colectarea și structurarea informațiilor specifice activității de audit;
  • Examinarea documentelor referitoare la sistemul de management anti-mită conform SR ISO 37001:2017;
  • Desfășurarea și conducerea unui audit intern;
  • Întocmirea înregistrărilor specifice activității de audit.
 • Dobândirea și demonstrarea, prin exerciții practice, a  capacităților personale necesare pentru derularea eficientă a unui proces de audit anti-mită.

Tematica abordată în timpul cursului:

I.  Sistemul de management anti-mită. Scurt istoric

 • Termeni și definiții utilizate în auditarea sistemului de management anti-mită.

II. Implementarea cerințelor SR  ISO 37001:2017 în cadrul unei organizații

 • Înțelegerea organizației și specificul ei. Înțelegerea nevoilor și așteptărilor părților interesate;
 • Leadership și angajamentul față de sistemul de management anti-mită;
 • Cum abordăm riscurile și oportunitățile – exemple practice pentru audit;
 • Cum se realizează analiza cadrului intern și extern al organizației;
 • Cum se planifică sistemul de management anti-mită în cadrul unei organizații în noua viziune prezentată de SR  ISO 37001:2017;
 • Care este cadrul legal de incriminare a faptelor de corupție, conform legislației din România;
 • Resursele necesare planificării și implementării sistemului de management anti-mită;
 • Funcția de conformare anti-mită;
 • Investigare preventivă rezonabilă;
 • Controale financiare și nefinanciare;
 • Comunicare – exemple practice pentru audit;
 • Documentația sistemului de management anti-mită – exemple practice pentru audit;
 • Realizarea activităților operaționale;
 • Cum evaluăm performanțele unui sistem de management anti-mită;
 • Realizarea auditului intern;
 • Semnalarea preocupărilor de corupție în cadrul organizației;
 • Investigarea  și tratarea cazurilor de mituire;
 • Îmbunătățire – exemple practice.

  III. Studiu de caz

Atuuri ale participării la cursurile de formare organizate de ASRO:

-10% reducere la achiziţionarea oricărui standard menţionat în acest anunţ;

-10% reducere din preţul cursului pentru membrii ASRO;

-conţinut bogat de informaţii axat pe dezvoltarea de competenţe concrete şi de mare actualitate;

-pronunţat caracter practic, utilizarea metodelor interactive (studii de caz, lucrul pe grupe, elaborarea sub îndrumarea formatorilor a propriilor proiecte);

-formatori cu solidă experienţă atât în tematica programului, cât şi în susţinerea sesiunilor de formare în respectivul domeniu;

-reduceri pentru mai mulţi cursanţi (minim 5 pers.) din partea aceleiaşi instituţii;

-reducerile referitoare la curs nu se cumulează;

-locaţie centrală.

Finalizarea cursului se va face cu: Certificat de absolvire, eliberat de Organismul Naţional de Standardizare.

Loc de desfăşurare curs: Str. Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, Bucureşti – etaj 4, sala 408 – sala de curs ASRO.

Durata: 2 zile

Data: 18-19.03.2019, orele 14:00-21:00.

Preţul: 700 lei /curs/cursant (la care se adaugă TVA), taxa include examinarea, suportul de curs, sală + pauze de cafea. Plata se poate face în avans prin ordin de plată sau în ziua cursului la casieria ASRO.

Înscrierile se fac până la data de 14 martie 2019.

Detalii şi înscrieri:  Florentina Stancu, email: florentina.stancu@asro.ro, tel : 0743.030.213.